Zagreb: PRVI KIP BL. IVANA MERZA

Visina kipa je 160 cm. Umjetnik
je prikazao bl. Ivana na dinamičan način, u pokretu s knjigom u rukama
koja je simbol i njegove učenosti, njegova iskrenog traženja i
nalaženja istine, a ujedno predstavlja i njegov nerazdruživi misal iz
kojega je svakodnevno pratio sv. misu. Prvi primjerak kipa koji će biti
izrađen u najnovijem materijalu a-kristal, namijenjen je župi Presv.
Trojstva u Zagrebu u naselju Prečkom.  Sve informacije za daljnje
narudžbe izrade kipa  mogu se dobiti u Postulaturi bl. Ivana Merza.