BIBLIOGRAFIJA

Knjige Ivana Merza

 

 

 • Ivan MERZ: Put k suncu. Odabrani spisi.

  - Zagreb, Postulatura Ivana Merza, 1978., 179 str.

 • Ivan MERZ: Put k suncu. Odabrani tekstovi Ivana Merza.

  - Zagreb, Filozofsko teološki institut FTI i Postulatura za beatifikaciju I. Merza, 1993. - Drugo nadopunjeno izdanje, 232 str.

 • Ivan MERZ: Utjecaj liturgije na francuske književnike.

  (na francuskom). Doktorska disertacija Ivana Merza. 1. svezak Sabranih djela. Izdavač: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, 1996.g. 303 str.

 • Ivan MERZ: Plamen za visinama,

  Zagreb, FTI, 1999. 128 str.


   

  Cjelovita Bibliografija brojnih članaka, studija i brošura koje je Ivan Merz objavio u raznim časopisima nalazi se u oba izdanja knjige Ivana Merza "Put k suncu".

  Biografije i studije o Ivanu Merzu

 • Dragutin KNIEWALD: Ivan Merz - život i djelovanje.

  Zagreb 1932., 254 str. Skupina autora: Bo`ji čovjek Hrvatske - Dr.Ivan Merz. Zbirka eseja i ~lanaka. Zagreb 1938., 80 str.

 • Josip VRBANEK: Vitez Kristov Ivan Merz,

  Zagreb 1943., 254 str. Bo`idar NAGY: Borac s bijelih planina - Ivan Merz. Zagreb, Filozofsko-Teolo{ki Institut, 1971. 372 str.

 • Bo`idar NAGY, DI: Prijatelj mladih - Ivan Merz

  , Zagreb 1974., 132 str.

 • Marin [KARICA: Ivan Merz - iniziatore del movimento liturgico in Croazia (Ivan Merz, za~etnik liturgijskog pokreta u Hrvatskoj),

  Rim 1975., 511 str.; doktorska disertacija na talijanskom jeziku. Objavljen izvadak.

 • Bo`idar NAGY: Ivan Merz - uomo di fede ed educatore alla fede (Ivan Merz - ~ovjek vjere i odgojitelj za vjeru),

  Rim 1977., 354 str.; doktorska disertacija na talijanskom jeziku. Objavljen izvadak.

 • Pojava i značenje dr. Ivana Merza u Crkvi u Hrvatskoj.

  Zbornik radova sa Simpozija održanog 1978.g. prigodom 50. obljetnice smrti Ivana Merza. Zagreb 1979., 130 str. Bo`idar NAGY: Tko je Ivan Merz?

  Kratak prikaz života i djelovanja Ivana Merza. Zagreb 1980., 88 str.

 • Dragutin KNIEWALD: Sluga Božji dr. Ivan Merz

  (drugo izdanje), Zagreb 1988., 318 str. Dušan ŽANKO: Svjetlo na gori - Dr. Ivan Merz. Zagreb 1990.; 75 str.

 • Karoly KNIEWALD: A lelek tuzharcosa - Dr. Ivan Merz elete.

  Szalesi Muvek 1940., 193 str. Prijevod biografije Ivana Merza na mađarskom jeziku.

 • Božidar NAGY: Ivan Merz, istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja.

  Zagreb, Izd. Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza. 1. izdanje 1995., 2. izdanje 1996., 56 str.

 • Simpozij o Ivanu Merzu 1996. g.

  Radovi objavljeni u časopisu "Obnovljeni Život", br. 3/4 1997.

 • Fabijan VERAJA: Ivan Merz, Pioniere dell' Azione Cattolica in Croazia. (Ivan Merz, pionir Katoličke Akcije u Hrvatskoj).

  Positio super vita, virtutibus et fama sacntitatis. - Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1998., 1104 str.

 • Skupina autora: Ivan Merz - un laic d'avant-garde (Ivan Merz - avangardni laik).

  Cijeli broj 385, svibanj 2001. francuskog časopisa "Christ source de vie" posvećen Ivanu Merzu. Na 30 stranica prikazan njegov život i djelovanje na francuskom jeziku.

  Časopisi o Ivanu Merzu

 • Glasilo Postulature - Ivan Merz.

  Časopis za promicanje poznavanja i štovanja Ivana Merza. Izlazi u Zagrebu od 1973.g.Orao zlatnih krila - List za promicanje štovanja sluge Božjega Ivana Merza. Osnivač i urednik Marko Sinovčić. List izlazi u Buenos Airesu, u Argentini od 1981.g.

 • Rycerz krzyza bialego - Vitez bijeloga križa.

  List I.Merza na poljskom jeziku. Izdaje ga i uređuje Jozef Staszkowian, Gromadka, Poljska. Izlazi od 1993.g.

 •