IVAN MERZ

UTJECAJ LITURGIJE NA FRANCUSKE PISCE  OD CHATEAUBRIANDA DO NAŠIH DANA

Doktorska disertacija Ivana Merza

**************************

 

 

KRONOLOŠKA TABELA ANALIZIRANIH DJELA U DISERTACIJI

Francuski pisci od 1700. – 1920.

 

 

 

 

polemike,

pamfleti, filozofija, kritika

memoari,

pisma,

putopisi

romani i novele

poezija

teatar

liturgijski

sinkronizmi

XVIII.

stoljeće

 

 

Le Sage,

Gil Blas,

1715-1747.

 

Rousseau,

Nouvelle Héloise, 1761.

 

 

 

1800. - 1810

 

 

Chateaubriand Atala

1801.

 

Chateaubriand René,

1804.

ChateaubriandMartiri,

1809.

 

 

1801.   Konkordat

 

 

 

 

 

1807. temeljni članci

1810. - 1820.

Mme de Staël, Iz

Njemačke, 1810. - 1813.

 

Constant Adolphe

1816.

 

 

 

1820. - 1830.

J.      de Maistre, Sankt -

petersburške večeri,

1821.

 

X. de Maistre, Mlada Sibirka, 1825

Vigny,Poeme, 1822.

 

Lamartine, Nove meditacije,1823.

 

Hugo, Ode i balade, 1826

 

 

 

 

 

1828. Dom Guéranger      usvaja Rimski misal

1830. - 1840.

 

 

 

 

 

 

 

Lamennais, Riječi   jednog vjernika, 1834.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamartine,

Putovanje na istok, 1835.

 

 

 

Hugo, Crkva Naše     Gospe u Parizu, 1831.

 

Stendhal, Crveno i     crno, 1831.

 

 

 

 

 

 

 

Musset, Ispovjed     djeteta jednog      stoljeća,  1836.

 

 

 

 

Lamartine, Harmonije, 1830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamartine, Jocelyn,

1836.

 

 

 

 

 

Hugo,

Lukrecija

Borgia,

1833.

1830.   Dom Guéranger:

Razmatranje o liturgiji

 

 

 

1833.   rimska Liturgija

opet uvedena u Soles-

mesu

 

1835.   Montalember u

Solesmesu

 

 

 

 

 

 

 

 

1838. obraćenje Veuilota

1840. - 1850.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamartine, Pov-

jeravanja, 1849.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balzac, Seoski župnik,

1845.

 

Sand, Đavolja lokva,

1848.

 

 

1840.   Dom Guéranger:

Instututionslit, 1. tom

 

1841.   Instit. lit., 2. tom

 

Liturgijski godišnjak,

1. tom

 

1843.   Mgr. Alfre

proleda sa 20 biskupa

protiv Dom

Guérengera.

 

1850. - 1860.

 

 

Lamartine, Nove

ispovijedi, 1851.

 

D’Aurevilly, Začarana,

1851.

 

Lamartine; Graziella

1852.

 

Dumas sin, Dama s

kamelijama, 1852.

 

Flaubert, Mademe

Bovary, 1857.

 

 

 

 

 

Gautier, Emajili i

kameje, 1852.

 

Hugo, Kazne, 1852.

 

 

 

 

Leconte de Lisle,

Pasija, 1858.

 

Mistral, Mireille, 1859.

 

Leconte de Lisle, Bar-

barske poezije, 1859.

 

 

1851.   Dom Guéranger:

Inst. lit. 3. tom

 

1851.: oko 40 dijaceza

opet preuzelo rimsku

Liturgiju

 

1851.   - 1854. A. Comte:

Sistem pozitivne politike

1860. - 1870.

 

Sainte-Beuve, Port-Royal

 

Veuillot,

Miris Rima,

1862.

 

 

 

 

Taine, Filozofija umjet-

nosti, 1865. - 1869.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigny, dnevnik

poete, 1867.

 

Sand, Markiz de Vil-

lemer, 1860.

 

 

 

Baudelaire, Cvijeće

zla, 1861.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sully Prudhommes,

Samoće, 1869.

 

 

 

1860.: suspenzija

“Universa”

 

 

 

1863.: restauracija

Beurona. E. Drumont

slavi Solesmes u “l’

Annee ilustrée

1870.    

- 1880.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taine, Izvori suvremene

Francuske /1.tom/,

1875.

 

 

 

 

polemike, pamfleti, fizlozovija, kritika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memoari, pisma, putopisi

 

Daudet, Mladi

Fromont i prvorođeni

Risler, 1874,

 

 

 

 

 

romani i novele

 

 

 

 

 

 

Sully Prudhommes,

Poeme, 1878. - 1879..

 

poezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatar

 

1874, Orléans uzima rimski

Brevijar

 

1875.: Smrt Dom

Guérangera

 

 

 

liturgijski sinkronizmi

 

 

 

1880.    

- 1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huysmans, A rebours

1884.

 

Bloy, Očajna, 1886.

 

Bourget, Učenik, 1889.

 

 

 

Leconte de Lisles, Antikne poeme, 1880.

 

Verlaine, Mudrost,

1881.

 

Hugo, Legenda

vjekova, 1883.

 

Sully Prodhommes,

Šizma, 1879. - 1888.

 

Verlaine, Ljubav, 1888.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886.   obraćenje Pula

Claudela

 

1890.    

