Zagreb: „MERZOVI ORLOVI“ ORGANIZIRALI PREDAVANJE O BLAŽENIKU U PALMI

U Velikoj dvorani uz baziliku Presvetog Srca Isusova, Palmotićeva ul. 31 u Zagrebu, 13. veljače 2017. održano je predavanje za studente o blaženom Ivanu Merzu čovjeku koji je svoj život posvetio odgoju mladeži u vjeri, a na samrti je Bogu prikazao svoj život kao žrtvu za dobro hrvatske mladeži. Predavač je bio pater Božidar Nagy, postulator kauze za proglašenje svetim bl. Ivana Merza. Predavanje je organizirala udruga „Merzovi Orlovi“ koja djeluje u okviru Skaca. Dvorana je bila potpuno ispunjena mladima. Predavač je studentima među ostalim približio Merzov put do svetosti. Nakon predavanja studenti su postavljali brojna pitanja što je bio dokaz koliko ih zanima život bl. Ivana i njegova poruka.
U najavi predavanja koje su organizatori objavili na društvenim mrežama, citirali su jedan tekst Dušana Žanka, prijatelja bl. Ivana Merza iz njegova poznatog članka „Homo catholicus“: “Zovite ga pobožnim, čistim, savjesnim, apostolskim, orlovskim anđeoskim, svetim – ja ću ga uvijek zvati katoličkim čovjekom. Pa zar mi svi nismo katolici? Nismo! On je bio čisti i savršeni katolik. Njegov katolicizam je sav u Hostiji, kojom dnevno hrani duh i srce. On je živio i hodao među nama kao čudo, tj. kao katolički čovjek… Zašto nam je Bog kao pojavu poslao katoličkog čovjeka svjetovnjaka dr. Merza? Da nam pokaže kako se živi katolički, da korigira i usavrši naš katolicizam, da smisao našeg apostolata bude Crkva, a cilj našega rada nebo, u kojem se moli za naš katolicizam
homo catholicus – Ivan Merz.”