MLADEŽ EUHARISTIJSKOG POKRETA – MEP u Hrvatskoj

U prošlom broju Glasila Postulature (br. 1-2,1997., str. 15) donijeli smo opširan prikaz Euharistijskog pokreta mladih: kako je nastao, njegova načela i metode rada, današnje djelovanje u više od pedeset zemalja itd. Radi se naime o onoj katoličkoj organizaciji za mladež koja se Ivanu Merzu najviše bila svidjela dok je boravio na studiju u Parizu i čije je ideje donio u Hrvatsku sažete u geslu “Žrtva-Euharistija-Apostolat”. Ta katolička organizacija za mladež zvala se tada “Croisade Eucharistique” a po želji Pape Ivana XXIII. od 1962.g. nosi novo ime koje im je dao sam Papa: Euharistijski pokret.

U kolovozu prošle godine 1997. brojni mladi iz Hrvatske sudjelovali su na 12. Svjetskom danu mladih u Parizu. Na jednom od završnih susreta po jezičnim skupinama 22. kolovoza, na blagdan Marije Kraljice, novi zagrebački nadbiskup Josip Bozanić okupljenim mladim Hrvatima bio je rekao ove riječi: “Neka Pariz bude početak jednog novog pokreta mladih u Hrvatskoj i BiH”. (GK, br.36, 1998. str.11). Skupina mladih štovatelja Ivana Merza iz domovine koji su sudjelovali na ovom velikom skupu mladih i susretu s Papom u Parizu ozbiljno su shvatili ove nadbiskupove riječi. U Parizu su posjetili središnjicu pokreta za Francusku (Mouvement Eucharistique des Jeunes – MEJ)  i na povratku u domovinu započeli su živjeti i djelovati po načelima Euharistijskog pokreta ostajući u vezi kako s francuskim tako i s talijanskim mladim članovima istoga pokreta od kojih primaju mnoga nadahnuća, ohrabrenja i poticaje za svoje djelovanje.

Od povratka iz Pariza hrvatska grana Mladeži euharistijskog pokreta (MEP) ostvarila je brojne inicijative i aktivnosti o čemu u nastavku dajemo sažeti prikaz.

Za razumijevanje kratica naziva pokreta koje upotrebljavamo u tekstu treba naglasiti da je u Francuskoj za isti pokret kratica MEJ, u Italiji MEG a u Hrvatskoj MEP.

S  Papom u Dolomitima

Prva međunarodna ljetna škola u Italiji  za članove Euharistijskog pokreta mladih

Zahvaljujući međunarodnoj  katoličkoj organizaciji – Mladež Euharistijskog pokreta (MEP),  tridesetero mladih članova MEP-a iz Osijeka, Valpova, Slav. Broda, Vukovara i Antunovca sudjelovali su od 8. do 19. srpnja 1998. na ljetnoj školi i taborovanju u Lorenzago di Cadore u Dolomitima na sjeveru Italije u isto vrijeme kad je u tom planinskom mjestu provodio svoj ljetni odmor Papa Ivan Pavao II. Ova ljetna škola međunarodnog karaktera bila je prva ovakve vrste koja se održala u Italiji u okviru Euharistijskog pokreta mladih. Sudjelovalo je na njoj  trideset mladih Hrvata i isto toliko mladih Talijana iz Trsta, svi članovi Euharistijskog pokreta. Talijansku skupinu predvodili su tršćanski isusovci o. Pino Amigoni i o.Silvio Alaimo, a hrvatsku skupinu o.B.Nagy i prof. Jasna Sudarić. Tema ove ljetne škole glasila je: Kršćanska zajednica mjesto prihvaćanja i zajedničkog dijeljenja. Rad se odvijao najprije u zajedničkom slušanju predavanja i meditacija, potom u osobnom razmišljanju te u radu u grupama. Ostalo vrijeme bilo je ispunjeno rekreacijom, zajedničkim druženjem između Talijana i Hrvata, zajedničkim izletima u prekrasna okolna brda.

