Vukovar: NOVE PJESME U ČAST BL. IVANA MERZA

Veliki štovatelji bl. Ivana Merza iz Vukovara, mladi inženjeri građevine Domagoj i Krešo Jakumetović i ove su nas godine obradovali svojim novim pjesmama u čast Blaženika i njegova ovogodišnjeg blagdana koji slavimo 10. svibnja. Ovogodišnje njihove pjesme donosimo u nastavku. Sve njihove prijašnje pjesme koje su spjevali u čast bl. Ivana mogu se naći na ovoj web stranici bl. Ivana u direktoriju http://ivanmerz.hr/pjesme.

Čestitamo autorima i zahvaljujemo u ime Postulature i brojnih štovatelja Blaženika na ovom lijepom doprinosu za proslavu ovogodišnjega blagdana bl. Ivana!

Na slici su braća Domagoj i Krešo uz kip bl. Ivana Merza kraj župske crkve Marijina uznesenje u Stenjevcu. Kip je ondje postavljen u spomen na događaj iz 1926. god. kada je bl. Ivan Merz po cijenu života i prolijevanja krvi zajedno s trideset mladića iz Orlovske organizacije obranio stenjevačku crkvu od svetogrdnog napada i opasnosti preuzimanja u krivovjerne svrhe. Čuvena je ona rečenica koju je Blaženik, stojeći ispred crkvenih vrata i braneći ulaz u crkvu, doviknuo tada napadačima koji su ga verbalno napadali i po njemu pljuvali: „Samo preko naših mrtvih tijela vi ćete ući u ovu našu crkvu!“ Natpis ispod kipa na mramornom postolju podsjeća na taj herojski čin bl. Ivana Merza u obrani ove crkve.

IVAN, SVETAC BOŽJI

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!

Svojim životom je Vječnost pokazao,
o Bogu govorio svima je stalno!
Ljubavi pravoj dizao srca je,
Vječnome Suncu pozivao duše!

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!

Po njegovu zagovoru milosti stižu,
po njegovoj svetosti Nebo je blizu!
Pomaže nam uvijek, moli se za nas,
apostolska duša, Ivana blaženoga!

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!

              Domagoj Jakumetović
              Prigodom blagdana Ivanova rođenja za Nebo
              10.05.2015. godine

      PUT PREMA KRISTU

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!

Hrabro si branio Crkvu u Hrvata,
Za vjeru i dom si bio sveti boj!
U susretu svakom sa čovjekom – bratom,
Sav sebe dao si – dao za narod svoj!

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!

U hrani si vječnoj snagu crpio,
I Božji si vitez po njoj postao!
U Kristu si pravi život našao,
Njemu srce svoje cijelo predao!

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!

 

      Krešimir Jakumetović,
      Za blagdan blaženog Ivana Merza,
      10.05.2015. godine