Bezgrešna

Zašto je Gospa izabrala baš ovaj izraz da objavi svoj identitet? Vidjeli smo da je time najprije potvrdila nauku svete Crkve o tajni svoje uloge u povijesti spasenja. Četiri godine prije, 1854. Papa Pio IX. proglasio je vjersku istinu o Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije, tj. da je Marija od prvog časa svoga postojanja bila izuzeta od istočnog grijeha. Potvrdila je također autoritet Rimskoga Biskupa koji vrši službu Kristova Namjesnika na zemlji i kojega treba slušati jer nam u ime Kristovo govori Božju istinu, prenosi je i tumači.

No Blažena Djevica je izabrala Bernardicu zbog njezina siromaštva, ali bila je i sama siromašna, kako je to izrekla u svome hvalospjevu »što pogleda na neznatnost službenice svoje«.

Ona, koja je podsjetila na hitnost molitve jest ona na kojoj se završava iščekivanje i molitve Staroga Zavjeta da bi s njome započela molitva Novoga Zavjeta: »Evo službenice Gospodnje... «.

Gospa je došla pozvati na pokoru u punom razmjeru obraćenja srca, ali je njezino srce bilo potpuno okrenuto prema Bogu od početka njezina bivstvovanja. Bila je izuzeta od grijeha, ali je pristala da nosi teret naše bijede i pokore od Betlehemskih jaslica do drveta križa.

Siromaštvo, molitva, pokora - te riječi u imenu Bezgrešne dobivaju svoje potpuno stvarno značenje i uzoran primjer.

Možda bi se u prvi mah moglo učiniti nije li, možda, očitovanjem Gospina identiteta »Bezgrešno Začeće« prenaglašena udaljenost između nas grešnika i Nje, koja je sva čista, bez grijeha?! Nipošto. Baš naprotiv. Osoba koja je sama postala predmetom milosrđa, sposobnija je da bude milosrdnija prema drugima. Bezgrešna Djevica je na sebi najviše doživjela Božje milosrđe koje ju je očuvalo od grijeha i uzdiglo na dostojanstvo Majke Božje. I upravo svi ti milosni darovi koji je tako visoko izdižu iznad nas, proizvode u njoj s jedne strane zahvalnost Bogu a s druge veliko razumijevanje i naklonost prema grešnicima, onima koji nisu tako čisti kao ona. Ta naklonost se ne očituje u prihvaćanju njihove grješnosti, nego upravo u pokazivanju puta kako da iz nje izađu. Zato Djevica bez grijeha silazi među nas slabe grješnike da nas izvuče iz kala grješnosti i uvede u čistoću Božanske ljubavi.