Polazeći od svjetskog nogometnog prvenstva koje je tih dana upravo završavalo mladi su bili pozvani da tri ideje koje sažimaju sportsku djelatnost “boriti se, pobijediti, slaviti” primjene na svoj kršćanski život i izrade odluke za usavršavanje u kršćanskom životu. Treba se boriti protiv grijeha i zla u sebi i oko sebe, snagom Isusovom pobijeđivati zlo i potom s njime slaviti pobjedu već sada u Euharistiji a onda u potpunosti u vječnom životu.

Blizina Svetoga Oca čija je vila bila udaljena svega pet stotina  metara davala je cijeloj  ljetnoj školi poseban ton i intenzivnu duhovnu klimu. Vrhunac ljetne škole bio je susret sa Svetim Ocem kojega su mladi pozdravili prilikom njegova izlaska na šetnju.

Na prvom međunarodnom taborovanju MEJ-a i MEP-a u Pirinejima u Francuskoj

Francuska katolička organizacija MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes – Euharistijski pokret mladih, potaknuta prošlogodišnjim Svjetskim danom mladih u Parizu, organizirala je u ljetu 1998. godine po prvi puta međunarodno taborovanje na koje su pozvali i mlade Hrvate članove istoga pokreta. Taborovanje je održano u Francuskoj od 13. do 29. srpnja i to u Pirinejima blizu Lurda. Bilo je ukupno 30 sudionika od čega 12 Hrvata. Hrvatsku skupinu predvodili su prof. Elizabeta Anić iz Osijeka i student Stjepan Ribić iz Valpova. Planinarenje i kampiranje po Pirinejima, usponi i do 2600 m., te zajedničko druženje  davali su ovome taborovanju poseban čar. Posljednjih šest dana sudionici taborovanja proveli su u Lurdu zajedno s ostalim francuskim i hrvatskim članovima istoga pokreta koji su u to vrijeme hodočastili u ovo marijansko proštenište.

Mladi Talijani i Hrvati u Osijeku na susretu o kršćanskoj svetosti

Članovi talijanske grane Euharistijskog pokreta mladih (MEG) iz Trsta pohodili su u subotu i nedjelju 28. i 29. ožujka 1998. Osijek i susreli su se sa  članovima istoga pokreta u osječkom Svetištu Srca Isusova. Bio je to nastavak međunarodnih vjerničkih susreta nakon proslave Svjetskog dana mladih održanog u Parizu.  Mlade talijanske vjernike njih 17 predvodio je njihov duhovnik, isusovac o. Pino Amigoni, župnik tršćanske župe Srca Isusova. Susret je započeo obrađivanjem teme o svetosti kršćana. Na ovom susretu sudjelovalo je oko sedamdeset mladih osječana koji se okupljaju u Svetištu Srca Isusova, te skupine mladih iz Požege i Ivankova. Najvažniji dio susreta održao se sutradan u nedjelju kada su se svi zajedno okupili na zajedničkoj nedjeljnoj Euharistiji koja je bila služena u osječkom Svetištu Srca.

Hrvati na skupu talijanskog MEG-a u  Cortoni

            Od 30.IV. do 3.V.1998. u Cortoni (kraj Peruge) u Italiji održan je godišnji skup za voditelje talijanskog ogranka Euharistijskog pokreta na kojem je bilo nazočno i osmero Hrvata, među kojima su bila i dva svećenika.  Na ovogodišnjem skupu, koji se odvijao pod biblijskim geslom  “Obnovimo svetište” (1Mak 4,36) sudjelovalo je oko 300 mladih i odraslih koji vode društva MEG-a (kratica za MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE) diljem cijele Italije. P.Sauro de Luca koji je kao glavni duhovnik bio na čelu pokreta dugi niz godina u svome govoru na zaključnoj sv. misi  iznio je i jedan veoma zanimljiv podatak:  posjetio je 1978. god. Hrvatsku i u Zagrebu je susreo tadašnje  “pionire”. Promatrajući sa žaljenjem komunističku manipulaciju i indoktrinaciju mladih naraštaja to mu je dalo poticaj da se još više angažirao u odgoju katoličke mladeži u okviru Euharistijskog pokreta. Izjavio je kako je upravo ovaj susret u Zagrebu imao “veliku važnost za daljnji razvoj Euharistijskog pokreta u Italiji”.

