Zagreb: OBJAVLJEN PETI SVEZAK SABRANIH DJELA BL. IVANA MERZA

Peti svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza koji je uredio postulator o. Božidar Nagy, DI, objavljen je za 118. rođendan bl. Ivana Merza, 16. 12. 2014., u suizdanju Postulature za kanonizaciju bl. Ivana Merza, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove te Glasa Koncila. Na 460 stranica, podijeljena u tri dijela, knjiga donosi tri Merzova dosad neobjavljena rada, koja su bila čuvana u njegovoj rukopisnoj ostavštini: “Načela političkoga djelovanja katolika” – “Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke Crkve” – “Lessing i Francuzi”.

Prva dva odnose se na društvene teme povezane s kršćanskom vjerom i Katoličkom Crkvom, gdje je Merz bio aktivno angažiran, a treći dio odnosi se na njegovu struku – književnost. Prvi dio donosi Načela političkoga djelovanja katolika, originalno djelo na hrvatskom jeziku, koje je Merz napisao kako bi u hrvatsku katoličku javnost unio jasne pojmove o vjeri i politici. U tu svrhu prikupio je i na hrvatski preveo izvatke iz raznih papinskih i ostalih crkvenih dokumenata te izjave biskupa i katoličkih teologa o aktivnu sudjelovanju vjernika katolika u političkom životu. Koristio je u tu svrhu čak sto dvadeset autora i njihovih dokumenata, koji se nalaze u bibliografiji na kraju knjige.
U nastavku slijedi Merzova, također jedinstvena studija takve vrste, pod naslovom Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke Crkve. Radi se o teologiji ljudskog tijela i tjelesnog odgoja, što je Merz primijenio na Orlovsku organizaciju, kojoj je bio na čelu kao njezin idejni vođa. To je djelo Merz zamislio kao duhovno-tjelovježbeni priručnik za članstvo Orlovske organizacije, budući da je tjelovježba bila sastavan dio programa rada te organizacije. Protiv sportskog materijalizma i kulta tjelesnosti, Merz tim svojim djelom unosi jasna katolička načela.

Zadnji dio čini Merzov rad Lessing i Francuzi. Riječ je o njegovu habilitacijskom radu s područja njemačke književnosti, napisanu za polaganje profesorskog ispita, nakon kojega je dobio dopuštenje i svjedodžbu da može biti profesor francuskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama tadašnje države. Taj rad pokazuje njegovu veliku stručnost, a što pokazuje i ocjena “izvrstan”, kojom je rad ocijenjen.
Kao i prošla četiri sveska, i peti svezak njegovih sabranih djela donosi važne i izvanredno vrijedne radove, koji nam svjedoče o njegovoj širokoj erudiciji i intelektualnoj nadarenosti, koju je usmjerio i upotrijebio za osvjetljavanje problematike koja je tad bila veoma aktualna među hrvatskim katolicima, a kojoj je Merz tim svojim djelima pokazivao rješenja.