HOME PAGE

 

Disertacija - home

 

Predgovor Kardinala Franje Kuharića

 

Predgovor prof. dr. Milke Jauk Pinhak u ime prvog suizdavača

 

Predgovor o. Božidara Nagya, postulatora u ime drugog suizdavača

 

Prvi dio
LITURGIJSKI PISCI

 

POVIJESNI PREGLED

Poglavlje I.

 

REAKCIJA PROTIV XVIII. STOLJEĆA

Poglavlje II.:  Chateaubriand

Poglavlje III.:  Joseph de Maistre i Lamennais

Poglavlje IV.:  Victor Hugo

 

 

ROMANOPISCI

Poglavlje V.:   Barbey D’Aurevilly

Poglavlje VI.:  Frédéric Mistral

Poglavlje VII.:  Léon Bloy

Poglavlje VIII.: Joris - Karl Huysmans (Prije obraćenja)

Poglavlje IX.:  J. - K. Huysmans (Poslije obraćenja)

Poglavlje X.:   J. - K. Huysmans (Opća karakteristika)

Poglavlje XI.:  Armand Praviel

Poglavlje XII.:  Maurice  Barrès

Poglavlje XIII.: Paul Bourget

Poglavlje XIV.: Emile Baumann

Poglavlje XV.:  Louis Bertrand

Poglavlje XVI.: Francis Jammes

 

 

LIRSKI PJESNICI

Tradicionalisti

Poglavlje XVII.:  Charles Baudelaire

Poglavlje XVIII.: Paul Verlaine

Poglavlje XIX.:  Louis le Cardonnel

Poglavlje XX.:   Još nekoliko lirskih pjesnika

 

Nezavisni

Poglavlje XXI.:  Charles Péguy

Poglavlje XXII.: Paul Claudel

 

 

APOLOGETE (LES APOLOGISTES – BRANITELJI)

Poglavlje XXIII.:  Louis Veuillot

Poglavlje XXIV.:  Ernest Hello

Poglavlje XXV.:  François Coppée

Poglavlje XXVI.:  Emile Zola

Poglavlje XXVII.: Svjedočanstva obraćenika

Poglavlje XXVIII.:Svjedočanstva ratnika

 

 

Drugi dio

PROTULITURGIJSKI PISCI 

 

Poglavlje I.:  Uvod

Poglavlje II.:  Madame de Staël

Poglavlje III.: Lamartine

Poglavlje IV.: Vigny i Musset

Poglavlje V.:  Pierre Loti

 

 

Treći dio

INDIFERENTNI PISCI

 

Poglavlje I.:   Uvod

Poglavlje II.:  Balsac-ov krug

Poglavlje III.: Flaubert-ov krug

Poglavlje IV.: Krug suvremenih romanopisaca

Poglavlje V.:  Krug lirskih pjesnika

 

BILJEŠKE

 

KRONOLOŠKE TABELE ANALIZIRANIH DJELA U DISERTACIJI

 

ALFABETSKI INDEKS

 

KRONOLOŠKI INDEKS AUTORA I DJELA PRIJE XIX. STOLJEĆA

 

LITURGIJSKI INDEKS

 

BIBLIOGRAFIJA LITERARNIH DJELA

 

BIBLIOGRAFIJA LITURGIJSKIH DJELA