Zagreb, 26.11.2009.- ZNANSTVENI SKUP O DR. LJ. MARAKOVIĆU, PROFESORU ODGOJITELJU BL. I. MERZA

 

Nakon uvodnih riječi dekana FFDI-a prof. dr. Ante Mišića, slijedila su predavanja koja sudr_ljubomir_marakovic.jpg približala vrijeme koje je obilježilo život, te utjecalo na djelovanje toga svestranog laika "Filozofski temelji modernizma" (doc. dr. Ivan šestak), "Katolička crkva i modernizam" (doc. dr. Ivo Antunović), "Silvije Strahimir Kranjčević između tradicionalizma i modernizma" (doc. dr. Daniel Miščin), "Tradicijski kanon i modernističke interpolacije u pasiji" (prof. dr. Darko Gašparović), "Zašto i kako govoriti o katoličkom pjesništvu?" (dr. Vlado Vladić), "Razvoj biblijskih simbola u Horvatićevu pjesništvu" (doc. dr. Dean Slavić) i "Filozofski obzor Hrvatske straže" (dr. Ivica Martinović).

Uslijedila su dva predavanja koja su na poseban način predstavila sjećanja Marakovićevih suvremenika te utjecaj Marakovića na bl. Ivana Merza. Prof. emeritus dr. Ivan Golub u izlaganju "Moja sjećanja na Ljubomira Marakovića" podsjetio je na doba u kojem je upoznao Marakovića, za vrijeme školovanja u sjemeništu na šalati i potom na Bogosloviji. Dr. Golub tako je istaknuo kako se sjeća sadržaja riječi i ljepote govora o književnosti. Maraković je govorio i o sebi, i tu ga je resila poniznost, jer poniznost je istina o sebi, rekao je Golub, te se prisjetio kako mu je jednom prilikom rekao da donese veliku torbu u koju je stavio darovane knjige. Kasnije razmišljajući, Golub je zaključio da to nisu bile knjige nasumce odabrane, već knjige birane s područja književnosti, a osobito one s područja duhovne, teološke tematike. Svoje je izlaganje zaključio riječima kako bi bilo vrlo poticajno pokrenuti proces za uzdignuće na oltar toga nesebičnog laika.

Nastavljajući se na prethodno izlaganjem prof. dr. Vladimir Horvat, također Marakovićev đak, istaknuo je kako je Maraković bio vrstan pedagog i apostol pera te je dodao kako je on zasigurno kandidat za oltar. Podsjetio je kako je u doba svoga javnog djelovanja, u razdoblju od 1905. do 1945. godine, napisao više od 1100 bibliografskih jedinica univerzalne tematike. Iz kasnijeg razdoblja, kada je bio osuđen te se potom zaposlio na Nadbiskupskoj gimnaziji na šalati, također postoje njegovi radovi, no mnogi su ostali nepotpisani, pa je opus zasigurno mnogo opsežniji. Horvat se prisjetio kako je Marakovića resila iskrenost i jednostavnost kojom je djelovao na svoje učenike.

skup_o_marakovicu-sl.jpgProf. dr. Božidar Nagy podsjetio je na vrijeme kada je dr. Maraković kao profesor radio u Banjoj Luci te tako bio i odgojitelj u kritičkim godinama bl. Ivana Merza. Dr. Nagy istaknuo je kako je upravo na Marakovićev poticaj Merz počeo pisati dnevnik, koji je vrlo vrijedan dokument koji nam danas oslikava blaženikov lik, a svoga profesora spominje u brojnim dnevničkim zapisima. Dr. Nagy spomenuo je i zanimljivu korespondenciju između Marakovića i Merza u vrijeme njegova odlaska u Beč, a trajala je do povratka Merza iz Pariza. U tom vremenu Maraković je Merzu poslao 44, a Merz Marakoviću 101 pismo. U zaključku je Nagy istaknuo kako je Maraković na Merza imao četverostruki utjecaj, i to književni, estetsko-umjetnički, hrvatsko-rodoljubni i vjersko-moralni. U pojedinim periodima Merzova života imao je i ulogu duhovnog vođe. To posebno dolazi do izražaja u tijeku boravka Merza na bojištu, kada mu preporučuje čitanje "Nasljeduj Krista".

U završnom dijelu skupa uslijedio je niz predavanja u kojem su obrađena pojedina područja, poglavito književnog bavljenja Marakovića: "Književno-estetički nazori Ljubomira Marakovića" mr. Božidara Petrača, "Marakovićev ‘Nov život’ i njegove početne postavke o književnosti" prof. Zdravka Gavrana, "Marakovićevo utemeljivanje katoličke književnosti" dr. Vladimira Lončarevića, "Teološko nazivlje u djelima Ljubomira Marakovića" prof. dr. Petra Bašića, "Marakovićeva antologija hrvatske književne kritike" prof. dr. Vinka Brešića, "Ljubomir Maraković i časopis Luč" dr. Ilije Miškića te "Marakovićeva kritika Krležinih ‘Balada Petrice Kerempuha" mr. Božidara Petrača. Ovaj je simpozij pokazao kako je potrebno naše istaknute katoličke laike što bolje poznavati organizirajući za njih i o njima ovakve skupove da ih se otme zaboravu i očuva trajan spomen na njihove velike zasluge koje su imali za katoličku kulturu u hrvatskom narodu.

                          DR. LJUBOMIR MARAKOVIč†
                  PROFESOR I ODGOJITELJ BLAŽENOG IVANA MERZA
                        Predavanje postulatora o. Božidara Nagya
                     na Simpoziju o dr. Lj. Marakoviću 26. XI. 2009.