Zagreb: OBJAVLJEN I ŠESTI SVEZAK SABRANIH DJELA IVANA MERZA

Ovih dana izišao je iz tiska i 6. svezak Sabranih djela Ivana Merza. Ovim šestim sveskom završava objavljivanje glavnoga dijela njegovih spisa čiju je trećinu sam Merz objavio za života, a dvije trećine ostale su u rukopisu do naših dana. Druga, manja cjelina njegove pisane ostavštine jest njegova opširna korespondencija koja se priprema za objavljivanje.
     Ovaj šesti svezak Sabranih djela Ivana Merza donosi preostali dio njegovih sačuvanih rukopisa. Većina tih tekstova nastajala je između 1922. i 1928. g. kada je Merz živio i djelovao u Zagrebu. Rukopisi su podijeljeni u tri velike skupine pema temama koje se u njima obrađuju: Orlovstvo, Katolička akcija i razni spisi s drugih područja gdje je Merz bio idejno i djelatno nazočan.
    Gotovo svi spisi bl. Ivana Merza mogu se svrstati u dvije velike skupine: širenje katoličke vjere, njezinih istina i moralnih načela i potom njezina obrana. Svoj književni talent Merz stavlja u službu trenutne situacije, potreba i problema koje uočava u hrvatskom crkvenom i društvenom životu. Iz njegovih spisa i riječi proviru zanos, oduševljenje i ljubav za Krista, za katoličku vjeru, za Crkvu i sve njihove vrijednosti. Sve je kod njega puno nekoga patosa, duboka osvjedočenja o istinitosti onoga o čemu piše za što želi oduševiti i druge.
      Spisi Ivana Merza jedinstveno su blago hrvatske duhovne literature XX. stoljeća i predstavljaju izvor trajne inspiracije za put prema dobru svima koji ih budu čitali. Svojom tematikom, ali i svojim odgovorima koji su utemeljeni na učenju Katoličke Crkve, još uvijek su aktualni; i danas se postavljaju ista pitanja koja traže kršćanske odgovore, a koje možemo pronaći i u ovim Merzovim djelima.