Sv. Genoveva, djevica

Sv. Genoveva, djevica

Francuska, 422. – 502.

U Parizu spomen sv. Genoveve, djevice iz Nantera koja je s petnaest godina, na poticaj sv. Germana, biskupa Auxerre-a, obukla odijelo djevičanstva; hrabrila je stanovnike grada Pariza preplašene prodorima Huna i pomagala je sugrađanima u vrijeme velike gladi. Zaštitnica je Pariza.