1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huysmans, Predgovor u

“le Petit laté: Dutillidova

liturgijska šizma

 

 

 

 

 

 

 

Hello, Božje riječi, 1899.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loti, Jeruzalem, 1895.

 

Loti, Galilei, 1896.

 

Huysmans, La-bas, 1891.

 

 

 

 

Bloy, Krvavi znoj, 1893.

 

Zola, Lurd, 1894.

 

Huysmans, Na putu, 1895.

 

Zola, Rim, 1896.

 

Bloy, Siromašna žena, 1897.

 

Coppée, Valjana patnja, 1897.

 

Huysmans, Katedrala, 1898.

 

Huysmans, Katolilčke stranice, 1899.

 

 

Verlaine, Sreća, Intimne Liturgije, 1891.

 

 

Verlaine, Posthumni

stihovi, 1893.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostand,

Dalela

princeza,

1895.

 

Rostand,

Cyrano

de Bergerac,

1897.

 

 

 

1892.: obraćenje Verkadea

1892.   utemeljenje pjevača Saint Gervaisa

 

 

1894.   utemeljenje Schole cantorum

 

 

 

1896.   Joergensenov boravak u Beuronu

 

 

1900.    

1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huysmans,

Lurdska mnoštva, 1906.

 

Huysmans, Oblat, 1903.

 

Bourget, Rastava, 1904.

Pravile, Grijeh sijepca, 1904.

 

BAzin, Dobra Perette, 1904.

 

 

 

 

 

 

L. Mercier, Glasovi zemlje, 1903.

L. Cardonnel, Pjesme 1904.

 

 

 

 

 

Grolleau, Kađenje Mirhe, 1909.

 

 

1903. Motu proprio Pia X. o sakralnoj glazbi

 

1910.    

1920.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrés, Veliko milosrđe francuskih crkava, 1914.

 

 

 

 

Vallery-Radot, Buđenje duha, 1917.

 

Baumann, Mir sedmoga dana, 1918.

 

Boutroux, Nauka i religija, 1919.

 

 

Walcheren, Dnevnik obraćenika, 1910.

 

Loti,, Hodočasnik u Angkor, 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainage, Svjedoci katoličke obnove, 1917.

 

 

Ghéon, Svjedočanstvo obraćenika, 1919.

Dupouey, Pisma, 1919.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux, Kuća, 1913.

 

Barrés, Nadahnuti brežuljak, 1913.

 

Baumann, Krštenje Pauline Ardel, 1913..

 

Bourget, Demon podneva, 1914.

 

Psichari, Putovanje jednog centuriona, 1916.

 

Bertrand, Sanguis martyrum, 1917.

 

Jammes, Ozeronski župnik, 1918.

 

 

Péguy, Misterija ljubavi Ivane Arđke, 1910.

 

Péguy, Predvorje misterije..., 1911.

 

Péguy, Misterija Nevine dječice, 1912.

Pégu<, Tapiserija sv.Genoveve i Ivane Arške 1912.

Jammes: Kršćanske Georgike, 1912.

Le Cardonne., Sveta karmelićanka, 1912.

 

Péguy, Tapiserija Naše Gospe, 1913.

Claudel, Pet velikih oda, 1913.

 

 

 

 

Claude. Corona anni Dei benignitatis, 1914.

 

Vallery-Radot, Antologija, 1916.

 

 

 

 

Claudel, Misa ovdje dolje, 1918.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudel,

Navješta-

nje Mari-

jino,

1912.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913. Utemeljenje revije Život i liturgijska umjetnost

 

1920.   - 192...

 

 

 

 

verkade, Neimir u Beču, 1920.

 

 

 Baumann, Mač na nakovanju, 1920.

 

Bordeaux, Mrtva kuća, 1921.

 

 

Mercier, Posvećeno kamenje, 1920.

 

Brillant, sakralna muzika, profana muzika, 1921.

 

 

 

 

 

 

1921. posvojenje rimskog izgovora

 

# Na kraju Ivan Merz svojoj doktorskoj radnji prilaže i kronologijsku tablicu “djela analiziranih u ovoj studiji”, od izvora u 18. stoljeću, i Chateaubrinda, pa “do danas”, to će reći do dvadesetih godina dvadesetog stoljeća. Ovo je kronologijska tablica Šarićevu prijevodu s francuskog pridodana s naslovima pisaca i djela ispisanim rukopisom na francuskom originalu. Mi smo tablicu prepisali i naslove preveli na hrvatski, iako mnogi od njih na hrvatski do danas nisu prevedeni /tako primjerice niti kapitalno djelo Huysmansovo “En route”, “Na putu”/. Željeli bismo čitaocu u ovom izdanju pružiti sav pregled, zajedno s Liturgijskim indeksom i bibliografijom, koja zrcali sistematičnost Merzova duha. Problem je jedino u tome što hrvatski čitalac, koji ne čita francuski i nije stručnjak za francusku književnost, nema prilike, još uvijek, počevši od ove radnje, širiti svoje “liturgijsko znanje” sadržano u djelima francuske književnosti, naprosto zato što većina nije prevedena. Od tuda i problemi u slaganju i s kapitalnim Liturgijskim indeksom. Ali ništa zato: shvatimo prvo tiskanje ove radnje u Hrvatskoj kao djelo “francusko-hrvatskih kulturnih veza” na putu prema ograničenosti, liturgičnosti, kulture Zapada. /B. Malešević/

 

 

 

(276-279) -----------------------------------------------------------------------------------------