Vukovar: „APOSTOL KRISTOV“ – NOVA KNJIGA O BL. IVANU MERZU

U povodu 120. obljetnice rođenja bl. Ivana Merza, u Vukovaru je u mjesecu prosincu objavljena nova knjiga posvećena bl. Ivanu Merzu pod naslovom „Apostol Kristov“. Napisali su je dvojica braće vukovaraca, štovatelji bl. Ivana Merza, Domagoj i Krešimir Jakumetović. Radi se najprije o zbirci pjesama posvećenih bl. Ivanu Merzu koje su tijekom posljednjih osam godina autori napisali u čast bl. Ivana. Ukupno ima 60 pjesama.
Ova knjiga  je jedno svjedočanstvo kako je svetački život i lik našega Blaženika nadahnuo dvojicu rođene braće  koji imaju i dar pjesništva te su nam u stihove pretočili svoj doživljaj bl. Ivana i  opjevali razne vidove njegova života i njegovih vrlina.
Ova je knjiga po mnogo čemu originalna. Premda je o bl. Ivanu Merzu do sada objavljeno mnogo publikacija (preko šezdeset naslova), ovo je prvi puta da se zbirka pjesama napisanih njemu u čast objavljuje kao posebno tiskano izdanje. I to nisu sve pjesme koje su o njemu do sada bile napisane (a dostupne su također i na njegovoj internetskoj stranici), nego su ovdje sadržane pjesme od samo dvojice autora, mladih katoličkih intelektualaca  koji su ih ispjevali u onoj životnoj dobi kada je i naš bl. Ivan kao njihov vršnjak po godinama i u njihovoj dobi apostolski  djelovao u Hrvatskoj posljednjih šest godina svoga svetačkog života.
Ove su pjesme ujedno i svjedočanstvo kako bl. Ivan svojom svetošću može zahvatiti mladoga čovjeka  i oduševiti ga za one iste ideale za koje je i on živio. Pjesme su nastajalo postupno od 2009. g. pa sve do kraja 2016.  i to za sasvim određene datume koji su posebno vezani uz našega Blaženika, kako je to naznačeno ispod svake pjesme. Kada su napisali svoje prve pjesme u čast bl. Ivana autori se nisu ipak time zadovoljili, kako je to inače slučaj kod većine drugih pjesnika koji su nam svoje doživljaje bl. Ivana ostavili u samo jednoj pjesmi; oni su nastavili svake godine obogaćivati nas novim pjesmama koje su osvjetljavale lik bl. Ivana i njegove pojedine vrline. I to je dokaz duhovnoga bogatstva lika našega Blaženika koji ne prestaje nadahnjivati i pokretati umjetničke energije onih koje oduševljava svojom svetošću.
Ova zbirka pjesama obogaćena je također i brojnim prilozima kojima su autori željeli objasniti i ilustrirati što ih je nadahnulo u liku bl. Ivana te su mu ispjevali tolike lijepe pjesme. Tu je najprije prvi dio knjige gdje nakon kratke biografije donose mnoge misli našega Blaženika koje stoje u temeljima njihova nadahnuća i koje su pokretale njihove pjesničke sposobnosti da su svoj doživljaj Blaženika pretočili u stihove. Nakon glavnog i središnjeg dijela ove Zbirke, tj. samih pjesama, u trećem dijelu knjige autori nam donose najprije  izabrana svjedočanstva Blaženikovih suvremenika koji su s njime prijateljevali i doživljavali ga kao sveca a ta su se svjedočanstva posebno dojmila naših autora i otkrila im nove vidike Blaženikove osobnosti. Slijede potom reprodukcije i podaci o većini umjetničkih djela o Blaženiku izrađenih u raznim tehnikama i materijalima prije, a posebice poslije njegove beatifikacije, što je daljnja originalnost ove zbirke. Tako sada po prvi puta na jednom mjestu imamo pregled podataka o većini umjetnika i njihovih djela koja su posvetili Blaženiku. Pokazatelj je to kako bl. Ivan sve dublje ulazi u svijest hrvatskog naroda kao duhovno svjetlo i Božji čovjek.
I na kraju treba izraziti iskrenu zahvalnost našim autorima, braći Domagoju i Krešimiru koji su  ovom svojom originalnom Zbirkom pjesamam obogaćenom brojnim dodacima dostojno obilježili 120. obljetnicu rođenja našega Blaženika.  Želimo im  da im bl. Ivan svojim zagovorom pomogne slijediti one ideale svetosti koje je on u svome životu ostvario.
Duhovna veličina naših blaženika i svetaca očituje se u tome koliko su djelovali na druge ljude da ih približe Bogu i kršćanskim vrijednostima, koliko su uspjeli nadahnuti i pokrenuti energije i sposobnosti umjetnički nadarenih osoba da svoj doživljaj njihove svetosti ovjekovječuje u svojim umjetničkim djelima bilo da se radi o likovnim ostvarenjima ili literarnim i glazbenim  izričajima. Sve se to odnosi i na našega blaženog Ivana Merza i na brojna umjetnička djela koja su o njemu načinjena i njemu posvećena.