Očitovanje nadnaravnog svijeta

Češće se može čuti od pojedinih ljudi, kad je riječ o zagrobnom životu: pa nitko se odanle nije vratio da bismo mogli znati ima li drugi život ili ne! Ova primjedba odaje skepsu pa čak i sumnju u mogućnost da drugi život postoji. Takav stav bio je uvećan racionalizmom onoga vremena koji je otklanjao svaku mogućnost postojanja nečega što se ne bi moglo razumski dokazati i opravdati. I baš u to vrijeme, kad je suvremeni ateizam počeo puštati korijenje i zaražavati intelektualne krugove a preko njih i široke mase, napose radničkog svijeta, nadnaravni svijet pokazuje da je živ, da postoji, da je stvaran. Istina samo Bernardica je vidjela Gospu, ali mnogi svjedoci vidjeli su Bernardičino preobraženo lice, na kojem je odsijavala stvarnost nadnaravnog svijeta kao i druge pojave za vrijeme ukazanja koje su jasno pokazivale da se radi o višim silama, iznad prirodnih zakona. A da ne govorimo kasnije o mnogim čudesima, znanstveno utvrđenima i od Crkve prihvaćenima, koji jasno potvrđuju da je u Lurdu stvarno na djelovanju Božja Svemogućnost. No, sigurno najveće čudo jest samo postojanje Lurda i oni milijuni hodočasnika koji se onamo slijevaju iz svih krajeva svijeta. Da bi jedna siromašna, bolesna i nepismena djevojčica mogla pokretati milijune ljudi iz cijeloga svijeta već 120 godina, to nije moguće protumačiti bez stvarnog i izvanrednog djelovanja nadnaravnog svijeta u ovom slučaju. I zato svaki čovjek, koji nije sputan predrasudama ili zaražen racionalizmom, ako objektivno promotri sve što se u Lurdu dogodilo i događa, mora doći do zaključka o postojanju nadnaravnog svijeta i njegova djelovanja.

Činjenica da se Gospa ukazala unutar Katoličke Crkve ne govori li da upravo ta Crkva ima ispravne pojmove o nadnaravnom svijetu!? Izvan Katoličke Crkve možemo naći elemente istine, često puta zasjenjene ljudskim naukama, ali puninu istine o Bogu i čovjeku i nadnaravnom svijetu naći ćemo samo unutar hijerarhijski uređene Katoličke Crkve. To je temeljna lurdska poruka, posredno sadržana u svemu što je Gospa rekla i učinila.