Angelina Benedikta

U NARUČJU VJEČNOG SRCA

Srce Božansko, Isusa moga,
U naručju držiš Ivana svoga!
U kojemu silno i ja želim biti,
Uz Ivana Srcu Tvojem priviti!

Ivane sokole nebeskih visina,
Poletje pravo u naručje Sina!
U krilu Blažene Djeve otkano,
Srcu vječno za nas predano!

Vječna Istina Spasitelj je naš,
U čijem Srcu, Ivane prebivaš!
U srcu mojem Njegov je dom,
A i ti si Ivane ljubavlju svom!

Za rođendan Bl. Ivana Merza!
16.12.2014.