OBJAŠNJENJE  DVOSTRUKIH BILJEŽAKA

U TEKSTU DISERTACIJE

 

U svojoj disertaciji Ivan Merz upotrebljava dvije vrste bilježaka. Jedne su označene slovima  (a, b, c, itd.)  a druge rednim brojem (1,2,3 itd.). Bilješke označene slovima abecede u francuskom originalu disertacije objavljene 1996. g. odnose se na manje podatke ili donose referencije na djelo iz kojega je uzet određeni citat. Na svakoj stranici one počinju sa slovom «a».

       Bilješke označene rednim brojevima od 1 pa dalje stavljene su u  francuskom originalu na kraju disertacije. Ovdje su pak razdijeljene prema poglavljima na koje se odnose i donesene su na kraju svakog poglavlja. Stoga kad na pojedinim stranicama disertacije čitatelj naiđe na oznake za jedne i druge bilješke to ga ne treba zbunjivati.

       U pripremi teksta za web stranicu tekst svakog poglavlja razdijeljen je i označen rednim brojem (u zagradi)  stranice s dodanom odjelnom crtom prema francuskom originalu., Učinjeno je to zbog prve vrste bilježaka koje su označene slovima da se odnosne bilješke mogu lako naći. Na web-stranici svakog poglavlja sve su bilješke donesene na kraju teksta, najprije one označene slovima, a potom one označene rednim brojem. I bilješke koje počinju slovima odijelili smo oznakom broja stranice i crtom da čitatelj među bilješkama može lakše pronaći stranicu na kojoj je bilješka navedena.