IVAN MERZ

UTJECAJ LITURGIJE NA FRANCUSKE PISCE

 OD CHATEAUBRIANDA DO NAŠIH DANA

Doktorska disertacija Ivana Merza

**************************

Prvi dio

L I T U R G I J S K I    P I S C I

 

ROMANOPISCI

 

 

POGLAVLJE X.

 

 

 

 

JORIS-KARL HUYSMANS

opće karakteristike

 

 

 

I. - Njegovi liturgijski opisi često su transponirani slikarstvo ili glazba. U mnogobrojnim slučajevima prate ih komentari. Rasprave o različitim liturgijskim temama obiluju u njegovu djelu.

II. - Komentari su mu u većini sučajeva zasnovani u umjetničkom duhu; doktrinalna strana Liturgije ostavlja ga prilično ravnodušnim.

III. - Umjetnost Crkve analizira kao djela svjetovne umjetnosti.

IV. - Jednu umjetnost uspoređuje s drugom i tvrdi da sve zajedno čini sklad u Liturgiji.

V. - HUYSMANS-ovo liturgijsko oduševljenje objašnjava se jednim vrlo razvijenim smislom za Liturgiju kod Francuza.

VI. - Među francuskim piscima on je imao najopsežnije znanje o Liturgiji.

VII- Među umjetnicima on je htio djelovati apologetski.

VIII-  Zato je upao u estetizam.

IX- Nastojao je dokazati, poput GHATEAUBRIAND-a, da je katolicizam istinit jer su njegove molitve daleko iznad svih drugih.

X.  – Zajedničke točke s BARBEY D'AUREVILLY-om i LEON BLOY-om.

IX.               - Njegov utjecaj i njegove zasluge.

 

 

*          *          *          *          *          *          *          *

(71) ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I. - Ponajprije kod HUYSMANS-a nalazimo dosta velik broj realističnih opisa glavnih vjerskih obreda. Postaju često tako podrobni da se stručnjak u većini slučajeva nalazi u situaciji da može pogoditi o kojoj je vrsti riječ ili danu liturgijske godine i prije nego li mu je to autor otkrio. (18)

Najveći dio među tim opisima otkriva snažni HUYSMANS-ov talenat da nam oslika i najsitnije pojedinosti. Ti opisi su međutim uistinu samo glazba ili slikarstvo preneseni u riječi. Često su razbacane riječi koje objašnjavaju ili im je jedina funkcija da autoru pruže prigodu za komentiranje određenih simbola te da nam otkrije sakriveni smisao ponekih obreda.a U njima zatim pronalazimo kratke karakteristike zapanjive točnosti. U nekoliko riječi kažu nam bit određenih obreda. (20)HUYSMANS uspoređuje liturgijske tekstove međusobno, i time još više ističe njihovu primamljivu ljepotu:

Dies irae, beznadan srednjovjekovni himan, nije bio isti kao 'De Profundis', ponizna molba, patnja koja se smatra poslušanom, koja, da bi se mogla kretati u svojoj noći, raspoznaje stazu koja svjetluca; to više nije bila molitva koja u sebi čuva još dosta nade da ne drhti, to je bio krik očaja i užasa" (En route, pp.l4-17.).

Stoga jednostavno moramo spomenuti ovom prilikom vrlo velik broj rasprava koje se odnose na različite liturgijske teme. U njima HUYSMANS uspoređuje pjevanje redovnica Svete Cecilije s pjevanjem profesionalnog zbora u Parizu i ujedno izražava svoj osobni ukus s obzirom na teme sodređenih tekstova:

            "Na koncu konca više volim tekst Dies irae negoli tekst De Profundis,-ali više mi se sviđa melodija De Profundis od melodije Dies irae" (En route, p.l7.). Zato se zgraža s obzirom na "moderne sosove" gregorijanskog pjevanja izvedenog u Saint-Sulpice, ali ipak pretpostavlja njegov "veličanstveni" i "divni 'Kraljevski Magnificat'" onome u Trapističkom samostanu koji je "opor i nekako suha sjaja" (En route, p.392-393.). Napokon smatra da su Vespere, koje pjeva profesionalni zbor Saint-Sulpice, "snažnije, ozbiljnije, više romaničke" nego one benediktinki u Rue Monsieur (ibid. p. 392.). Kada nam priznaje poteškoće koje je najprije proživljavao za vrijeme pjevanja psalama, ili kada prijateljski s nama razgovara o talismanskom karakteru zajednički recitiranih molitava, tema koja je već sama po sebi zanimljiva čini se još zanimljivijom. (Oblat, pp. 111-112.).

