Zagreb: NA KBF-U NAGRADA DEKANA KARMELIĆANINU KREŠIMIRU BAHMECU ZA DIPLOMSKI RAD NA TEMU „BL. IVAN MERZ KAO UZOR I ODGOJITELJ“

       Diplomski rad što ga je napisao đakon Krešimir Bahmec, karmelićanin na kraju svoga studija teologije na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Zagrebu,  nagrađen je od Dekana prof. dr. Marija Cifraka kao najbolji znanstveni rad u akademskoj godini 2017./2018.  Diplomski rad nosi naslov “Blaženi Ivan Merz – duhovno-moralni uzor i odgojitelj mladih”. Nagrada će mu biti uručena zajedno sa diplomom 11. ožujka o.g. kad se slavi Dan fakulteta. Ovdje u nastavku donosimo najprije Sadržaj rada, a onda njegov Uvod i Zaključak. Cijeli rad bit će objavljen uskoro na ovoj web stranici bl. Ivana Merza.
Đakon Krešimir Bahmec s gospićko-senjskim biskupom mons. Zdenkom Križićem

Sadržaj Diplomskog rada

  1. Obilježja mladih i njihova duhovnost – 1.1. Što je „duhovnost mladih“? – 1.2. Temeljna obilježja mladih – 1.2.1. Mladi u društvu i proces socijalizacije – 1.2.2. Mladi i spolnost – 1.2.3. Ideali kod mladih – 1.2.4. Mladi i Crkva
  2. Duhovni samoodgoj blaženog Ivana Merza u doba mladosti – 2.1. Merz kao srednjoškolac (1914.) – 2.2 Na vojnoj akademiji (1914.) – 2.3. Na sveučilištu u Beču (1915.) – 2.4. Prvi svjetski rat (1916-1918.) – 2.5. Nastavak studija u Beču (1919-1920.) – 2.6. Studij u Parizu (1920-1922.)
  3. Merčeva duhovna formacija mladih (1922-1928.) – 3.1. Govor blaženog Ivana Merza o važnosti ljubavi i čistoće u odnosima mladića i djevojaka – 3.2. Druga moralna pitanja i politika odgoj – 3.4. Uloga, značaj i plodovi Merčeve duhovno-moralne formacije mladih prema njegovim suvremenicima i biografima – 3.4.1. Dragutin Kniewald o Merčevu radu s mladima – 3.4.2. Dušan Žanko o Merčevu radu s mladima – 3.4.3. Josip Vrbanek o Merčevu radu s mladima – 3.4.4. Božidar Nagy o Merčevu radu s mladima – 3.4.5. Službenica Božja Marica Stanković o Merčevu radu s mladima – 3.5. Odgojni utjecaj Ivana Merza prema ženskoj mladeži – 3.6. Sinteza Merčeva odgojnoga rada: načela, ciljevi, sadržaj, metode i  značaj
    Zaključak  – Literatura
    Đakon Krešimir Bahmec, OCD  s patrom Antunom Cvekom, isusovcem, karitativnim djelatnikom

UVOD Diplomskog rada

        Tema ovoga rada potaknuta je interesom za posebnu ili vlastitu duhovnost mladih koja je tijekom povijesti imala svoje značajke i specifičnosti u odnosu na druge duhovnosti. Povijest bilježi latentnu nezainteresiranost za duhovnost mladih kao i općenito ulogu mladih u društvu. Prošlo stoljeće je značajno za razvoj i interes psiho-socijalnih znanosti za mlade te tako i unutar Katoličke Crkve za duhovnu skrb o mladima. Ta problematika ignoriranja i početka interesa za mlade u znanstveno-odgojnoj i duhovnojeklezijalnoj sferi kreće se usporedno te će biti obrađeno stanje mladosti najprije kroz svjetovnu znanstvenu prizmu te također u kontekstu duhovne skrbi za mlade unutar Crkve i njihovog duhovnog rasta i sazrijevanja.
Značajno je u ovom istraživanju usporediti praćenje mladih u njihovom svjetovnom hodu koje je paralelno s crkvenošću i odgojnim čimbenicima unutar Crkve  kod mladih vjernika. Nakana je rada doprinijeti razumijevanju odgojno-formativnog značaja kod mladih osoba po uzoru istaknutih osoba iz hrvatske crkvene povijesti, u ovom slučaju blaženoga Ivana Merza. Pokušat ću prikazati kako su povezane bitne značajke mladih sredine 20-ih godina prošlog stoljeća i s kraja istog stoljeća s onima današnjih mladih ljudi. Također će biti prikazan duhovno-moralni uzor lika blaženog Merza kao trajne inspiracije za sve generacije u kontekstu različitih vremena. Ključna tema rada bit će važnost duhovno-moralne formacije mladih. Služit ću se metodom uspoređivanja raznih autora koji proučavaju pojedine segmente života blaženog Merza kako bih dobio zaokruženu sliku njegove duhovnosti kojom je odgajao i formirao brojnu mladež u svom radu s njima.
U prvom ću dijelu rada koristiti literaturu iz psihologije (Szentmártoni) i sociologije religije (Jelenić) te sociološka istraživanja (Mandarić) kako bih prikazao temeljnu strukturu mladih i njihove značajke koje su važne za njihovo duhovno praćenje. Drugi dio rada će biti opis socio-duhovnog (samo)formiranja blaženog Ivana Merza prema Sabranim djelima Postulature za kanonizaciju našeg blaženika u kojima je sadržan cijeli pisani opus Ivana Merza s većim naglaskom na njegov dnevnik. U trećem i posljednjem dijelu izvori će biti manjim dijelom iz Merčeva dnevnika, a većinom iz vizure Merčevih suvremenika i biografa o njegovu duhovno-odgojnom utjecaju na mlade.

