Zagreb: Bl. I. MERZ – SURADNIK U ČASOPISU ŽIVOT

Isusovački časopis “Obnovljeni Život” 2019. g. obilježava 100 godina postojanja te je tim povodom 3. prosinca 2019. g. pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti, u Preporodnoj dvorani HAZU-a na Gornjem Gradu u Zagrebu održan svečani znanstveni skup u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te izdavača časopisa Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove.  Časopis “Život” pokrenut je 1919. Isusovci su ga prestali objavljivati dolaskom komunista na vlast, a s ponovnim pokretanjem 1971. dobiva današnje ime ” Obnovljeni Život”.  Njegov aktualni urednik dr. Tadija Milikić bio je prvi izlagač na svečanom skupu. Ustvrdio da je kako je znanstveni profil časopisa prije svega teološki, a zatim filozofski te ostalih srodnih disciplina koje se tiču kršćanske i katoličke vjere i morala.

“Obnovljeni Život” je također, u svojem religioznom, moralnom, kulturnom, znanstvenom i političko-povijesnom kontekstu – poručio je dr. sc. Milikić, nastojao pridonijeti rješavanju središnjih pitanja koja su zaokupljala ljudski duh u njegovom povijesnom hodu, kako na početku 20. stoljeća kroz suočavanje s modernistički pitanjem o odnosu između vjere i razuma, tako i sredinom druge polovice istoga stoljeća kroz prihvaćanje središnjeg antropološkog izazova o naravi, pozivu i smislu ljudskoga života. Danas, pak, njegov intelektualni profil posebno potiče dodatak opisnoga naslova časopisa koji glasi „za filozofiju i religijske znanosti”, zaključio je svoje izlaganje urednik. Izlagala je i suradnica HKR-a povjesničarka dr. Agneza Szabo, dugogodišnja profesorica kod isusovaca na Jordanovcu. Rekla je da je časopis u novije vrijeme dočekao i preživio velike društvene promjene kao što su “pad Berlinskog zida i ostvarenje samostalne Hrvatske, a svoje početke je imao u vrlo teškim vremenima Kraljevine Jugoslavije.” Kako je naglasila Szabo, već nakon nepunih deset godina od započinjanja rada bilo je vrlo teško, ali časopis se držao strogo svojih linija, nije vrludao i tako je preživio cijelo jugoslavensko razdoblje.

Bl. Ivan Merz bio je suradnik časopisa Život već od početka njegova izlaženja. Već za prvi broj časopisa napisao je članak pod naslovom „Crkveni auktoritet i novinstvo“.

Donosima ovdje popis svih ostalih članaka što ih je bl. Ivan Merz objavio u časopisu Život između 1919. i 1938. g. Članci su navedeni kronološkim redom:

Ivan Merz, Crkveni auktoritet i novinstvo, Život, Vol. 1., No. 1., 1919., 22-23.
Ivan Merz, Novi tip akademske organizacije, Život, Vol. 2., No. 2., 1920., 20-22.
Ivan Merz, Dopisi, Život, Vol. 1., No. 6., 1920., 156-158.
Ivan Merz, Paul Claudel: Križni put, Život, Vol. 3., No. 7., 1922., 109-116.
Ivan Merz, Nešto o ljepoti rimokatoličke liturgije, Život, Vol. 5., No. 5., 1924., 260-267.
Ivan Merz, Liturgija i umjetnost, Život, Vol. 5., No. 6., 1924., 336-340.
Ivan Merz, Zdravi i nezdravi nacionalizam, Život, Vol. 5., No. 6., 1924., 350-358.
Ivan Merz, Katolička liturgija i nekoji obraćenici, Život, Vol. 6., No. 1., 1925., 41-43.
Ivan Merz, Ljepota crkvene godine, Život, Vol. 7., No. 4., 1926., 214-220.
Ivan Merz, Borba njemačke katoličke omladine proti sportskom materijalizmu, Život, Vol. 8., No. 5., 1927., 282-289.
Ivan Merz, Gregorijanska glazba, Život, Vol. 9., No. 1., 1928., 34-38.
Ivan Merz, Misli, Život, Vol. 19., No. 5., 1938., 278-282.
Ivan Merz, Iz značajnijih pisama dr. Ivana Merza, Život, Vol. 19., No. 5., 1938., 294-300.

Budući da je njegov prvi članak objavljen u Životu veoma kratak donosimo ga ovdje u cijelosti:

 

ŽIVOT
Zagreb, 1919.-1920., br. 1, str. 22-23

CRKVENI AUTORITET I NOVINSTVO

 Biskupi crkvene provincije Milwaukee u Udruženim Državama u pastirskim listovima zabranili su vjernicima čitanje izvjesnih novina. Izdavači tih novina tužiše radi toga biskupe sudu, ali sud odbi tužbu tvrdeći kako biskupi imaju pravo to činiti jer ono proizlazi iz crkvene discipline; budući da je Crkva društvo, ona ima pravo upozoriti svoje članove na ono što moraju činiti i čega se valja okaniti, ako hoće ostati u tome društvu. Ako država priznaje to društvo, onda ono ima i pravo poduzeti korake koji su mu potrebni za opstanak. *) Ne bi li se naša šira javnost mogla barem s propovjedaonice upozoriti na naše besramne novine? Već je vrijeme da se naš kršćanski narod oslobodi kuge kapitalističkih i liberalnih novina. Katolička inteligencijo, svećenici i laici, činite moderna djela milosrđa: širite dobar tisak i trgajte narodu iz ruku otrov bezvjerskih novina!

Ivan Merz, stud. phil.