Dekret o herojskim krepostima časnoga sluge Božjega Ivana Merza

Dekret o čudu po zagovoru Ivana Merza

Izvadak iz Pozicije na hrvatskome jeziku