Zagreb: OSOBA I DJELO DR-a IVANA MERZA POSTALI KOLEGIJ POUČAVANJA NA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU

Od ove akademske godine 2015./16. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u sklopu Studija povijesti po prvi puta na akademskoj razini uveden je kolegij „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“.
Do uvođenja izbornog kolegija „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“ u nastavni program Hrvatskog katoličkog sveučilišta došlo je zahvaljujući odluci prof. dr. sc. Željka Tanjića, rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji u Merzu prepoznaje uzor katoličkih intelektualaca kakve želi formirati ovo Sveučilište.  Nositelj kolegija je prof. dr. sc. Božidara Nagya, SJ, a izvođač kolegija dr. sc. Saše Ceraja.
HKS-1     Zanimljivo je istaknuti kako je uvođenjem izbornog kolegija „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“, blaženi Ivan Merz uzdignut na sveučilišnu razinu i može se reći „institucionaliziran“ i to upravo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a o čemu je još za svoga života Merz često govorio kako je Hrvatskoj potrebno nacionalno katoličko sveučilište.
Izborni kolegij „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“ upisalo je 25 studenata prve godine Studija povijesti i Studija sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu koji će se kroz 30 sati predavanja i 15 sati seminara upoznati sa životom i djelom Dr. Ivana Merza. Detaljnim izvedbenim planom Hrvatskog katoličkog sveučilišta planirana je provedba nastave izbornog kolegija „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“ u sklopu Preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti, Preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije, Preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije i Preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije za studente prve, druge i treće godine studija, a kolegij donosi četiri ECTS boda.

HKS-4Literatura za upoznavanje s gradivom i pripremanje ispita iz izbornog kolegija „Dr. Ivan Merz – odabran teme“ studentima će poslužiti „Sabrana djela Ivana Merza“ koja su do sada objavljena u šest svezaka. Svih šest svezaka Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza poklonila je Sveučilišnoj knjižnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, ali također i učinila dostupnim na Web stranici Ivana Merza u elektronskom obliku čime je znatno olakšan pristup svima s interesom za ovu temu.
Više o izbornom kolegiju „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“ i planu nastave po tematskim cjelinama može se saznati iz Detaljnog izvedbenog plana na slijedećim poveznicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta:http://izvedbeni-planovi-2015-2016.unicath.hr/detaljni-izvedbeni-plan/2015-2016-izborni/dr-ivan-merz-odabrane-teme/ http://izvedbeni-planovi-2015-2016.unicath.hr/odjel-za-povijest/
http://www.unicath.hr/.
HKS-3 Izborni kolegij „Dr. Ivan Merz – odabrane teme“ prezentira život i djelo dr. Ivana Merza u povijesno-kulturnom kontekstu razdoblja od 1896. do 1928. godine. Razmatra se utjecaj Merzova djelovanja i misli slijedom analize proširenih, interdisciplinarnih područja kao čimbenika utjecaja i značajnih promjena na kulturno-društvene prilike vremena. Predstavlja se metodologija i struktura Merzova rada, te valorizira višestruk prinos ostvaren u sklopu pojedinih interesnih područja. Razumijevanjem i usvajanjem novih zaključaka o značaju i utjecaju na hrvatski kulturni korpus XX. stoljeća, omogućuje se daljnji smještaj Merzova prinosa u prošireni europski kontekst.
Cilj kolegija je uvid i stjecanje znanja o djelovanju i misli dr. Ivana Merza kao stvaratelja značajnih promjena kulturno-povijesnih prilika razdoblja, te razvijanje sposobnosti samostalnog kritičkog istraživanja, analize i interpretacije analognih tema i opusa. Prezentiranje djelovanja dr. Ivana Merza usmjerena je na interesno područje tjelesne kulture i utvrđivanje značaja Merzova rada u Hrvatskom orlovskom savezu, te valorizacija prinosa hrvatskoj kulturi slijedom kineziološko-povijesnog i kulturološkog diskursa. Tu je na kraju u samom izvedbenom programu razjašnjen pojam, smjernice, metodologija i organizacijski model djelovanja hrvatskoga Orlovstva te je istaknut prinos dr. Ivana Merza i Hrvatskog orlovskog saveza na području tjelesne kulture kao svojevrsnog specifikuma hrvatskog kulturnog korpusa naznačenog razdoblja.