Zagreb: ZNANSTVENI ČLANAK O IVANU MERZU I ORLOVSTVU

U novom broju znanstvenog časopisa Review of Croatian History koji izdaje Hrvatski institut za povijest, izašao je izvorni znanstveni članak dr. sc. Saše Ceraja pod naslovom „Comparative analysis of the historical circumstances surrounding theemergence and activities of the Czechoslovak, Slovenian and Croatian Orel/Orao movements“(„Povijesne okolnosti nastanka i usporedna analiza djelovanja čehoslovačkog, slovenskog i hrvatskog Orlovstva“) u kojem se obrađuje Orlovstvo te djelovanje Ivana Merza u hrvatskom Orlovstvu.   Članak je važan jer po prvi puta donosi komparativnu i povijesnu analizu djelovanja Orlovstva kao organizacije čiji se začeci prepoznaju krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Češkoj i Slovačkoj gdje ono predstavlja reakciju na pojavu liberalnih strujanja i sokolske organizacije; to ujedno i pokret utemeljen na slavensko-kulturološkom diskursu koji je stremio k orlovskoj uzajamnosti, kulturnom jedinstvu te povezivanju na razini ravnopravnih stvaraoca europske misli i kulturno-socijalnog preporoda. Orlovstvo preko Slovenije dolazi do Hrvatske gdje jedinstveno usmjerenje hrvatskog Orlovstva određuje dr. Ivan Merz uvođenjem hrvatskog orlovskog specifikuma, posebno vidljivog u smjernicama enciklike Ubi Arcano Dei, apolitičnosti, novog pristupa tjelesnoj kulturi i cjelovitog razvoja osobnosti. Članak analizira djelovanje Orlovstva u Čehoslovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj te utvrđuje posebnosti Hrvatskog orlovskog saveza sažimajući ih pod terminom hrvatski orlovski specifikum kojega autor po prvi puta uvodi kao novu sintagmu.