BLAŽENI IVAN MERZ – DUHOVNI VELIKAN CRKVE U HRVATA – dokumentarni film

Film o bl. Ivanu Merzu
Produkcija: HRT, 2003 god.