Zagreb: PROSLAVA BLAGDANA BL. I. MERZA U PALMI

U bazilici Srca Isusova u Zagrebu u srijedu, 10. svibnja proslavljen je blagdan bl. Ivana Merza. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u koncelebraciji s domaćim župnikom p. Ivanom Matićem, DI i drugim svećenicima.
Uvodeći u misu biskup je istaknuo da nas blaženi Merz zagovornik mladeži i štovatelj euharistije potiče na apostolat i zalaganje za dobro Crkve u našemu hrvatskom narodu.
Na početku homilije, biskup Košić je rekao da je za njega milost na ovaj dan biti u bazilici Srca Isusova, jer je upravo u ovoj crkvi svaki dan kroz posljednjih šest godina svoga života sudjelovao na misi i primao pričest bl. Merz, a tu počiva i njegovo tijelo. Biskup je posvjedočio, kako je i on osobno kao sjemeništarac i bogoslov dolazio utjecati se njegovu zagovoru, a imao je i sreću sudjelovati na misi njegove beatifikacije u rodnoj mu Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. godine kada ga je sv. Papa Ivan Pavao II. uzdigao na čast oltara.
Budući da je naš blaženik ovdje sudjelovao svakodnevno na slavlju Presvete Euharistije, prikladno je da si dozovemo u svijest što je sveta misa i sveta pričest značila za njega, da bismo tako i mi pokušali u tomu naći primjer za sebe, rekao je biskup, te u tom kontekstu podsjetio kako je papa Benedikt XVI. u svojoj apostolskoj pobudnici „Sacramentum Caritatis – sakrament ljubavi” iz 2007. među 18 svetaca i blaženika iz povijesti Katoličke Crkve uvrstio i bl. Ivana Merza kao osobitog štovatelja Euharistije.
Propovjednik je naglasio, kako Merz nije tek razmatrao o Euharistiji, nego ju svakodnevno primao i od nje živio”, te je to potkrijepio riječima njegovim riječima „Pričest je izvor života. Sveta Pričest najbrže i najlakše preporađa i diže naš nutarnji život. U svetoj Pričesti duša slavi svoje trijumfe, ona postaje slična svome Božanskom Zaručniku, postaje božanska. Po svetoj Pričesti postanimo dionici beskrajnog života Riječi Božje. U tom činu gdje se vaše tijelo i duša ujedinjuju sa samim božanstvom mora da je vrhunac vašega života; u tome je činu i vrhunac cjelokupne liturgije. Bez presvete Euharistije tijelo ne može postati dovoljno pokorno duši; svaki tjelesni odgoj koji nije euharistijski nepotpun je. Bez Euharistije ne može se odgojiti čisti naraštaj, a odgoj omladine koji ne ide za tim, promašio je svoj cilj.”
U tom je kontekstu biskup je pozvao vjernike da nasljeduju blaženikov primjer. Nadalje je istaknuo da je Merz kao organizator križara i mladi profesor na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji posebno na srcu imao odgoj mladeži. Sve je činio upravo da bi kršćanskim vrijednostima prožeo mlade i odgojio ih kao dobre katolike. U tom je smislu on u pravom smislu uzor mladima i zaštitnik mladeži, što je i u misi beatifikacije naglasio papa Ivan Pavao II.
Biskup Košić je podsjetio na onodobne prilike u društvu, te je naglasio kako je Merz znao da je najbolji lijek za omladinu čvrst vjerski karakter, izgrađen u obrani Crkve i vrijednosti katoličke vjere.
Mogli bismo reći da ni danas nije drukčije. I danas na Crkvu nasrću lažima i lukavim podmetanjima, istiskuju ju iz javnosti i ne žele njezin utjecaj na mlade, bilo iz liberalnih bilo iz neokomunističkih, masonskih i drugih ideoloških razloga. I što je odgovor? Crkva zna da mladi moraju upoznati Krista, da se trebaju okupljati u Crkvi i da ih može zaštititi od tih zlih utjecaja samo vlastita aktivnost i organiziranost, rekao je propovjednik, te nastavio „i mi bismo danas trebali zamoliti bl. Ivana da i nama pokazuje put, osobito da mladima današnjice, koji se često gube na raznim stranputicama na koje ih tako organizirano zavode mnogi apostoli zla, pokaže put dobra, put koji vodi k Isusu, Suncu života”, rekao je biskup Košić.
Biskup Košić je nadalje istaknuo, kako Crkva u Hrvatskoj na poseban način treba biti zahvalna za život i svjedočanstvo bl. Ivana Merza koji je primjer svetog vjernika laika. Naime, „često se govori i o vjernicima da su klerikazirani, pa se s porugom odbacuju načela Crkve i proglašava ih se ‘klerikalističkima’, a ponekad se tome dodaje i prezriv naziv klerofašistički'”, no nastavio je: „Nisu Crkva samo klerici, biskupi i svećenici, Crkva je u prvom redu narod Božji, tj. svi vjernici koji su po krštenju pritjelovljeni Isusu Kristu. Stoga je i te kako dragocjeno i važno imati što više svetih vjernika svjetovnjaka, kako se nekad nazivaju vjernici koji nisu klerici. A ta je pripadnost svima, i hijerarhiji i svim krštenima, bitna i temeljna: mi smo Kristovi po svetom Krštenju, a vrhunac i izvor svega kršćanskog života je Euharistija – kako uči Drugi vatikanski sabor”. Podsjetio je kako je svetost moguća u svim staležima, ne samo u svećeničkom i redovničkom pozivu, a to dokazuje upravo blaženi Ivan Merz, koji je živio sveto u laičkom staležu, kao vjernik i profesor koji se posvetio odgoju mladeži, a svoj duhovni život izgrađivao i crpio u Euharistiji i sakramentima.
Svetost se ostvaruje tako da se živi savršena ljubav, a na to su pozvani svi koji su kršteni. Blaženi Ivan živio je svoju ljubav prema Kristu i Crkvi, odanost prema Papi i brigu za kršćanski odgoj hrvatske mladeži tako što je sam napredovao u povezanosti s Bogom u molitvi i Euharistiji, ali i tako što se školovao, doktorirao i poučavao svoje gimnazijalce i organizirao križarsku omladinu, domagojevsku i orlovsku, da se formiraju kao zreli ljudi s usađenim kršćanskim vrijednostima. Hrvatskom orlovskom savezu, kojem je bl. Ivan bio osnivač i doživotni tajnik, dao je geslo: Žrtva – Euharistija – Apostolat. Koje li tri velike poruke za kršćanski život mladih hrvatskih katolika! Bez žrtve nema nikakvog uspjeha, ni na kojem području ljudskog djelovanja, a kamoli na duhovnom području, istaknuo je biskup Vlado Košić u propovijedi.

Prije završnog blagoslova, biskup se s koncelebrantima i asistencijom uputio na grob bl. Ivana Merza gdje su izmoljene litanije i zagovorna molitva.
Euharistijsko slavlje pjevanjem je pratio Zbor SKAC-a.