U SL. BRODU PREDSTAVLJENA KNJIGA “PATER RUPERT – ŽIVOT ZA BOGA I DUŠE”

 

Pater Rupert Rozmarić, krsnim imenom Herman, rodio se 2. travnja 1921. godine u štrigovi, župa sv. Marije Magdalene, u Međimurju od oca Romana i majke Justine rođ. šćavničar. Bio je najstariji od 12 djece, bilo ih je šest sinova i šest kćeri. Bio je u franjevčkome sjemeništu u Varaždinu. U Red manje braće ušao je 14. kolovoza 1938. godine na Trsatu. Prve zavjete dao je 15. kolovozazivot_pater_rupert_omot_b.jpg 1939. godine na Trsatu, svečane redovničke zavjete 6. siječnja 1945. godine u Zagrebu. Za prezbitera je zaređen 29. lipnja 1947. godine u Zagrebu. Bio je na službi u Koprivnici, Baču, Zagrebu, Vukovaru, Slavonskome Brodu, Kloštru Ivaniću, Krapini, Cerniku, Čakovcu, Klanjcu i Našicama. Blago je u Gospodinu preminuo nakon bolesti u Zagrebu 5. prosinca 1991. godine. Sahranjen je na Mirogoju u Zagrebu u franjevačkoj grobnici.  

„Pater Rupert Rozmarić bio je skroman, jednostavan, uslužan franjevac, revan ispovjednik, čovjek duboke pobožnosti, gorljivi štovatelj i širitelj pobožnosti Srca Isusova, uzor Kristova svećenika kojega ništa ovozemaljsko nije zanimalo jer je živio samo za Boga i spasenje duša. Iza sebe nije ostavio napisane knjige, velike pothvate, udruge, organizacije, ali ono po čemu se najviše isticao jest ljubav i briga za bolesnike koja je sezala do pravoga heroizma, jer je bio spreman u bilo koje doba dana i noći pohoditi bolesnike, posjetio ih je na tisuće, što govori da je uistinu bio apostol bolesnika. Svojom molitvom i pokorom, apostolskim predst.knjige_sl.brod-11.jpgzalaganjem i svjedočenjem suprotstavljao se pošastima tadašnjega komunističkog bezboštva. Poticao je vjernike da čitaju duhovnu literaturu, a u mjestima gdje je djelovao, osobito u Slavonskome Brodu gdje je bio najduže, ostavio je neizbrisiv trag", istaknuto je između ostaloga na predstavljanju knjige o patru Rupertu Rozmariću. 

Budući da se ove godine proslavlja 800. obljetnica utemeljenja franjevačkog reda, fra Željko kao i fra Rajko zahvalili su autoru isusovcu o. Božidaru Nagyu na trudu i ljubavi s kojom je pisao tu knjigu te prepoznao u p.  Rupertu one vrijednosti koje mnogi nisu uočili. "Vjerujemo da će ova knjiga pridonijeti većem poznavanju duhovnih velikana iz bogate franjevačke povijesti i da će postati obveza nama franjevcima da se nadahnjujemo primjerom našega brata frapredst.knjige_sl.brod-22.jpg Ruperta", rekao je provincijal fra Željko Železnjak. 

Na kraju je autor o. Božidar o knjizi govorio s puno emocija budući da mu je pater  Rupert kroz tri godine bio vjeroučitelj u Sl. Brodu te je od svih svećenika koje je susreo pater Rupert ostavio na njega najdublji dojam svetošću svoje osobnosti i revnošću svoga svećeničkog života.  O. Nagy najavio je daljnji korak u očuvanju spomena na svetački lik patra Ruperta: ostvarenje prijedloga i ideje prof. Josipa Prudeusa, drugog ministranta i vjeroučenika p. Ruperta,  da se ustanovi godišnja nagrada koja bi nosila ime „Pater Rupert Rozmarić" a godišnje bi se dodijeljivala onome svećeniku koji se najviše istaknuo u pastoralu bolesnika kao što je to na herojski način činio p. Rupert.

I na kraju recimo da je p. Rupert bio također i štovatelj bl. Ivana Merza i kroz publikacije širio je njegovo poznavanje i štovanje.

Knjigu je izdala Hrvatska franjevačka provincija sv. č†irila i Metoda iz Zagreba u biblioteci "Brat Franjo". Ima 236 stranica i u devet dijelova donosi bogat, poticajan i zanimljiv životopis toga franjevca – svećenika, člana Hrvatske franjevačke provincije sv. č†irila i Metoda, koje je autor prikupio od onih koji su ga poznavali: njegovih bivših vjeroučenika, prijatelja, poznanika i brojnih vjernika za koje je pater Rupert pastoralno skrbio. 

Brankica Lukačević, Slavonski Brod

predst.knjige_sl.brod-33.jpg     11252-rupert.jpg