SMISAO LURDA

Nakon što se pred očima našega duha odvio film lurdskih ukazanja, pokušajmo sada ući malo dublje u smisao i bit lurdske poruke. Što je Nebo htjelo postići tim izvanrednim očitovanjem? Danas nam je dosta lako odgovoriti na to pitanje kad iza nas imamo već dugu povijest Lurda kao najvećeg međunarodnog marijanskog prošteništa na svijetu, kroz koji su prošle ne tisuće nego milijuni i milijuni hodočasnika. (Samo 1978. godine u Lurd je došlo 4.250.000 hodočasnika!). Već samo postojanje Lurda kao takva sa svim svojim manifestacijama vjere i tolikim prilivom hodočasnika jest najveće čudo, daleko iznad svih čudesa i fizičkog reda koja su se u njemu dogodila i događaju. I u svjetlu te bogate i jedinstvene povijesti Lurda od 120 godina veoma lako ćemo pročitati i razumjeti poruku koju je Gospa u ime Božje preko Bernardice uputila kršćanskom svijetu.

Vrijeme i ozračje ukazanja

Polovicom XIX. stoljeća može se reći da završava stari svijet a počinje jedan novi koji se smješta ili na granici Crkve i Evanđelja ili jednostavno protiv njih. Racionalizam vlada u znanosti i kulturi. U ime razuma koji se postavlja kao vrhovno mjerilo istine odbacuje se sve što razumu nije dostupno. Broj ateista u svijetu znanosti i kulture daleko je veći nego u našem XX. stoljeću.

Sredina XIX. stoljeća jest trijumf novca nad dotadašnjim srednjevjekovnim kraljevanjem časti i tradicija. »Obogatite se«, dovikuje M. Guizot Francuzima svoga vremena. Novac postaje zakon ljudske djelatnosti, mjerilo vrijednosti na društvenoj ljestvici, utjecajna snaga u privatnom i javnom životu, a često i osnovica buržujskog morala. I u tom ključnom času povijesti, Crkva počinje gubiti mase siromaha koje su do tada bile njezine. I rađa se jedan novi svijet duhovnih siromaha izvan Crkve, koji joj ostaje nedostupan. I baš taj čas izabire Nebo da upozori svijet na evanđeoski smisao siromaštva.

To je razdoblje tehničkog napretka i njegovih dostignuća. Osvojena para unosi revoluciju u industriju, željeznice počinju prolaziti poljima, elektrika započinje preobrazbu života. Doba materijalnog prosperiteta jest otvoreno. Ali duhovne su vrijednosti u padu. I u tom času u Lurdu Nebo svraća pažnju na vrijednosti duha, na moć i učinkovitost molitve. Doba progresa privilegiranima ovoga svijeta otvara nove mogućnosti uživanja koja često graniče s grijehom. Ali Nebo poziva na evanđeoski smisao pokore.