 

(72) --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. - Velika količina liturgijskih komentara daje HUYSMANS-ovu djelu znanstveni premaz. Moglo bi se bez ikakve poteškoće većinu knjiga, napisanih poslije njegova obraćenja (1892.) smjestiti među one koje se bave liturgijskom popularizacijom. Jedina stvar koja razlikuje HUYSMANS-ove komentare od komentara stručnjaka na liturgijskom polju, je to što umjetničko gledište kod njega nadilazi sva druga. Nemamo mjesta da iznesemo listu svih tih komentara; zadovoljit ćemo se da navedemo samo jedan:

            "l prelistavajući svoj euhologij, gledajući nečuveni krug obreda, mislio je na ovaj čudesni dragulj, na ovu krunu kralja Recceswinthe-a, koja se krije u Muzeju Cluny. Nije li liturgijska godina, kao i ta kruna, prekrivena kristalima i brušenim draguljima u svojim divnim hvalospjevima, svojim žarkim himnima, optočenima u samo zlato Blagoslova i Vespera ... 'Rorate coeli', ta melankolična pjesma očekivanja i žalosti, taj glasoviti dragi kamen, ljubičasta preljeva, čija se prozračnost svjetluca slična vodi ...

Bila je to korizma čiji su se ametisti gasili u vlažnom sivilu vodosjaja, u zamračenoj bjelini bjelutka i veličanstveni zaziv, 'Attende Domine', uzdizao se u svodove... I iznenada, na toj kruni blistao je, poslije umornih vatri Korizme, tamnocrveni rubin sav u plamenu Muke ... U toj kruni Slavlja kroz godinu (Propre du Temps) umetnute su, kao mali kamenčići, proze Slavlja Svetaca (Propre des Saints) i ispunjavaju prazna mjesta te dovršavaju ukras kruga. Ponajprije biseri i dragulji Presvete Djevice, prozirno drago kamenje, plavi safiri i ružičasti rubini njezinih antifona..." ("En route", pp. 406-411.).

Neka nam bude dovoljan ovaj kratki izvadak vrhovne ljepote, a što se ostaloga tiče, upozoravamo na bilješku (19).

            Pokraj tih umjetničkih komentara treba staviti one odlomke koji više pažnje posvećuju povijesnom razvoju nekih pjesama, tekstova i obreda. (21)

 

Oni odaju jednu određenu hipertrofiju gledano s estetskog stajališta što je u više navrata bilo predbacivano HUYSMANS-u. Budući da je on bio gotovo ravnodušan prema doktrinalnoj vrijednosti Liturgije, vrlo nam rijetko kaže da li su određeni tekstovi izvršili spasonosni utjecaj na preobrazbu njegovog vlastitog života. Nama je pak vrlo teško o tome dati svoje mišljenje; naša zadaća se sastoji u tome da pokažemo činjenice i dokažemo nepobitnim da je HUYSMANS-ov estetski osjećaj bio kod njega razvijen u tolikoj mjeri da je zasjenio sve ostale sposobnosti njegovog bića.

 

(73) --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

III. - To ćemo odmah vidjeti kad budemo analizirali HUYSMANS-ove tehničke postupke, što ćemo podrobno izvesti. Da se o tome uvjerimo, dovoljno je navesti samo jedan izvanredan primjer. Zamislite HUYSMANS-a kako posjećuje bilo koju crkvu da u njoj prisustvuje službi Božjoj: On se tu ponaša kao da je u kazalištu: držeći u rukama tekst službe, pažljivo prati riječi, pjevanje i kretnje onih koji obavljaju službu. Vrativši se kući, bilježi u dnevnik svoje utiske, daje literarnu analizu (22) ili glazbenu analizu o onome što je upravo čuo (23), ističe lijepe aspekte koje je primijetio (24), o njima iznosi svoje estetsko mišljenje (25) i napokon oslikava svoja vlastita zamišljena razmatranja izazvana izrečenim obredima (26). Bilježi zatim mjesta koja su najviše djelovala na njegov duhovni život (27), često ih vrlo strogo kritizira i predlaže napokon promjene (28) po kojima bi se moglo uzdići umjetnički sjaj i ljepotu određenih tekstova i čak čitavih liturgijskih knjiga (29). Posebno se zalaže za to da budući reformatori Brevijara budu izabrani među stručnjacima koji su ujedno i umjetnici.

 

IV. - Međutim čudesni talenat ovoga pisca zasjao je vrlo očito u njegovom stilu. Usprkos brojnih barbarizama ("Svi sveti duše" u "La-Bas", p.135.)a sirovih izraza ("glazbeni onanizam" u "En route", p. 18.; "orgije liturgijskog veselja" u "Oblat-u", pp. 291-292.), on ima dar da probudi sve naše osjete:

            "Slušaju li one kako puše tužni vjetar psalama i kako tutnje velike vode orgulja?" ("Cathédrale", p.254.).

            Ili pak:

            "A procesija ... kretala se pod ugodnom kišom hvalospjeva, koju je prekidao pljusak limenih truba..." (ibid., 212.).

            Izraz "glazbeni tamjan neuma" sam po sebi budi tri različita osjetila: miris i vid riječju "tamjan", a sluh riječju "glazbeni" ("Oblat", p.372.).

