Uvod

ZAJEDNO  U  GODINI  EUHARISTIJE

 

Papa govori: "Neka pred našim očima budu primjeri svetaca, koji su u Euharistiji našli hranu na svome putu savršenstva. Koliko su puta oni prolili suze zbog potresenosti iskustvom tako velikoga Otajstva, te su doživjeli neizrecive časove 'zaručničke' radosti pred oltarskim Sakramentom."

To su riječi Pape Ivana Pavla II. iz njegova Apostolskog pisma Ostani s nama Gospodine, upućenoga u listopadu 2004. g. cijeloj Crkvi za početak Godine Euharistije.

Odgovor Papinu pozivu

Odazivajući se ovoj Papinoj želji da obratimo pozornost na primjere svetaca koji su posebno štovali Euharistiju, predajemo javnosti ovu knjižicu. U njoj je obrađen i predstavljen euharistijski život novog hrvatskoga blaženika Ivana Merza, prvoga vjernika laika Crkve u Hrvata koji je uzdignut na oltar.

Euharistiju i Papu treba dati našem narodu!

Kroz tekstove i zapise koje nam je ostavio otkrivamo njegovo veliko štovanje Euharistije, središnjega otajstva kršćanske vjere. Brojna svjedočanstva njegovih suvremenika uvjerljivo nam ilustriraju kako je bila velika ljubav bl. Ivana Merza prema euharistijskome Kristu, koji je bio središte njegova duhovnoga života, ali i izvor njegova uspješnoga apostolata. Čuvena je ona njegova rečenica: "Euharistiju i Papu treba dati našem narodu!" (Vidi str. 50.)

Čitatelja, međutim, upozoravamo da je ova euharistijska dimenzija duhovnosti bl. Ivana, iako najvažnija u njegovu duhovnom životu, samo jedan vid dubokoga religioznog iskustva i svetosti bl. Ivana Merza. Za cjelovitu sliku njegova svetačkoga lika čitateljima preporučujemo ostale knjige i njegove životopise koji o tome govore. (Vidi bibliografiju na kraju knjige.)

Pregled sadržaja knjige

Sadržaj ove knjige podijeljen je u tri dijela. Nakon uvoda i kratkoga životopisa u prvome dijelu donosimo tekstove iz Dnevnika i drugih spisa bl. Ivana Merza u kojima govori o Euharistiji; ti su tekstovi nastali tijekom njegove duhovne i intelektualne formacije od 1914. do 1922. godine.  Zanimljivo je uočiti kako je otajstvo Isusove nazočnosti u Euharistiji sve više zaokupljalo njegovu duhovnu pozornost. Dapače, iz njegovih opisa susreta s euharistijskim Kristom jasno se razaznaje i zaključuje da mu je Bog davao osjetne milosti prigodom sv. Pričesti, što ga je još više privlačilo tome sakramentu i onome koji je u njemu skriven, Kristu Gospodinu.

U drugome dijelu donosimo izjave bl. Ivana o Euharistiji iz zreloga razdoblja njegova života, tj. kada je kao mladi profesor i veliki apostol razvio svoje djelovanje u Zagrebu od 1922. do 1928. godine. To su njegova euharistijska razmišljanja, izjave, zapisi razasuti po raznim objavljenim člancima ili zapisani u drugim njegovim spisima; sada su ovdje svi sakupljeni na jednome mjestu.

U trećemu dijelu donosimo izjave njegovih prijatelja i suvremenika o njegovu euharistijskom životu i euharistijskoj pobožnosti. Tu su prije svega zapisi njegova bliskoga prijatelja prof. Dušana Žanka;  potom slijede ostale izjave koje su zapisali brojni Ivanovi štovatelji edificirani njegovom vjerom i pobožnošću prema euharistijskome Spasitelju čega su bili svjedocima. Na kraju toga trećeg dijela donosimo i dva svjedočanstva Ivanovih prvih biografa dr. D. Kniewalda i o. J. Vrbaneka o njegovu euharistijskom životu.

Veliko otkriće u Godini Euharistije

Kao poseban prilog donosimo do sada nepoznat i upravo ove godine otkriven članak bl. Ivana Merza Hrvatske crkve objavljen u kalendaru Danica 1925. g. U njemu bl. Ivan govori o Euharistiji u hrvatskome narodu i njegovoj povijesti. Članak se u izvjesnome smislu može smatrati i porukom bl. Ivana Merza za Godinu Euharistije. Premda je pisan prije osamdeset godina, aktualan je i danas te ga stoga donosimo u cijelosti. Čini se da je ovaj članak Božja Providnost sačuvala upravo za naše vrijeme te nam bl. Ivan u ovoj Godini Euharistije opet nešto novoga govori i time se pridružuje svojim snažnim mislima proslavi ove godine. Prisjetimo se da se i on zalagao da se u Orlovskoj organizaciji, kojoj je stajao na čelu, proglasi Godina Euharistije (vidi str. 69.). Ta njegova ideja ostvarena je ove godine na razini cijele Katoličke Crkve.

Zbog lakšega snalaženja i uporabe misli bl. Ivana u pobožnostima ili javnim nastupima probrali smo i donijeli na kraju knjižice još jednom najljepše njegove misli o presv. Euharistiji.

Zašto naslov "Izvor života"?

Knjiga nosi naslov "Izvor života". Riječi su to samoga bl. Ivana Merza uzete iz rečenice koju je bl. Ivan Merz zapisao u svome dnevniku, a glasi: "Pričest je izvor života". Tek je bio navršio 17 godina kad je zapisao ovu duboku misao kao gimnazijalac u Banjoj Luci. Te su se dvije riječi učinile najprikladnijima za naslov ove knjižice u kojoj kroz tekstove bl. Ivana možemo ući u dubinu njegove pobožnosti koja svoj životni izvor crpi iz Euharistije.

Posebno grafičko obogaćenje ove knjižice jesu pet faksimila Ivanovih rukopisnih tekstova iz njegova Dnevnika koji govore o Euharistiji i uvjerljivo ilustriraju njegovu euharistijsku pobožnost.

Želja izdavača jest da ova knjižica svim njezinim čitateljima po primjeru i zagovoru bl. Ivana Merza u ovoj Godini Euharistije, a naravno i nakon nje, pomogne te i oni nađu u Euharistiji ono što je bl. Ivan našao: svoga najvjernijeg prijatelja sve do kraja ovozemaljskoga života, a u nebu nagradu za svoj život po vjeri koju su hranili ovim otajstvom Božanske ljubavi. 

o. Božidar Nagy, DI, postulator

Zagreb, Veliki Četvrtak, 24. III. 2005.