Vlč. ZLATKO SUDAC O MOLITVI BL. IVANA MERZA

          Članak za sada još nije dostupan u cijelosti na Internetu nego se može pročitati jedino u samom časopisu u tiskanom obliku a koji se može nabaviti u svakoj katoličkog knjižari. Ovdje donosimo samo službeni sažetak članka:

          Blaženi Ivan Merz (1896-1928) ostavio nam je dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. Osim pisanih dokumenata, bl. Ivan nam je ostavio i primjer svoga svetačkog života prožetog dubokom molitvom. Sve to predstavlja dragocjeni izvor za proučavanje djelovanja Božje milosti u njegovoj duši kojoj se spremno odazivao i s kojom je velikodušno surađivao. Molitveni život bl. Ivana Merza nije se do sada dovoljno sustavno istražio i prikazao. Ovaj članak želi stoga biti daljnji doprinos tome istraživanju. U prikazu molitvenog života bl. Ivana Merza razlikujemo nekoliko momenata: njegovo svjedočanstvo o vlastitoj molitvi, potom ono što govori o molitvi općenito, savjetujući je drugima, i zatim ono što su o njegovoj molitvi zapazili i rekli drugi. Molitveni život bl. Ivana Merza bio je usko povezan s liturgijom, koja mu je davala osnovni ton. „Živjeti Isusov život s Crkvom“, tako je definirao njegovu duhovnost p. Josip Vrbanek, njegov duhovnik. Pod tim podrazumijeva u prvom redu duboku uronjenost bl. Ivana u liturgijsku molitvu. Osim liturgijske molitve, koja je svoj vrhunac imala u dnevnom sudjelovanju u sv. misi i primanju euharistije, bl. Ivan je obavljao i druge oblike molitve, a to su: adoracija i meditacija, božanski časoslov, pobožnost Presvetom Srcu Isusovu i Blaženoj Djevici Mariji, kojoj je svakodnevno molio krunicu. Njegov molitveni život toliko je bogat i poučan da je Papa Ivan Pavao II na dan njegove beatifikacije mogao reći i ove riječi: „On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima!“

 Ključne riječi
Molitveni život; liturgijska molitva; adoracija; meditacija; božanski časoslov; pobožnost; razmatranje; osobna molitva