Zato nam on zna prikazati ideje ili apstraktne doživljaje u plastičnim oblicima: “Evo Kristova rodoslovlja (Mt I/1-16 "... Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov".) koje se čita za vrijeme Božićne službe Božje, a koje je samo jednostavno nabrajanje. Pod HUYSMANS-ovim perom dobiva plastičnu živost:

            "... i, u čudnom i tužnom, jednoličnom i tromom recitativu prolazila su pojedinačna iskrsla lica Patrijarha,

 

(74) ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 kao u nekom bljesku munje, samo prozivom njihova imena, a onda su, čim je jedno drugo ime došlo zatim, ponovno pali u tamu ("Oblat", p.l94.) (30)

            Boje kojima raspolaže postižu isti cilj. Pa on tako tvrdi da je sekvencija "Salvete flores martyrum” crvena , a "Miserere" je boje pepela ("En route", p. 408-411.) dok himan "Vexilla regis" obojen je krvlju ("Oblat", p.30.).

            HUYSMANS se zatim služi jednom umjetnošću da nam objasni nešto što je s područja druge umjetnosti:

"Anđeoski pozdrav u umjetnosti, slikari su neprestano ponavljali kroz sva vremena..." ("Cathédrale", p. 235.).

 

Prije svega više je volio pokazati nam sklad koji postoji između gregorijanskog pjevanja i određenih tekstova s jedne strane te Predrenesansnih slika s druge:

            "... ta Poslanica (na Sve Svete) "... više je jedna idealna Predrenesansna slika, i baš upravo tako će stari flamanski slikari prevesti taj tekst svetog Ivana u kojem defiliraju Anđeli, Starci, Sveci..." ("Oblat", p.90.).

            Ili opet:

            "Nisu li odgovori Tmine od Vittoria slična nadahnuća, na istoj razini s onima u remek-djelu Quentin Metsys-a, 'Polaganje Krista u grob'..." ("En route", p.l2.).

            Ili pak:

            "Nalazio se pred pjevom, stvarno mršavim i nervoznim kao Predrenesansne slike ..." (ibid., p.l41.; V. npr. 197-198.).

            Konačno, gregorijansko pjevanje je "je nematerijalno i fluidno tumačenje Predrenesansnih platna " (ibid., p.l3.).

            Njemu se čini da srednjovjekovno graditeljstvo isto tako odgovara crkvenoj glazbi. Navest ćemo odmah nekoliko primjera koji će to dovoljno istaknuti:

            "Gregorijansko pjevanje je lepršava i prozračna parafraza nepomične strukture katedrala..." ("En route", p.13.).

"Što se tiče gregorijanskog pjevanja, sklad melodije s arhitekturom uistinu je cjelovit; ponekad se pjevanje savija kao i tamni romanički svodovi, iskače sumorno i zamišljeno, poput polukružnih lukova. 'De Profundis' ... povija se, slično onim velikim lukovima koji čine okosnicu zamagljenu svodovima; ono je polagano i poput noći tamno kao i oni; lomi se samo u mraku, umire istom u snuždenoj polusjeni kripte" (ibid., p.l2-13.; V. npr. "A Rebours", p.269.).

            "Katkada, međutim, čini se da je gregorijansko pjevanje od gotike posudilo svoje cvjetne lukove, svoje isjeckane šiljate tornjiće, svoje koprenaste kolovrate,

 

(75) ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

svoje čipkaste otvore, svoje lagane i vrlo tanke čipke poput dječjih glasića..." ("En route", p.l3.).

            "Drugi pak puta, monotona glazba i kršćanska glazba koju je ona porodila zajedno se savijaju kao i skulptura na radost puka" (isto tako u Božićnoj pjesmi "Adeste fideles" i uskrsnoj himni "O filii et filiae"; "En route", p.13.).

            Sva ta uskladenost svih umjetnosti zajedno, zvale se one kiparstvo ili graditeljstvo, slikarstvo ili draguljarstvo, pjevanje ili pjesništvo, udružene lijepim stavovima, pokretima i kretnjama; uljepšane cvijećem i sjajnom odjećom ne služe drugomu nego da stvore jedinstveno umjetničko djelo - Liturgiju. Budući da se umjetnosti ne dadu sputati u stisnute granice, HUYSMANS ih međusobno uspoređuje:

            "... kamenje i prozorska okna ponavljaju antifone Presvete Djevice pa sve do ratobornog izgleda nekih pojedinosti u svetištu, sve do onog viteškog držanja koji podsjeća na križarske ratove, s oštrim mačevima i štitovima rascvjetanih prozora, kacigom lukova, žičanih oklopa starog tornja, željeznih mreža ponekih prozorskih četvorina, ništa nema što ne oživljuje uspomenu na završnu molitvu Prime (Prvog časa) i na antifonu Lauda (Pohvala) njezinog malog časoslova, koji ne prevodi onaj terribilis ut castrorum acies ordinata', koji ne iznosi onu slobodu držanja koju ona ima, kad to hoće, da bude 'kao za bitku poredana vojska, strašna'" ("Cathédrale", p.486.).