ZAKLJUČAK Diplomskoga rada

Duhovno-odgojni rad blaženog Ivana Merza prikazan je u ovom radu iz pogleda raznih autora. Sam Merz je dnevnikom opisao svoje duhovno-moralne borbe i rast u kojima se samoformirao i samoodgajao te, vođen Božjom milošću s kojom je intenzivno surađivao, vinuo se do nebeskih visina kako primjećuje banjalučki biskup Komarica u propovijedi na proslavi župske svetkovine bl. Ivana Merza u njegovoj župi u Španskom u nedjelju, 8. svibnja 2016. Svoja iskustva borbi i uspona primijenio je u radu s mladima koji su ga prozvali Orlom Kristovim što im je pokazao put k suncu. Tom rečenicom su mu zahvalili zlatnim slovima napisanim na vrpci koja je krasila njegov grob na njegovom sprovodu. To nam kazuje koji značaj je Merz imao za mlade i kakav je uspjeh polučio u radu s njima.
Istraživanja u radu pomogla su nam osvijetliti duboku problematiku mladih koji se danas sve teže snalaze u moru brzorastućih promjena što pogađaju njihova mlada i osjetljiva bića. Duhovno-moralne ideje koje je Merz prenosio mladima kao nauk Crkve i njegovu metodu rada koja se temeljila na ozbiljnosti, predanosti i najviše osobnom, prijateljskom pristupu za pomoći svakom mladom čovjeku u njegovom problemu ili traženjima, možemo iskoristiti kao prinos i ogled za slična istraživanja i metode rada s mladim osobama. Bili mladi ljudi vjernici ili ne, Ivan Merz nam pokazuje pristup u čijem središtu je ljubav, ono što mladima uz poštovanje i dužnu brigu treba dati i čega su najviše gladni. Vjerujem da je ovim radom prikazano što je konkretno Merz činio u svom apostolskom djelovanju  s mladima jer on nije provodio svoje ideje već je najprije dosljedno provodio crkveni nauk, osobito moralni kao temelj duhovne formacije i rasta mladih ljudi. Ustrajnost i disciplina su ga također krasile te je isto prenosio drugima. Merčeva duhovnost je bila kristocentrična i eklezijalna. Vjernost papi i njegove enciklike su mu uz Sveto pismo, euharistiju, redovitu ispovijed i pričest te pobožnost Djevici Mariji  bili središte iz kojeg se napajao i dijelio svima te je time Merz bio svjedok Istine i kao takav prepoznat i prihvaćen od mladih. Mladi su mu napose vjerovali jer je bio kristolik, što je vjerovao i govorio –  to je i činio.
Nadam se da je ovaj rad pokazao bitne i nepromjenjive značajke mladih koje su zajedničke mladima raznih generacija i dobi, ali isto tako i promjenjivost vremena koja nude brži i dinamičniji život pa upravo zato ne smije biti lišen duhovno-moralnih uzora Katoličke Crkve i njenog nauka, uključujući primjeren i suvremen pristup. Možda je današnje vrijeme još potrebnije vrlih muževa poput Merza koji će se hrabro i odlučno zauzeti za mlade kako bi ih priveli Bogu i spasenju. Također se nadam da će i druge znanosti uvažavati cjelovitost i široke potrebe mlade osobe te komplementarnost psiho-socijalnih i duhovno-eklezijalnih modela odgoja mladih. Crkva pak može iz iskustva njegova uspješna rada s mladima puno naučiti i primijeniti u današnjem radu jer je  Merz, po riječima svetog Ivana Pavla II., sluge Božjeg kardinala Franje Kuharića te postulatora kauze Ivana Merza p. Božidara Nagya, vrlo suvremen i treba biti uzor današnjim mladima.

Đakon Krešimir Bahmec sa sestrama karmelićankama u sakristiji zagrebačke katedrale              nakon đakonskog ređenja.