Zagreb: SV. MAJKA TEREZIJA I BL. IVAN MERZ. POSJET GROBU I MUZEJU.

Prigodom kanonizacije Majke Terezije koja se odvila u Rimu 4. rujna 2016. prisjetili smo se susreta s Majkom Terezijom i njezina pohoda grobu i muzeju bl. Ivana Merza.

majka-tereza-26-1980-mPočetkom srpnja 1980. god. na svome proputovanju za Skopje gdje je otvorila novu kuću svoje Kongregacija, Majka Terezija zaustavila se u Zagrebu i tom prigodom među ostalim pohodila je grob i muzej bl. Ivana Merza. Bilo joj je posebno drago kad je doznala da je i bl. Ivan bio veliki štovatelj Euharistije koja se inače posebno časti u njezinom redu. Na grobu bl. Ivana Majka Terezija se posebno pomolila, kao što se vidi na slikama, a posjetivši muzej bl. Ivana, koji se tada nalazio uz Baziliku Srca Isusova U Zagrebu, Majka Terezija se upisala u Knjigu uspomena. Evo njezina zapisa: „Dragi Ivane Merz! Moli se za nas kod Isusoa i Marije da budemo dostojni njihove ljubavi. – M. Teresa, mc. – 2. VII. 1980.”  Sa sobom je Majka Terezija tom prigodom ponijela biografiju bl. Ivana i mnogo njegovih sličica s tekstom na engleskom jeziku koje je kasnije podijelila svojim sestrama.

majka-tereza-16-1980-m

Na fotografijama vidimo Majku Tereziju kako se moli pred grobom bl. Ivana, potom kako razgovara s postulatorom, a nakon pohoda grobu posjetila je i muzej bl. Ivana. Na slici je vidimo kako se u muzeju upisuje u Knjigu uspomena.

majka-tereza-23-1980-m

majka-tereza-5-1980-m

majka-tereza-3-1980-m

U još jednoj prigodi Majka Terezija pokazala je svoje zanimanje za bl. Ivana. Bilo je to 1985. godine. Boraveći u Rimu i obaviještena da će se u Bazilici Srca Isusova od 8. do 14. prosinca te godine održati Karitativni tjedan na kojem će sudjelovati i mnogi mladi, voditelji istoga tjedna zamolili su Majku Tereziju da im uputi za tu prigodu nekoliko riječi. Majka Terezija je napisala cijelu poruku 8. prosinca 1985. koju je pročitala i na Radio Vatikanu. Ista poruka objavljena je tiskom  u Glasilu Postulature bl. Ivana Merza  br. 1-2, 1986., na str. 22 do 26. U jednom dijelu poruke Majka Terezija govori i o bl. Ivanu Merzu. Taj dio donosimo u nastavku

poruka-mladima-m-teresa-cita-na-rvporuka-mladima-m-teresa-br-6-1985-rv-gpim-24-dio-o-im