SADRŽAJ

 

Predgovor Kardinala Franje Kuharića

Predgovor prof. dr. Milke Jauk Pinhak u ime prvog suizdavača

Predgovor o. Božidara Nagya, postulatora u ime drugog suizdavača

 

*********************

 

OBJAŠNJENJE  DVOSTRUKIH BILJEŽAKA

U TEKSTU DISERTACIJE

 U svojoj disertaciji Ivan Merz upotrebljava dvije vrste bilježaka. Jedne su označene slovima  (a, b, c, itd.)  a druge rednim brojem (1,2,3 itd.). Bilješke označene slovima abecede u francuskom originalu disertacije objavljene 1996. g. odnose se na manje podatke ili donose referencije na djelo iz kojega je uzet određeni citat. Na svakoj stranici one počinju sa slovom «a».

       Bilješke označene rednim brojevima od 1 pa dalje stavljene su u  francuskom originalu na kraju disertacije. Ovdje su pak razdijeljene prema poglavljima na koje se odnose i donesene su na kraju svakog poglavlja. Stoga kad na pojedinim stranicama disertacije čitatelj naiđe na oznake za jedne i druge bilješke to ga ne treba zbunjivati.

       U pripremi teksta za web stranicu tekst svakog poglavlja razdijeljen je i označen rednim brojem (u zagradi)  stranice s dodanom odjelnom crtom prema francuskom originalu., Učinjeno je to zbog prve vrste bilježaka koje su označene slovima da se odnosne bilješke mogu lako naći. Na web-stranici svakog poglavlja sve su bilješke donesene na kraju teksta, najprije one označene slovima, a potom one označene rednim brojem. I bilješke koje počinju slovima odijelili smo oznakom broja stranice i crtom da čitatelj među bilješkama može lakše pronaći stranicu na kojoj je bilješka navedena.

 

UVOD

 

Prvi dio

LITURGIJSKI PISCI

 

POVIJESNI PREGLED

        Poglavlje I.

 

REAKCIJA PROTIV XVIII. STOLJEĆA

 

Poglavlje II.:  Chateaubriand

Poglavlje III.:  Joseph de Maistre i Lamennais

Poglavlje IV.:  Victor Hugo

 

ROMANOPISCI

Poglavlje V.:   Barbey D’Aurevilly

Poglavlje VI.:  Frédéric Mistral

Poglavlje VII.:  Léon Bloy

Poglavlje VIII.: Joris - Karl Huysmans (Prije obraćenja)

Poglavlje IX.:  J. - K. Huysmans (Poslije obraćenja)

Poglavlje X.:   J. - K. Huysmans (Opća karakteristika)

Poglavlje XI.:  Armand Praviel

Poglavlje XII.:  Maurice  Barrès

Poglavlje XIII.: Paul Bourget

Poglavlje XIV.: Emile Baumann

Poglavlje XV.:  Louis Bertrand

Poglavlje XVI.: Francis Jammes

 

LIRSKI PJESNICI

Tradicionalisti

Poglavlje XVII.:  Charles Baudelaire

Poglavlje XVIII.: Paul Verlaine

Poglavlje XIX.:  Louis le Cardonnel

Poglavlje XX.:   Još nekoliko lirskih pjesnika

 

Nezavisni

Poglavlje XXI.:  Charles Péguy

Poglavlje XXII.: Paul Claudel

 

APOLOGETE (LES APOLOGISTES – BRANITELJI)

 

Poglavlje XXIII.:  Louis Veuillot

Poglavlje XXIV.:  Ernest Hello

Poglavlje XXV.:  François Coppée

Poglavlje XXVI.:  Emile Zola

Poglavlje XXVII.: Svjedočanstva obraćenika

Poglavlje XXVIII.:Svjedočanstva ratnika

 

 

 

Drugi dio

PROTULITURGIJSKI PISCI

 

Poglavlje I.:  Uvod

Poglavlje II.:  Madame de Staël

Poglavlje III.: Lamartine

Poglavlje IV.: Vigny i Musset

Poglavlje V.:  Pierre Loti

 

Treći dio

INDIFERENTNI PISCI

 

Poglavlje I.:   Uvod

Poglavlje II.:  Balsac-ov krug

Poglavlje III.: Flaubert-ov krug

Poglavlje IV.: Krug suvremenih romanopisaca

Poglavlje V.:  Krug lirskih pjesnika

 

ZAKLJUČAK

 

BILJEŠKE

KRONOLOŠKE TABELE ANALIZIRANIH DJELA U DISERTACIJI

ALFABETSKI INDEKS

KRONOLOŠKI INDEKS AUTORA I DJELA PRIJE XIX. STOLJEĆA

LITURGIJSKI INDEKS

BIBLIOGRAFIJA LITERARNIH DJELA

BIBLIOGRAFIJA LITURGIJSKIH DJELA

POGOVOR