U SUBOTICI KRŠĆANSKA TRIBINA O BL. IVANU MERZU

Predavač je život bl. Ivana Merza podijelio u tri dijela. Najprije je govorio o njegovu djetinjstvu i mladosti u Banjoj Luci (1896 – 1914). Zatim je prikazao njegovu intelektualnu i duhovnu izobrazbu u Beču i Parizu te život u Prvom svjetskom ratu a u završnom dijelu govorio je o njegovu djelovanju kao profesora u Zagrebu i apostola po Hrvatskoj. Istaknuo je napose njegov zapis s ratišta gdje je kroz patnju i trpljenje doživio duboko obraćenje. U dnevniku je tada zapisao: Boga nikada zaboraviti. Neprestano težiti za ujedinjenjem s Njime… Moram započeti novi, preporođeni život u duhu novospoznatog katolicizma. (Dnevnik, 5. II. 1918.). Podsjetio je i na njegovo geslo: Katolička je vjera moje životno zvanje.
Prikazavši zatim put Ivana Merza do oltara, o. Nagy je sudionicima tribine istaknuo njegovu poruku našem vremenu kako je to u svojim govorima istaknuo sluga Božji papa Ivan Pavao II: “Kristovo svjetlo blista u Ivanu Merzu… Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti… On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima laicima.” Istaknuo je također da je papa Benedikt XVI. uvrstio bl. Ivana u svoju encikliku o euharistiji “Sacramentum caritatis” među osamnaest svetaca koje je predstavio kao uzore koji su dali svjedočanstvo autentičnog kršćanskog života zahvaljujući svojoj euharistijskoj pobožnosti.
U razgovoru nakon tribine sudionici su postavili razna pitanja kako o samom postupku za proglašenje svetim bl. Ivana Merza, o uslišanjima koja se događaju po njegovu zagovoru, kao i o onome što svatko treba i može učiniti za ubrzanja postupka. Na upit o pojavi nedovoljnog zanimanja i zauzimanja u štovanju i širenju štovanja hrvatskih svetaca i blaženika kao i kandidata za oltar, predavač je podsjetio kako je to dug proces, a da vjernici u našem narodu nemaju navike u tome, jer sve do naših dana nisu imali u svojoj sredini grobove svojih svetaca, pa nisu ni imali navika hodočašćenja na njihov i grob i češćem utjecanju njihovu zagovoru. “Upravo zbog toga i svećenici i vjernici, a i sam to činim, moramo se više angažirati kako bi se što više vjernika upoznalo s likovima i krepostima, kako naših blaženika u njihovom postupku za proglašenje svetima, a tako i svih slugu i službenica Božjih, koji su kandidati za oltar”, zaključio je o. Nagy.