Proces beatifikacije Ivana Merza ušao u treću fazu

Postulator kauze Ivana Merza, o.Božidar Nagy, predao je 27. kolovoza  1998. na Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu Poziciju  i time je proces beatifikacije Ivana Merza ušao u treću fazu. Pozicija jest dokument – dossier koji sadrži nekoliko dijelova: povjesni kontekst u kojem je živio i djelovao Sluga Božji, njegova opširna i dokumentirana biografija, spisi informativnog procesa sa svjedočanstvima te podaci o njegovim herojskim vrlinama i svetosti koju je živio. Pozicija Ivana Merza sadrži 1104 str. i 16 stranica fotografija. Napisao ju je na talijanskom jeziku mons. Fabijan Veraja na temelju svih materijala samoga procesa i građe što ju je postulator skupljao kroz punih 26 godina. Pozicija je objavljena u izdanju Vatikanske izdavačke knjižare (Libreria Editrice Vaticana) i s vremenom će biti dostupna i širem krugu čitatelja; kroz nju će strana javnost moći bolje upoznati povijest Crkve u Hrvata u ovom stoljeću.

U trećoj fazi Merčevog procesa konzultori kongregacije trebaju ovu Poziciju proučiti i dati svoj sud o Merčevoj svetosti, nakon čega Sveti Otac potpisuje dekret o herojskim krepostima Sluge Božjega, poslije čega slijedi beatifikacija kad za to dođe vrijeme. Mons. Fabijan Veraja, kao dugogodišnji stručnjak u Kongregaciji za proglašavanje svetih, ovim djelom je ujedno dao konkretan primjer kako se studira i predstavlja život jednog kandidata za kanonizaciju prema novim normama za proglašavanje svetih.