Dr.  IVAN MERZ

1896. - 1928.

 

Biografski podaci

 

Ivan Merz rodio se u Banjoj Luci  16. XII. 1896. god.  Odgajan je u liberalnoj sredini. Gimnaziju je završio u rodnom mjestu. Nakon mature, 1914. god., pohađa tri mjeseca Vojnu  akademiju u Bečkom Novom Mjestu,  a potom 1915. započinje  studij prava na Bečkom sveučilištu. Prvi svjetski rat prekida  mu studij. Mobiliziran je. Proživljava sve strahote rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. Nakon rata nastavlja studij književnosti  u Beču 1919./1920.  i dovršava ga u Parizu tijekom dvije godine, od 1920. do 1922.

Po završetku studija, u jesen 1922. god., dolazi u  Zagreb,  gdje  postaje profesor  francuskog jezika  i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog  sveučilišta radnjom pisanom na francuskom o utjecaju liturgije na francuske pisce. Potom dvije godine, od 1923. do 1925., kao prvi laik u Hrvatskoj studira kršćansku filozofiju i teologiju pod vodstvom isusovaca nastojeći se tako što bolje osposobiti za svoj apostolski rad.

Razmišljanjem, studijem, a osobito u krvi i plamenu rata  dolazi  do spoznaje o istinitosti  kršćanske vjere. Potpuno se daruje Kristu  načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno vrijeme  posvećuje odgoju  hrvatske mladeži  u katoličkoj organizaciji "Hrvatski Orlovski Savez" kojoj je dao geslo "Žrtva - Euharistija - Apostolat". Kao katolički intelektualac  riječju i perom  oduševljava mlade  i odrasle za Krista i Crkvu.  Jedan je od prvaka liturgijskog pokreta  među Hrvatima.  Sustavno u  Hrvatsku uvodi ideje Katoličke Akcije pape Pija XI. Glavna njegova značajka kao katoličkog intelektualca  jest ljubav i odanost Katoličkoj crkvi, Rimu i papinstvu,  što je nastojao usaditi kod svih s kojima je surađivao, napose kod mladih. Premda mlad i kao laik,  smatran je  "stupom Crkve" u Hrvatskoj.

Svojim apostolskim radom  i svojom opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio je dragocjenu duhovnu  baštinu,  koja  je postala izvor nadahnuća  budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut  - zajednicu laika koji bi radili za Krista i Crkvu. Nakon njegove smrti  ovu je zamisao djelomično ostvarila Marica Stanković,  osnovavši  žensku Zajednicu suradnica Krista Kralja, kao prvi svjetovni institut u Hrvatskoj. Ime Ivana  Merza  značilo je, a znači i danas, program života  i rada za vjernika katolika koji se želi aktivno angažirati u širenju Kristova Kraljevstva pod vodstvom Crkve i njezinih pastira.

Ivan Merz je bio čovjek  žive vjere, iskrene molitve,  samoodricanja, dnevne Pričesti,  adoracije,  predanog trpljenja,  široke naobrazbe, bliz ljudima i svakom je čovjeku iskazivao  kršćansku ljubav.

Umro je u Zagrebu  10. svibnja 1928.g. u 32. godini  života,  na glasu svetosti. Na samrti je prikazao svoj život  kao žrtvu Bogu  za hrvatsku  mladež. Njegova žrtva donosi obilne plodove u katoličkim organizacijama  koje su nastavile ostvarivati njegovu duhovnu  baštinu.

Godine 1958. započeo je biskupijski postupak  za njegovo proglašenje  blaženim, a 1977.g.  njegovi posmrtni ostaci  preneseni su  u Baziliku  Srca  Isusova u Zagrebu,  u kojoj se redovito  pričešćivao, adorirao  i  molio  posljednjih šest godina svoga života. Od  1986.g.  postupak za njegovo proglašenje  blaženim  odvija se u Rimu.  Milosti i uslišanja po njegovu zagovoru se množe.

       Ivan Merz je ostavio bogatu pisanu baštinu, a o njemu su objavljene i mnoge biografije, studije i članci, od kojih su najvažniji navedeni na kraju ove knjige. I na Internetu Merz ima svoju stranicu na adresi: www.ffdi.hr/ivan-merz

Sve ostale informacije o sluzi Božjemu Ivanu Merzu mogu se dobiti na adresi: Postulatura Ivana Merza, 10000 Zagreb, Župa sv. Petra, Vlaška 93, tel.fax 031/211.509,  mobitel: 098/546.806

E-mail: postulatura.merz@ffdi.hr