            Moglo bi se gotovo tvrditi da HUYSMANS-ovo pero zamjenjuje dlijeto kao što se ispravno reklo da ono "vrijedi isto toliko kao i kist" (MUGNlER!):

            "Bilo je to dakle u duši Djevice kao neke vrste triptih. Silovita bol, dospjevši do strašnog stanja na ploči u sredini i sa svake strane, zebnja, drhtavica iščekivanja; dva krila ipak različita, u tom smislu da je iščekivanje prije raspinjanja imalo za cilj strah, a poslije raspinjanja nadu" ("Oblat", p.359.).

Ako ne poznamo jednu umjetnost, nemoguće je, to je njegovo mišljenje, imati ikakav ispravan pojam o drugoj. Ne čudimo se dakle ako on glazbene dijelove zbližuje sa slikarstvom ili ako uspoređuje liturgijsku godinu s jednim remek-djelom draguljarstva (kruna Recceswinthe-a!) ("En route", pp. 406-411.). Kada pokazuje veze koje postoje između dragulja i cvijeća i nekih molitava božanskog časoslova, služi se jedino onim postupkom kojim se je oduvijek služio.

Na "svetkovinu Nevine dječice .. rascvjetala se, poput flore u

klaonici, u kiticu ubranu s tla natopljena krvlju janjaca, ona crvena sekvenca koja je mirisala na ružu, a to je 'Salvete flores martyrum'." ("En route", p.408.).

 

(76) --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            "... Žuto-zelenkasti dragi kamen, simbol mudrosti, zar ne izražava upravo točno onu 'Sedes sapientiae' (22) u Litanijama Presvete Djevice, a tamno-crveni rubin izražava slavu 'Virgo praedicanda'" (17) ("Cathédrale", p.200-201., V. npr. "En route", p. 408-409.).

            Zato je došao na misao da "uzgaja liturgijsku floru i mahunarke kao simbole; da obrađuje vrt koji bi slavio Božju slavu, prinosio mu naše molitve u njihovu narječju, jednu riječ ispunio ciljem Hvalospjevom trojice mladića..." ("Cathédrale", p. 275.).

            Takva HUYSMANS-ova želja pruža prizor pretjerane estetske istančanosti.

 

V. - Prijeđimo konačno na zaključke koji proizlaze iz tih iznesenih činjenica. Potrebno je najprije konstatirati da je HUYSMANS-ovo djelo najbolji dokaz za istinitost onih TAINE-ovih riječi, koje smo postavili na početak ove naše studije. Brojni opisi liturgijskih obreda, koji su se odvijali po različitim pariškim crkvama ili u Lourdes-u, ili u samostanima, pružaju nam neprocjenjiv dokumenat o liturgijskom životu u Francuskoj. Što se samog HUYSMANS-a tiče, on nikada ne bi bio mogao svoje liturgijsko oduševljenje dovesti do tako izvanrednog stupnja da francuska nacija nije bila prava liturgijska nacija (31).

 

VI. - HUYSMANS je među francuskim piscima bio onaj čije je poznavanje Liturgije bilo daleko šire od drugih njegovih suvremenika. Ako su nam poznate poteškoće,(32) na koje je nužno morao naići zbog loših i nedostatnih izdanja najvažnijih liturgijskih knjiga, moći ćemo jako cijeniti njegove zasluge (33).

 

VII. - U njegovim djelima nalazimo veliko mnoštvo umjetničkih ocjena o najrazličitijim obredima tako da bi se lako od njih mogao načiniti liturgijski katekizam za umjetnike Treba dobro istaknuti tu točku, jer je on ponajprije mislio na umjetnike pišući svoje liturgijske analize u obliku dnevnika. On je time htio apologetski djelovati; proizišavši iz umjetničke sredine i htijući u njoj i ostati, trudio se svim silama da francuskim intelektualcima pokaže riznicu ljepote, sakrivene i nepoznate u katolicizmu. Liturgija nije uglavnom samo riznica najdubljih ideja, koje su postale vidljive i poznate skladnim sticajem svih postojećih umjetnosti; ona je također živa, jer kroz sav svemir

 

(77) -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 i kroz ljudska pokoljenja prati kretanje atmosferskih konstelacija i istodobno preobražava unutarnji i izvanjski život naroda.

 

VIII. - Budući da je imao tako visoko shvaćanje o Liturgiji i budući da je htio stvoriti umjetničku apologetiku, ne treba nas začuditi što je upao u jednu krajnost, koju mi rado označujemo imenom "estetizam" (34). HUYSMANS previše očaran estetskom stranom Liturgije, često zaboravlja riznice filozofske i teološke znanosti koje su u njoj skrivene i ne misli uvijek da je njoj jedan od prvih ciljeva izvršiti preobražaj cijeloga čovjeka. Taj je pisac išao tako daleko u svojoj umjetničkoj razigranosti da je čak napadao i to žestoko i pomalo neuljudno sve one koji nisu pokazali toliko skrupula u izboru glazbenih komada za crkvu. Ružnoća je po njegovu mišljenju bila svetogrđe pa ju je napadao svim sredstvima koja su mu bila na raspolaganju. Čak je tvrdio da "Liturgija pročišćava, raskužuje bezbožnu rugobu..." ("En route", p.18; V. npr. ibid. p. 389.).

