Duhovni put blaženog Ivana Merza

prema njegovu dnevniku

 

Analitički prikaz dnevnika bl. Ivana Merza po temama

 

 

Uvod

 

       Dnevnik Ivana Merza jest prvotni izvor za upoznavanje njegove osobnosti i njegova duhovnog razvoja prema ljudskoj i religioznoj zrelosti.  Dnevnik se sastoji od 20 bilježnica i obuhvaća razdoblje od 1914.-1921. Posljednjih mjeseci svoga života 1928.god., neposredno pred svoju smrt, Ivan je nastavio voditi dnevnik. Zabilježio je samo neke važnije momente. U daktilo-prijepisu dnevnik iznosi 800 stranica. Ivan ga je započeo voditi potaknut od svoga gimnazijskog profesora Ljubomira Marakovića koji im je u školi govorio o koristi vođenja dnevnika. Istoga dana vrativši se kući iz škole mladi Ivan započinje voditi svoj dnevnik.[1] Ivan je bio tek navršio 17 godina. Nalazio se je međutim već u završnom razredu gimnazije (realke), jer je krenuo u školu godinu dana ranije.

     Koji je cilj Ivan imao pišući svoj dnevnik? Sam je dao odgovor dvije godine kasnije u svome dnevniku. Kad se pripremao za polazak u vojsku i potom na frontu bilježi u svome dnevniku: «Prije odlaska u vojsku, još ću koju rječcu napisati. Time naime završavam ovaj dnevnik kojim htjedoh odgajati svoju unutrašnjost i stvoriti od svoje duše remek-djelo. Osjećam da sam još silno daleko od cilja, da sam još pravo dijete, koje ne zna što je život.»[2]

     Ivan vodi dnevnik kroz cijelo razdoblje svoga ljudskoga i vjerskoga dozrijevanja sve do završetka studija u Parizu, posljednjeg stupnja svoje profesionalne izobrazbe.

     O čemu piše Ivan u svome dnevniku? Sve ono što proživljava u sebi i oko sebe. Opisuje i analizira  svoju dušu i sve njezine vibracije tako da kroz te retke dobivamo cjelovitu i jasnu sliku njegove duševne nutrine. Razmišlja i potom reagira na sve ono što se zbiva oko njega; piše o ljudima i njihovim postupcima, o raznim zbivanjima, o problemima života itd. Veći dio njegova dnevnika, ne manje važan za poznavanje njegove osobnosti koja se razvija, sadrži prikaz i analizu raznih književnih djela koja je čitao. Kriteriji kojima je ocjenjivao pojedina djela otkrivaju nam i njegovu osobnost.  Osim književnih kriterija tu su gotovo uvijek i vjersko-moralni kriteriji u svjetlu kojih prosuđuje određeno književno ili umjetničko djelo.

     Stoga je njegov dnevnik od velike vrijednosti jer u njemu pronalazimo Ivanovo življeno  iskustvo života u intimnosti  njegove duše. Ne radi se o teorijskim razmišljanjima bez kontakta sa životom; otkriva nam se čisto iskustvo jedne duše koja traži Istinu, Dobrotu, Ljepotu, koja traži savršenstvo duše koje ga snažno privlači. Nadasve je to duša koja traži Boga i koji korak po korak ulazi u njegovu nutrinu i ispunja je svojom milošću da bi se ona potom potpuno predala u Njegovu službu.

     Da bismo predstavili duhovni put bl. Ivana Merza naišli smo na jedan metodološki problem: kako prikazati njegov duhovni razvoj, da li kronološki ili tematski. Odlučili smo se za drugu alternativu, jer su iskustva koja je proživljavao i bilježio tako različita da bi ga trebalo slijediti korak po korak što bi nas primoralo komentirati njegov dnevnik iz dana u dan, a to nije cilj ove analize. Nakon brižljivog čitanja njegova dnevnika  izronile su različite teme koje su se svojom učestalošću same nametnule. Tekstove koji su međusobno slični objedinili smo u jednu cjelinu sa zajedničkim naslovom i komentirali ih nastojeći unutar određenih cjelina sačuvati kronološki red zapisa o određenom iskustvu.

     Slijedeći  duhovni razvoj Ivana Merza kroz njegov dnevnik treba imati u vidu da je odlučni zaokret u njegovu dozrijevanju i usmjerenju prema Bogu i religiji proizvelo iskustvo Prvog svjetskog rata. Stoga se razdoblje njegova života koji je obuhvaćen dnevnikom može podijeliti u tri cjeline:

1.   Prije rata: boravak u Banja Luci, pohađanje Vojne Akademije i početak studija u Beču.

2.   Sudjelovanje u ratu na talijanskoj fronti.

3.   Nakon rata studij u Beču i Parizu i život u Zagrebu.

 

     Polazi se od njegova zanimanja za umjetnost i iskustva prve ljubavi što stoji na početku dnevnika. Potom se prikazuje njegovo zanimanje za umjetnost i njegova težnja u traženju Istine. Zatim dolazi njegovo religiozno iskustvo u svim njegovim vidovima. Moralni i asketski problemi zauzimaju važno mjesto u njegovom razvoju. Posebno se ističe njegova velika naklonost i traženje kršćanskog savršenstva. Izlazi iz rata sa proživljenom sviješću smisla trpljenja  - mysterium crucis, da bi se potom pripremao za vrijeme studija za apostolat koji u izvjesnoj mjeri već prakticira među svojim drugovima u prvom redu svojim primjerom uzornog kršćanskog života, koji je bio sav prožet Bogom i nadnaravnom stvarnošću.

 

***************************

 

NAPOMENA O BILJEŠKAMA

 

U tekstu komentara pojedinih tema potrebno je bilo citirati mjesta iz dnevnika gdje Ivan Merz govori o određenoj tematici. U bilješci je označen  datum kada je tekst napisan, a uz mnoge datume nalazi se i broj stranice. Ovaj broj stranice ne odnosi se na original dnevnika (manuskript) nego na prvi daktiloprijepis koji se čuva u Arhivu Ivana Merza. Broj stranice je  ovdje ostavljen zbog lakšeg snalaženja  i pronalaženja određenih tekstova za proučavatelje života i spisa bl. Ivana Merza.


 


[1] D 27. II. 1914.

[2] D 28. II. 1916. –  str. 326