LITERATURA O LURDU

U našoj katoličkoj literaturi razmjerno se malo pisalo o Lurdu. Nemamo niti kompletno izrađenu bibliografiju svega onoga što je do sada bilo napisano. Ovdje bismo naveli samo neke važnije članke i knjige.

Prije rata mnogo je pisao o Lurdu dr. Ivan Merz, veliki štovatelj Blažene Djevice Marije i širitelj pobožnosti prema Gospi Lurdskoj. Navodimo kako slijedi sve što je on o tome napisao:

I. Merz: Dva čuda u Lurdu; Narodna Politika br. 187, 1921., str. 2-3

I. Merz: Zolin Lurd. Hrvatska Prosvjeta br. 7, 1923., str. 316-329 (Opširna kritička studija Zolinog romana o Lurdu u kojoj dr. I. Merz razotkriva netočnosti i falsifikate Zolinog prikazivanja Lurda i čudesnih ozdravljenja).

I. Merz: Lurdske proslave u Zagrebu. Nedjelja, br. 13, 1924. str. 3-4.

I. Merz: Lurd. Katolički List br. 37, 1924., str. 441-444; br. 38, 1924., 460-461; br. 39, 1924., str. 447-480; br. 40, 1924., str. 489-491; br. 41, 1924., str. 503-506.

I. Merz: Najnovija čudesa u Lurdu. Popularno naučna knjžnica »Hrv. kat. narod. saveza«, Zagreb, 1924., 63 str. (Objavljena također u njemačkom prijevodu).

I. Merz: Naša Gospa Lurdska. Glasnik Sv. Ćirila i Metoda, br. 2, 1925., str. 25-26.

I. Merz: Lurd u francuskoj književnosti. Za Vjeru i Dom, br. 1, 1925, 5-7; br. 2, 1925., str. 25- 27; br. 3, 1925., str. 34-38; br. 4, 1925., str. 70-73; br. 5, 1925., str. 108-110; br. 6-8, 1925., str. 140-146.

Poslije rata objavljene su kod nas slijedeće knjige o Lurdu:

Dr. Fra Gašpar Bujas: Kod čudotvorne Majke Božje u Lurdu. Doživljaji, dojmovi, prikazi. Zagreb, 1958., 124 str. (ciklostil)

Franz Werfel: Pjesma o Bernardici. Zagreb, 1970., 507 str. (Romanizirani prikaz Lurda i njegovih događaja. Prijevod s njemačkog.)

Dr. Božo Vuco: Lurd. Nebeska Ukazanja i čudesna ozdravljenja. 2. prošireno izdanje. Makarska, 1974., 216 str.

Paškal Vešara: Lurdska razmatranja za svibanj. Sarajevo. 1958.

Lurdska poruka. Razmatranja za svibanjske pobožnosti. Izd. Trećoreci sv. Franje, Zagreb, 1958.