Predavanje „Kršćanstvo i bl. Ivan Merz na Filipinima“ održao je u utorak, 5. prosinca 2023. u bogoslužnom prostoru pored bazilike Srca Isusova u Zagrebu profesor na Pedagoškom katoličkom fakultetu i vicepostulator kauze bl. Ivana Merza na Filipinima dr. sc. Dave dela Cruz.

Na početku predavanja dr. sc. Dave dela Cruz iznio je podatke o Filipinima koji su prije dvije godine proslavili 500 godina postojanja kršćanstva. Filipini danas imaju 85 milijuna katolika. Crkva na Filipinima ima 86 biskupija, 153 biskupa i preko 7300 svećenika. Katolička Crkva predstavlja dio duhovnog identiteta filipinskog naroda.

U drugom dijelu izlaganja predavač je najprije rekao okupljenima kako je otkrio bl. Ivana Merza. Na ljeto 2005. godine pohađao je liturgijski tečaj pod vodstvom p. A. Chupungca koji im je na predavanju dao zadatak da kod kuće pretraže internet te pronađu svece koji su bili povezani s liturgijom. „Kad sam došao kući, otvorio računalo, unio sam u tražilicu pojmove ‚sveci‘ i ‚liturgija‘. Prvo ime koje mi se pojavilo na monitoru bilo je ‚Ivan Merz‘. Nikad za njega do tada nisam čuo. (…) Pronašao sam njegovu web stranicu, gdje je već bilo mnogo tekstova o njemu na engleskom jeziku. Bl. Ivan osvojio me svojim mislima i svetačkim životom. Tako je počelo moje prijateljstvo s ovim hrvatskim blaženikom. Odmah sam stupio u kontakt s Postulaturom bl. Ivana Merza. To je rezultiralo mojim posjetom Hrvatskoj i grobu bl. Ivana Merza 2007. godine. Nakon povratka, intenzivno sam nastavio širiti štovanje i poznavanje bl. Ivana na Filipinima, pa sam tako imenovan vicepostulatorom njegove kauze. Otvorili smo potom i Centar bl. Ivana u kojem se čuvaju njegove relikvije u kapeli i promiče njegovo poznavanje i štovanje“, rekao je dr. sc. Dave dela Cruz.

U trećem dijelu izlaganja predavač je slušateljima opisao razvoj štovanja bl. Ivana na Filipinima što je povezano i s osnivanjem Zajednice štovatelja bl. Ivana Merza. Vicepostulatura na Filipinima preko Zajednice štovatelja bl. Ivana Merza djeluje karitativno i evangelizacijski. Karitativne aktivnosti odvijaju se u „dva smjera“ – postoji Fond za stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja kako bi što bolje upoznali katoličku vjeru s naglaskom na liturgiju. Drugi dio karitativnih aktivnosti je pomoć u prehrani siromašnih koja se pruža jednom mjesečno, a pogotovo kada prirodne nepogode poput potresa, tajfuna te poplava dodatno opterete ugrožene skupine ljudi.

Evangelizacijske aktivnosti nadahnjuju se na naučiteljskoj dimenziji lika i djelovanja bl. Ivana Merza – „u prvom redu“ inicijativa pod nazivom „The PathFire Philippines“. Taj program daje mogućnost provesti neko vrijeme u tišini, samoći. Program je ponuđen obrazovnim institucijama, svjetovnim organizacijama i obiteljima. Pokrenut je 2015. godine. Drugi vid evangelizacijskog usmjerenja jest osnivanje „Instituta-Merz za formaciju laika“. On nudi programe preko kojih se online obrađuju sadržaji iz liturgije i katoličkog učenja o temama suvremenog života. Predavač smatra da je važan pothvat Zajednice štovatelja bl. Ivana Merza – posvećivanje života. U to je uključeno slavljenje misa za određene nakane posebno za pokojne te molitva.

Nadalje Zajednica štovatelja bl. Ivana Merza u suradnji s Vicepostulaturom organizira i obilazak relikvija bl. Ivana Merza i drugih svetaca na različitim mjestima diljem Filipina. Da bi relikvije bile što dostupnije 2017. godine izgrađen je Centar bl. Ivana Merza u koji su smještene njegove relikvije kao i relikvije drugih svetaca. Centar se zove „Reliquarium bl. Ivana Merza“, a nalazi se u Marikina City-u. Svakog mjeseca, u određenu nedjelju, slavi se misa za ozdravljenje. Za vrijeme mise svećenici dijele sakrament bolesničkog pomazanja, a moli se i molitva za ozdravljenje po zagovoru Blaženika.

Vicepostulator kauze bl. Ivana Merza dr. sc. Dave dela Cruz je rekao da Zajednica štovatelja bl. Ivana Merza na Filipinima promiče Blaženika kao apostola mladih, zagovornika i učitelja koji pruža Filipincima novi izvor nadahnuća za svetost. Time Vicepostulatura na Filipinima daje doprinos kauzi za proglašenje bl. Ivana svetim. „Ugledati se na bl. Ivana te voditi ljude prema Isusu, a sve u cilju širenja kraljevstva Božjega i spasenja duša“, zaključio je predavač.

Dr. Dave dela Cruz, rođen je 8. prosinca 1985. godine. Nakon završenog školovanja, studija i postignutog doktorata iz filozofije počeo je predavati teološke i pedagoške predmete te kolegije iz socijalnog nauka Crkve u četiri katoličke ustnove. Živi i radi u Marikina Ctiy-u u blizini Manile. Kao posvećeni laik pripada Dominikanskom trećem redu. Napisao je knjigu „More precious than gold“ (Dragocjenije od zlata). Knjiga o štovanju svetaca i relikvijama doživjela je već drugo izdanje, a 2013. godine proglašena je najboljom knjigom s područja liturgije za tu godinu i dobila je nagradu „Cardinal Sin Catholic Book“. Vicepostulatorom kauze imenovan je 2008. godine, a prvi puta je posjetio Hrvatsku 2007. godine. Bio je predavač na Međunarodnom znanstvenom simpoziju koji se održao 1. prosinca 2023. u Zagrebu u povodu 100. obljetnice osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza i uvođenja Katoličke akcije u Crkvu u Hrvata.