Zagreb: NAGRADA ZA IZVRSNOST U STUDIJU ŠTOVATELJU BL. I. MERZA

Napomenimo da je na istom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923. god. bl. Ivan Merz doktorirao obranivši svoju disertaciju o utjecaju liturgije na francuske pisce čime je stekao naziv doktora filozofije.
Opširnije o diplomskom radu g. Siniše Jaroša može se pročitati u našoj vijesti od  24. 7. 2010. na ovoj web stranici pod naslovom: „Diplomski rad o bl. I. Merzu na Sveučilištu u Zagrebu.“

SINIšA JAROš rođen je 17. 4. 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Velikoj Gorici, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Nakon nekoliko godina rada u struci, 2005. upisuje preddiplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2008. stekavši naziv prvostupnika pedagogije. Odmah nastavlja diplomski studij koji završava 19. 7. 2010. obranom prikazanoga diplomskog rada „Pedagoško djelovanje Ivana Merza“. Od 2000. godine nalazi se u braku i  otac je šestero djece.