Uslišanja

po zagovoru blaženog Ivana Merza

ZAHVALE

Odmah nakon smrti Ivana Merza 10. V. 1928., mnogi su mu se svojim molitvama preporučili u zagovor  u raznim duševnim i tjelesnim potrebama i bili su uslišani. Kada pohodite grob Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, naći ćete mnogo zahvalnica ispisanih na kamenim pločicama. To je samo jedan mali dio javnih zahvala vjernika, njegovih štovatelja koji su bili uslišani.

Ovdje donosimo opise uslišanja i zahvale od 1928. godine, tj. od godine smrti blaženog Ivana Merza. Do 1973. uslišanja se nisu sistematski sakupljala. Samo mali broj je objavljen. Sigurno da ih je bilo daleko više. Tek kad je 1973. g. počelo izlaziti Glasilo Ivana Merza, Postulatura je počela sistematski prikupljati uslišanja i zahvale i objavljivati ih u Glasilu.

1. ČUDO PO ZAGOVORU IVANA MERZA KOJE JE OMOGUĆILO  NJEGOVU BEATIFIKACIJU:

Čudesno ozdravljenje ANICE ERCEGOVIĆ iz Sunje 1930. po zagovoru Ivana Merza potvrdila ja Vatikanska komisija od pet liječnika 8.V.2002.  Ovo čudesno ozdravljenje prihvatila je Kongregacija za kauze svetaca za postupak beatifikacije Časnog sluge Božjega Ivana Merza čime je omogućena njegova beatifikacija.

2.  OSTALA ČUDESNA USLIŠANJA I MILOST PO ZAGOVORU IVANA MERZA SVRSTANA PO GODINAMA KAD SU SE ZBILA: