Zagreb-Prečko: BLAGOSLOV KIPA BL. I. MERZA U ŽUPI PRESV. TROJSTVA

Blagoslov
kipa obavio je postulator o. Božidar Nagy, koji je i predvodio
blagdansku sv. misu. Ovo je prva župa u Zagrebačkoj nadbskupiji koja je
dala izraditi i postaviti kip najmlađega hrvatskog blaženika za javno
štovanje zahvaljujući zalaganju mjesnog župnika vlč. Josipa Kosa. Kip
bl. Ivana visine 160 cm
izradio je akademski kipar Slaven Miličević. Izradu kipa financirali su
sami vjernici svojim velikodušnim darovima. Imena najvelikodušnijih
darovatelja upisana su na postolju kipa a to su: Ana Lukinić, obitelj
Kormanić, obitelj Hartek, obitelj Tucman, Perica Bartulović, Petar
šarić, Аuro Maltar, Obitelj Strupar, Terezija Benčić, Obitelj
Juričević, Marijina Legija i drugi. Zahvaljujući velikodušnosti
darovatelja prikupilo se dvostruko više sredstava pa je župa dala
izraditi još jedan takav  kip koji je  darovan
Banjalučkoj biskupiji. Župa Presv. Trojstva posebno je poznata po
velikom prostoru oko crkve na kojem se održavaju značajnija vjerska
slavlja jer je crkva dosta malena budući da u ono vrijeme kad se crkva
gradila uz mnogo poteškoća komunistički režim nije dao graditi veću.  Na tome velikom prostoru zalaganjem prethodnog župnika vlč. Bože
Cindorija postavljeni su kipovi hrvatskih i drugih svetaca kojima je
sada pridodan i kip bl. Ivana Merza što daje poseban sakralni ugođaj
cijelom prostoru koji okružuje crkvu.


GALERIJA SLIKA SA DOGAАAJA