 

IX. - Njegovo liturgijsko shvaćanje, koje je većinom neposredno nadahnuto znanstvenim djelima (DOM GUERANGER, CHEVALLIER, itd.) ulazi dakle po svojoj vlastitoj naravi u onu struju "liturgijskih pisaca", koja služi kao naslov za prvi dio ove studije. HUYSMANS posjeduje umjetničku intuiciju koja ga približava CHATEAUBftlAND-u. Oba ova pisca razvijala su sve svoje snage da dokažu da je Katolicizam istinit jer je Liturgija neusporedivo lijepa. Kod njih obojice nalazimo mjesta iz kojih na izrazit način izbija slična umjetnička intuicija:

            "I na kraju Lauda, u tišini kora, paloj kao mrtva, s tim klečećim momcima, glave među rukama, a čela sjajna od svjetlosti na stalku, angelus je rasprostirao sa zvonika svoja tri zamaha zvona i tada na njihov zadnji prelet koji se i dalje protezao u noć, sve se uspravilo..." ("Oblat", p.l76.).a

Kao i CHATEAUBRIAND i HUYSMANS je za vrijeme izvođenja Te Deum-a zahtijevao: "stotine ... glasova, da prikažu te ogromne i veličanstvene komade..." ("Oblat", p.193.).

Nije mu izmakao ni sklad između prirode i liturgijske godine ("Oblat", pp. 181-182.) kao ni autoru "Génie" pa kao ni također BARBEY D'AUREVlLLY-u.

 

(78) --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

X. - Takorđer se čini da je upravo BARBEY D'AUREVlLLY bio onaj koji je učinio da HUYSMANS-ovo zanimanje skrene prema liturgijskom satanizmu.[a] Liturgija ga je napokon tako potresla da je, prateći je pažljivo, osjetio kao i njegov suvremenik L. BLOY osjećaje fizičkoga reda:

            "'Vexilla Regis' i uzvišeni polet te sekvence, taj mimohod onih strofa koje su vozile silne trofeje, prodirao im je do srži..." ("Oblat", p.30.)

 

XI. - Što se tiče HUYSMANS-ova utjecaja na druge pisce, on je još i danas ogroman. Kapelica benediktinki u Rue Monsieur postala je, poslije objavljivanja "En route", mjesto hodočašća za one koji se zanimaju za Liturgiju. Brojni francuski pisci željeli su od tada upoznati umjetničko blago koje je tu izloženo bez koprene; pa ako tvrdimo da veliki dio pisaca vjernika - a oni su danas vrlo brojni - imaju misal u rukama (neki se čak i služe brevijarom), to se mora pripisati velikim dijelom HUYSMANS-ovom djelotvornom apostolatu.

 

Ako je veliki broj pisaca odbacio liturgijska pretjerivanja i ako su Liturgiju opet postavili na njezino pravo mjesto koje joj dolikuje u životu jednoga naroda (BAUMANN!), sigurno je zasluga HUYSMANS-a da ona danas ne ostaje više skrivena u onom zaboravu u kojem je životarila prije njega.

            I ako napokon jedan pisac mora biti zadovoljan s blagotvornim djelovanjem što ga je izvršio HUYSMANS, može se s pravom citirati PAUL CLAUDEL-a(35). HUYSMANS-ov utjecaj u mnogočemu nadilazi utjecaj L. BLOY-a. "Sklonost prema Liturgiji, osjećaj za obrede, Ijubav prema simbolici, divljenje religioznoj umjetnosti i lijepim obredima" ("Oblat", p.247-248.), koji sačinjavaju jedan od bitnijih obilježja cijelog njegovog bića, postali su danas, zahvaljujući upravo njemu, baština velikog broja suvremenih pisaca.

 

(79) -------------------------------------------------------------------------------------

 


 


Bilješke:

 

(72) -----------------------------------------

a Te Deum (A Rebours, p.271)

 

(74) -----------------------------------------

a V. npr. “liturgijski hura!” (Oblat p,30; p.180-181; En route p.267

 

(78) -----------------------------------------

a Nije samo CHATEAUBRIAND osjetio poeziju Angelusa (Genie), već je čak i antiliturgijski ROUSSEAU njime bio očaran (Confessions). Što se tiče lirskih pjesnika koji su ovjekovječili svečanost tog trenutka, ima ih čitava legija.

