Anto Mamuša, akad. slikar, živi i radi u Novom Travniku. Izradio  je za mnoge crkve po Bosni i Hercegovini brojna djela sakralne umjetnosti.

Slika iz 2003.

Prva slika bl. Ivana Merza izradio ju je u proljeće 2003. pred Beatifikaciju bl. Ivana Merza na molbu postulatora o. Božidara Nagya. To je postala službena slika bl. Ivana Merza za njegovu beatifikaciju. Original slike nalazi u kapeli bl. Ivana Merza u katedrali u Banjoj Luci iznad njegovog velikog relikvijara-lijesa. Pred tom slikom Sveti Otac Ivan Pavao II. se molio nakon beatifikacije prigodom posjeta katedrali 22. lipnja 2003.

Slika iz 2004.

Na molbu rektora Bazilike Srca Isusova o. Mije Nikića i postulatora o. Božidara Nagya umjetnik Anto Mamuša izradio je za proslavu prvog blagdana bl. Ivana Merza 10. V. 2004. veliku oltarnu sliku koja je postavljena nad grob bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, Palmotićeva ul. 31.

Slika u izradi – 2004.

Slika iz 2007.

Slika u izradi – 2004.