PROSLAVA BLAGDANA BL. IVANA MERZA U BAZILICI SRCA ISUSOVA U ZAGREBU

Trodnevnu pripremu za blagdana bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu sa
sv. Misom u 19 sati predvode:

Četvrtak, 7. svibnja, p. Dalibor Renić, provincijal
Petak, 8. svibnja, p. Nikola Stanković
Subota, 9. svibnja, p. Mislav Skelin

Nedjelja, 10. svibnja
BLAGDAN BL. IVANA MERZA:

Svečanu sv. Misu u 11.00 sati predvodi:
Mons. ZVONIMIR SEKELJ
Večernju sv. Misu u 19.00 sati predvodi postulator p. Božidar Nagy.

Sva liturgijska slavlja kao i ostale pobožnosti održavaju se
u velikoj dvorani Pastoralnog centra u dvorištu Bazilike.