Varaždin: KIP BL. I. MERZA NA PROČELJU VARAŽDINSKE KATEDRALE

Na varaždinskoj katedrali Uznesenja blažene djevice Marije, 7. veljače 2014. g., postavljena su dva nova kipa hrvatskih blaženika za vanjske niše. Već su prije u dvije niše odmah do ulaza u katedralu bili postavljeni kipovi sv. Marka Križevčanina i bl. kard. Alojzija Stepinca. Sada su njima dodani kipovi bl. Ivana Merza i bl. Marije Petković. Kip bl. Ivana Merza postavljen je uz bl. kard. A. Stepinca na lijevoj strani kad se ulazi u katedralu. Prigodom postavljanja kipova biskup Josip Mrzljak rekao je:

Merz u Varazdinu-2– Postavljamo kipove u niše katedrale koje su do sada bile prazne. Prije tri-četiri godine postavili smo kipove zaštitnika Varaždinske biskupije – Marka Križevčanina i bl. Alojzija Stepinca, a sada postavljamo kipove laika blaženog Ivana Merza i blažene Marije od Propetoga Petković. Ona je s juga i žena, a Merz je laik, muškarac, tako da imamo predstavnike svih staleža od redovnica i laika, do svećenika, nadbiskupa i kardinala.

Merz u Varazdinu-3Kipove je izraio mladi kipar Nikola Šanjek, koji je završio kiparstvo na Likovnoj akademiji u Beču. Prigodom postavljanja svojih kipova izjavio je:

– Radim posvuda po svijetu od Amerike, Europe ali jedan od najljepših poslova osim kipova za crkvu Dobrog pastira u Varaždinu upravo mi je taj, koji mi je povjeren od preuzvišenog biskupa Mrzljaka. To je kruna mog dosadašnjeg rada u Varaždinu.

Merz u Varazdinu-4

Merz u Varazdinu-6

Merz u Varazdinu-5