Zagreb: U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU PRONAАENI RUKOPISI BL. IVANA MERZA

Kako su ovi rukopisi bl. Ivana Merza, za koje se inače znalo da su postojali ali se smatralo da nisu sačuvani, došli u Hrvatski državni arhiv? Nakon što je obranio svoju doktorsku disertaciju 30. srpnja 1923. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, bl. Ivan Merz se odmah počeo pripremati za svoj stručni, profesorski ispit  koji je položio 20. listopada 1923. također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svi dokumenti o ovom njegovom ispitu čuvani su bili u njegovom dosjeu u Arhivu Fakulteta a nakon 1945. god. zajedno s drugim dokumentima predani su u Hrvatski državni arhiv gdje se i danas nalaze.
 Otkriće ovih rukopisa bl. Ivana Merza, posebice njegove profesorske radnje upotpunjuje sliku o njegovoj stručnosti kao profesora stranih jezika i književnosti što mu je bilo zanimanje sve do smrti. A pogotovo će koristiti za cjelovitost objavljivanja njegovih Sabranih djela.