Uslišanja

po zagovoru blaženog Ivana Merza

ZAHVALE

Odmah nakon smrti Ivana Merza 10. V. 1928., mnogi su mu se svojim molitvama preporučili u zagovor  u raznim duševnim i tjelesnim potrebama i bili su uslišani. Kada pohodite grob Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, naći ćete mnogo zahvalnica ispisanih na kamenim pločicama. To je samo jedan mali dio javnih zahvala vjernika, njegovih štovatelja koji su bili uslišani.

Ovdje donosimo opise uslišanja i zahvale od 1928. godine, tj. od godine smrti blaženog Ivana Merza. Do 1973. uslišanja se nisu sistematski sakupljala. Samo mali broj je objavljen. Sigurno da ih je bilo daleko više. Tek kad je 1973. g. počelo izlaziti Glasilo Ivana Merza, Postulatura je počela sistematski prikupljati uslišanja i zahvale i objavljivati ih u Glasilu.

1. ČUDO PO ZAGOVORU IVANA MERZA KOJE JE OMOGUĆILO  NJEGOVU BEATIFIKACIJU:

Čudesno ozdravljenje ANICE ERCEGOVIĆ iz Sunje 1930. po zagovoru Ivana Merza potvrdila ja Vatikanska komisija od pet liječnika 8.V.2002.  Ovo čudesno ozdravljenje prihvatila je Kongregacija za kauze svetaca za postupak beatifikacije Časnog sluge Božjega Ivana Merza čime je omogućena njegova beatifikacija.

2.  OSTALA ČUDESNA USLIŠANJA I MILOST PO ZAGOVORU IVANA MERZA SVRSTANA PO GODINAMA KAD SU SE ZBILA:

USLIŠANJA I ZAHVALE 1928. –1943.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1973.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1974.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1975.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1976.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1977.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1978.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1979. – 1980.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1980. – 1981.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1982.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1985.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1986.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1987.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1988. – 1989.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1990. – 1991.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1992. – 1994.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1995. – 1997.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1998.

USLIŠANJA I ZAHVALE 1999.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2000.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2001.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2002.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2003.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2004.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2005.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2006.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2007.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2008.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2009.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2010.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2011.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2012.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2013.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2014.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2015.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2016.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2017.

USLIŠANJA I ZAHVALE 2018.