Zagreb: POSEBNOST HRVATSKOG ORLOVSTVA U ZNANSTVENOM ČASOPISU

U novom broju znanstvenog časopisa za filozofiju i religijske znanosti „Obnovljeni život“, izašao je izvorni znanstveni članak dr. sc. Saše Ceraja pod naslovom „Prinos Ivana Merza oblikovanju posebnosti hrvatskoga orlovstva“, a koji obrađuje značaj djelovanja Ivana Merza u Hrvatskom orlovskom savezu i nove smjernice koje u hrvatsko Orlovstvo uvodi Merz.

Članak donosi novu terminološku obradu djelovanja dr. Ivana Merza u hrvatskom Orlovstvu s osvrtom na osobitosti koje Merz uvodi u Hrvatski orlovski savez: djelovanje na smjernicama Katoličke akcije, uvođenje duhovnika-svećenika u Hrvatski orlovski savez kao zastupnika Crkve, apolitičnost hrvatskog Orlovstva te novo određenje putem oduhovljenja tjelesne kulture. Navedene osobitosti po prvi se puta objedinjuju pod novim terminom hrvatska orlovska posebnost. Utjecaj Merza i uvođenje posebnosti u hrvatsku orlovsku organizaciju predstavljaju bit određivanja novog usmjerenja hrvatskog Orlovstva koje je za Merzova djelovanja poprimilo snažnu vjersko-odgojno-kulturnu dimenziju s izraženo produhovljenim programom tjelesne kulture. Merz po prvi puta u organizaciju orlovskog tipa uvodi Katoličku akciju i usmjerenje na temelju enciklike Ubi Arcano Dei, postajući time jedan od prvih promicatelja Katoličke akcije u Hrvatskoj, direktno utječući na razvoj i novo usmjerenje Hrvatskoga orlovskog saveza.

U cijelosti se članak može pročiati na ovoj web-stranici: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=173976