Župa Motike kraj Banja Luke: MUZEJ BL. IVANA MERZA

Tako možemo vidjeti ručnik koji je Papa upotrebljavao prigodom svoga boravka na Petrićevcu,  zatim svijećnjak i stalak koji je stajao na papinskom oltaru za vrijeme beatifikacije, bijeli oltarnik kojim je bio prekriven oltar za vrijeme mise beatifikacije i dr. Sam papinski oltar koji je za beatifikaciju bio posebno izrađen, danas se nalazi u župnoj crkvi u Okučanima koju je gradio fra B. Blažević za vrijeme svoje župničke službe u toj župi. Za izradu ovoga papinskog oltara posebno je zaslužan fra B. Blažević kojemu su svojim darovima pomogli brojni hrvatski dobrotvori iz Australije. Kada se bude izgradila  porušena crkva na Petrićevcu u Banjoj Luci, gdje se prije pet godina odvila beatifikacija bl. Ivana Merza, predviđeno je da se ova Blaženikova muzejska zbirka preseli na Petrićevac da bude što dostupnija javnosti.

muzej-fra_bozo-3.jpg    muzej-fra_bozo-2.jpg    muzej-fra_bozo-4.jpg