 

(79) -----------------------------------------

[a] V. A Rebours, p.213-215


 


18 Evo pregleda nekoliko detaljnih opisa:

a)       Jutarnja: Oblat, p.184: “Obuveni u tihe papuče, redovnici su, kada se zvono više nije čulo, ulazili kao sjene i prolazeći su se pridizali u svojim velikim, crnim kukuljicama; hladan vjeter koji je donosio podrumski miris salitrenih zidova i kamenih ploča, a sitni sati prolazili su jedan za drugim prije mise, padajući kap po kap bez “Deus in adjutorium” koji je obično prethodio misi bez “Glorie” koja ih dijeli i slijedi, i, na kraju svake službe recitiralo se “Miserere” turobnim tonom do posljednje riječi “vitulos” izbačene tada u zrak poput lopate zemlje na neki grob.” (Vidi npr. pp. 290-291)

b)       Uskrs: Oblat, pp.291-292: “...Kakva je radosna i svečana atmosfera ispunjala crkvu. Bila je obložena crvenim baršunom, prekrivena cvijećem, a relikvijari su sjali poput ogledala od stakla i zlata, plameni jezici svijeća...”    “Pontifikalna misa bila je jednako svečana kao i ona Božićna, sa ceremonijarima u crnim kukuljicama što su padale na bijele rokete, pa križonoša, pa svjećonoša, skutonoša.  To je bio dan opijenosti glazbom, orgija liturgijske radosti...”

c)       Oblačenje: En route, p.154-165. Kod benediktinki u Rue Monsieur, Ovaj slavni opis proslavio je ovu kapelicu među francuskim piscima. Sve do naših dana, ona nije prestala privlačiti ljude zaljubljene u ljepotu.

d)       Te Deum: Cathedrale, p.126. Odlomak o “crkvi silovito izbačenoj u zrak” čini se nadahnutim OZANAM-om i izgleda da je poslužio kao model za sličnu viziju koju nalazimo u La Paix sedmog dana E.BAUMANN-a.

e)       Krunica: ibid.,p.434-435. Sa osobnim razmišljanjima o samostanskim molitvama.

f)        Večernja i blagoslovi: En route,p.118-119;247-249;388-389 (u Saint-Sulpice);217 (U Notre-Dame des Victoires); Foules de Lourdes 125-127.

g)       Oblačenje:En route, pp.80-82 (Kod Klarisa u Aveniji de Saxe)

h)       Božić: (Samostanska služba Božja): Oblat, pp.191-192 (s komentarom); p.196.

i)        Misa: Les Foules de Lourdes, p.123.

j)        Vjerovanje: En route, p.40; Les Foules des Lourdes, p.191

k)      Seksta: En route, p.268.

l)        Kompletorij: En route, pp.245-246.

m)     Sveti tjedan: En route, p.36.

n)       Pogreb: En route, pp.18-21.

o)       Zazivi: Les Foules des Lourdes, pp.144-145.

 

20                  a)Te Deum : En route, p. (“svemoguća veličanstva”).

b)Lauda Sion: ibid., p.9 (“uzvišeni zanos L....S...”)

c)Magnificat: Ibid., (“svečanosti M...”)

d)Tantum ergo: Ibid., p.118 (“Skroman i promišljen, pun divljenja i polagan”).

e)Miserere: Ibid., p.9 (“@alost M...Stabat”).

f)Misa: Ibid., p.41; pp. 197-198

g)Bogojavljenje: Oblat. pp.205-206

h)Uskrs: En route, p.409 (“O Filii et Filiae”)

i)Posveta crkve: Oblat, p.380.

 

 

19             a) Opća razmatranja: Oblat, p.368: “Liturgija je jedan teren naplavina”. Onaj (među svecima) koji nije otkrio mjesto na jednoj strani (službe Božje) naći će ga na drugoj; Liturgija je vječna svetkovina kojoj pritječe sve više i više svetih, p.371-372; (“ona je proizvod, neprekidni niz anonimne umjetnosti svih vremena; sva su ta nastojanja usmjerena jednom silju, slaviti Boga glazbenim tamjanom neuma”)p.30 (“to je sigurno.....nabujak”); En Route, pp.23-24; Cathedrale, p.483.

                b) Crkveno gregorijansko pjevanje: Oblat, p.265:”...što je gregorijansko pjevanje jednostavnije i naivnije, to je rječitije i bolje izražava, jednim uistinu jedinstvenim umjetničkim jezikom, radost ili bol, koji su uglavnom dvije teme koje obrađuju crkvene službe...” En route, p.13.

                c) Psalmi: Oblat, p.8: “Sve je u psalmima, radost i žalost, klanjanje i ushićenje...njihovi se stihovi prilagođavaju svim stanjima duše, odgovaraju na sve potrebe...” Usporedi kod TAINE-a, bilješka (11); p.111-112; 190-191 (Ps.94); 246-247 (Ps.118); p.424 (Ps.125); Cathedrale, p.275;336;419;425

                d)Advent: Oblat; p.181-182: “Liturgija toga doba je veličanstvena. @alosti duše koje oplakuju svoje grijehe miješaju se s oduševljenim usklicima i klicanjima proroka koji javljaju da je oproštenje blizu...”

                e) Bezgrešno začeće: Lourdes, p.313-314

                f) Božić: Oblat, p.185; 190-192; 194.

                g)Tmina: En Route, pp.36-37

                h)Uznesenje: Oblat, p.361.

                i)Salve Regina: En Route., pp.247-249

                j)Adeste Fideles: Ibid., p.407

                k)Oblačenje: Ibid., p.154-165

 

 

21                  a)^asoslov: Oblat; p.371; p.374-379: “...Priznajte da ni u jednoj književnosti svijetra ne postoje tako blistave, tako sjajne stranice...”

b)Večernja: En Route, p.412: Sa starim redoslijedom rimskog brevijara “Langentibus in Purgatorio.”

c)Dies Irae: En Route, p.16-17

d)Advent: Oblat, p.181-182

 

 

22                  a) Misa: Oblat, p.291-292

b)Kompletorij: En Route, p.390-391

c)Cvjetnica: Oblat, p.282-283 (to je jedna od najljepsih analiza koje poznajemo...)

 

 

23                  a) Tmina: Oblat, p. 183: “Bila je to neka vrsta recitativa koji se protezao u pripovijedanju, vraćajući se u lepršavim povratnim pripjevima; taj pjev bio je jednoličan, tjeskoban i umiljat, također; a taj utisak ljuljanja i muke doživljavao se podjednako za vrijeme Tužaljki...”(HUYSMANS ne bi ništa drugačije govorio o nekoj operi.)

b)Svi sveti: Oblat, p.90: “Ova melodija Gaudeamus-a koja pleše i ne može se suzdrati od sreće, a koja se međutim zaustavlja prije kraja rečenice “gaudent angeli” kao da više ne može, a možda i zato kao da je zahvaćena jednim valom bojazni da više neće imati dovoljno obzira, zatim se ponovo nastavlja, prepuna ipak ushićenja, da bi se na kraju ipak iscrpila...”

c)Psalmi: (118): Oblat, p.246-247

d)Dies irae: En Route, p.14-17

 

 

24                  a) Obred svetog Benedikta: Oblat, p.380-381 (“...sačuvao je jedan ugodan okus davnih vremena...”)

b)Svi sveti: Oblat, p.90: “...Veličanstvena liturgija ovog dana, ova poslanica uzeta iz Otkrivenja, slika je neba...”

c)Misa svetog Grgura ^udotvorca: Oblat,p.38.

d)Sanktoral: Oblat, p.369-370.

 

 

25                  a) Korizma: Oblat, p.267-268: “...to vrijeme četrdesetnice, gledano sa liturgijskog stajališta, bilo je predivno, tuga je svakim danom sve više i više rasla prije nego što će buknuti u žalosne povike, u bolne jecaje Velikog Tjedna...”

b)Obred svetog Ivana Damacenskog: Oblat, p.370: “Radi se o misi prekrasnog i vješto utkanog laitmotiva.”

c)Naša Gospa od 7 @alosti: Oblat, 412-413

d)Zavjetna Misa Presvete Djevice: Oblat, p.48

e)Bogojavljenje: Oblat, p.205-206;215

f)Bogojavljenje (nakon dva tjedna): Ibid., p.217

 

 

26                  Boli Presvete Djevice: Oblat, p.290-291; p.354-355. –Uznesenje: Dobro simbolizira grob iz kojega je, položena, Djevica uzašla svome Sinu, u nebeskim mirisima i hvalospjevima, uspinjući se, lagana u svome slavnome tijelu stubama posutim oblacima, a slijedi je cijela pratnja anđela i Svetaca koji su joj došli ususret.” Ovo razmatranje nije ništa drugo nego Murillo pretvoren u riječi.

 

 

27                  a)Tmina: Oblat, p.283: “I, čim ih je čuo, Durtal je skočio, sav izvan sebe od tog čudnog i prodornog pjeva...”; p.49.

b)Veliki Tjedan: Oblat, p.282: “^im se smjestio u crkvi, zaboravio je sve žalosti sadašnjosti. Božanska Liturgija uzdizala ga je tako visoko, daleko od svih nas...”. – p.290-291: “Mučan tjedan najviše mu je odgovarao; njegovim težnjama i ukusu.”

c)Misa svetog Benedikta: Oblat, p.264-265:”Ova misa.....što se tiče teksta, bila je izvrsna...”

d)Večernja za mrtve: En Route, p.36

e)Spomen pokojnika: Ibid., p.36

f)Zavjetna misa Presvete Djevice: Oblat, p.48

g)Advent:En Route, p.412

 

 

28                  a)Večernja: En Route, p.120: “Litanije su bile obasute injem i namirisane bergamotom i ambrom...To očito nije imalo nikakve veze sa religioznom glazbom...”. – p.388-389:To je žestoki napad na “mistično svlačenje pokojnog Gounaud-a, rapsodije Starog Thomas-a, siromašne poskočice loših svirača” koji su nadomjestili veličanstveni gregorijansko pjevanje.

b)Rimski časoslov: Oblat, pp.368-370: “O tome, naravno, jedino raspravljam sa stajališta povijesti književnosti i povijesti umjetnosti...Ne, uzalud kažete da ima nereda u zgradi...Ne, ne dolikuje tražiti pukotinu u veličanstvenoj građevini kao što je Liturgija; njezine lađe su veličanstvene, međutim neke od kapelica, sagrađenih naknadno, osrednje su...”

c)Misa svetog Benedikta: Oblat, p.264-265:”Što se tiče gregorijanskog pjevanja, pripadao je najsvečanijem repertoaru, što znači da je bio nadut i osrednji...”; - p.266: Himan Lundibuscires resonent canores, zaudarajući po poganskom jeziku, po latinskom Renesanse, sa svojim olimpom postavljenim za sva vremena na mjesto neba...”.

d)Samostanski himni: Oblat, p.380-381: “Ima...pjesama napisanih u napuhanom i lošem latinskom...". – p.382

e)Pogreb: En Route, p.18: “Međutim kako objasniti svećenicima da je ružnoća svetogrđe...”

f)@enidba: Ibid., p.21-22: Nalazimo malo odlomaka u ovoj knjizi koja su tako zajedljivo ironična i pretjerano naturalistička.

g)Misa svetog Antuna 17. siječnja: Oblat, p.370-371

h)Misa svetog Placida: Oblat, p.48

i)Salve Regina: En Route, p.137

 

 

29                  Oblat, p.137; Les Foules de Lourdes: p.125-129

 

 

30                  Evo nekoliko istaknutih primjera: “Sahranjujući radostan i živahan Aleluja”. “To je bila smrt jednog izraza i preminuće jedne pjesme...” (Oblat, pp.267-268).

Himan Stabat “bila je u neka vrsta Magdalene u prozi; ona je suzama natopila noge majci, kao što je Magdalena svojim suzama natopila Sinove noge...”(Oblat, pp.412-413)

“A sitni sati prolazili su jedan po jedan padajući kao kap po kap i izgovarali su Miserere turobnim tonom, do posljednje riječi “vitulos” izbačene u zrak kao lopata zemlje na grob.

“Kanonici su se tromo, sa svake strane kora, kao s reketom igrali sa psalmima i mrmljajući, stihove vraćali kao loptice...” (Cathedrale, p.219)

31                  Evo dva dokaza: “Kada su orgulje ispustle svoje prve akorde.....vjernike je zahvatio žar...” (En Route, p.118-119). – Njega je uhvatila vrtoglavica od te crkve” (ibid.,p.217)

 

 

32                  Osim uobičajenih liturgijskih knjiga, on ima i znanstvenog znanja. On zna, na primjer, u čemu se razlikuju samostanske Jutarnje od onih Rimskog časoslova (Oblat, p.177). S obzirom da je neko vrijeme zajedno sa redovnicima Val des Saints-a molio časoslov, naučio je napamet veliki broj latinskih tekstova (Oblat, p.185). Međutim, ni istočne liturgije nisu mu ostale nepoznate (Les Foules de Lourdes, p.288-289). (ROUSSEAU je o tome također nešto znao pa im se na to rugao u svojim Confessions).

Zato je bio upoznat sa svim liturgijskim raspravama. Izražava tako svoj sud u En Route o gregorijanskim melodijama unesenim u Francusku preko njemačke izdavačke kuće Pustet i konstatira da one ne odgovaraju ’antifonaru Sv. Grgura koji predstavlja najstariji i najsigurniji spomenik koji Crkva posjeduje o gregorijanskom pjevanju...’ (p.452-453).

 

 

33                  Zato je svake večeri pripremao svoj put za slijedeći dan...isto tako je uvijek konzultirao francuski dodatak Diurnala - “Dnevnog misala” umetnutog na kraju knjige (Oblat, pp.109-110). Kakve li zbrke... samo će vas praksa voditi po zavojima tih sati koji su zapleteni do mile volje....I doista je napokon uspio pohvatati konce označujući stranice brojnim vrpcama, uspio je snaći se u tom cjepkanju tekstova, ali uz uvjet da neprestano i brižno označava prijeđene razmake...” (ibid., p.110-111)....Ah, to neprestano vraćanje i pogrešna paginacija, kakvog li neispravnog alata, kakvog beskorisnog oruđa, taj Diurnal.” (ibid., p.185)

 

 

34 Evo dokaza za tu estetsku hipertrofiju, za vrlo malo interesa koje je pokazivao za društvene probleme: “.....ali nemam nikakve veze sa stanovništvom tog kraja, za koje znam uostalom da je puteno i lakomo poput stanovnika po svih selima” (Oblat, p.268). Ovdje se potvrđuje da je ZOLA-in učenik.

34                  Da bismo se u to uvjerili, trebamo usporediti HUYSMANS-ovo (Oblat, p.215) i P.CLAUDEL-ovo (Corona Anni Dei Benignitatis) razmatranje prigodom Bogojavljenja.  Ako utjecaj nije neposredan, barem je sigurno da treba direktno povezati oba mjesta u obredu dana koji se nalaze u Brevijaru. Zato je nemoguće shvatiti Annonce faite a Marie (Navještenje Mariji) ako se ne pozna HUYSMANS-A. Osim mjesta koja se odnose na umjetnost gotike i srednjovjekovni duh koji su stvarali sjajne katedrale i koji se pozivaju na Cathedrale (p.129-130; 190;256;261;395), ljubav prema Liturgiji i glavna misao mistične supstitucije podsjeća upravo na uspomenu našega pisca.