Hodočašće u Lurd članova MEP-a

            Mladež euharistijskog pokreta iz raznih mjesta Hrvatske ovoga je ljeta hodočastila u Lurd od 21. do 29. srpnja. Osim iz Osijeka sudjelovali su mladi iz Požege zajedno sa svojim župnikom vlč. Mirkom Horvatićem. Tu je bila i predstavnica mladih banjalučke biskupije, Slavica Dusper iz Drvara, te dva svećenika također iz Drvara, vlč. Vlado Ošap i vlč. Josip Jerković. Ukupno je bilo pedeset sudionika hodočašća. Na putu prema Lurdu i u povratku zaustavili su se u Toulonu i u Sanary gdje su imali susret s tamošnjim francuskim društvima MEJ-a. Nakon obavljenih lurdskih pobožnosti imali su ondje brojne susrete s mladim Francuzima pripadnicima istoga pokreta. Posjetili su najprije njihov paviljon sa stalnom izložbom o samom pokretu koja je otvorena brojnim posjetiteljima i hodočasnicima odmah kraj velike podzemne bazilike lurdskog svetišta. Potom su zajedno sa skupinom mepovaca Francuza i Hrvata koji su upravo u Lurdu imali završetak svoga pirinejskog taborovanaj obavljali razne pobožnosti i druge aktivnosti. Zajednički su potom sudjelovali na priredbi koju je druga skupina francuskih mepovaca izvela u Lurdu. Svi su se iz Lurda vratili duhovno obogaćeni svime što su doživjeli u susretu sa Gospom ali i s braćom Francuzima, članovima istoga pokreta.

 

Članovi MEP-a prvi hodočasnici u Aljmaš

            1. kolovoza 1998. g. na sedmu obljetnicu progona vraćena je Aljmaška Gospa od Utočišta, Gospa prognanica natrag u Aljmaš u svoje razoreno svetište od kojega je ostao samo jedan stup. Gospin kip je smješten u privremenu kapelicu kraj razorenog svetišta. Veličanstven je bio ispraćaj iz Osijeka odakle se krenulo niz Dravu šleperima u spomen na one iste šlepere kojima su prognanici prije sedam godina bili protjerani  iz Aljmaša i okolnih mjesta. Na ovom svečanom ispraćaju Gospina kipa sudjelovali su i članovi MEP-a iz Osijeka koji su pratili Gospu na šleperima. Nakon dva tjedna za veliku Gospu obnovljeno je tradicionalno hodočašće osječana u Aljmaš. Mladež Euharistijskog pokreta iz Osijeka i ovdje je bila prva. Dan prije krenuli su iz Osijeka pješice do Aljmaša i onamo su stigli u večernjim satima kao prvi hodočasnici obnovljenog hodočašćenja u Aljmaš.

Sv. Mala Terezija proglašena zaštitnicom MEP-a

            Stota obljetnica ulaska u vječni život svete Terezije od Djeteta Isusa  i Sv.Lica,kako se zvala u samostanu, (1897.-1997.) proslavljena je diljem cijeloga katoličkoga svijeta. Vrhunac njezine proslave bio je u Rimu, na Misijsku nedjelju 19.listopada 1997. kad ju je Papa Ivan Pavao II. proglasio doktoricom i naučiteljicom Crkve. U dvijetisućgodišnjoj povijesti Crkve sv.Mala Terezija postala je trideset treća i  i ujedno najmlađa naučiteljica Crkve. Uz sv.Tereziju Avilsku i sv. Katarinu Sijensku, sv. Mala Terezija jest treća žena doktorica Crkve u njezinoj dugoj povijesti. Mladež Euharistijskog pokreta u Hrvatskoj posljednjeg dana njezine jubilarne godine 31. prosinca 1997. odabrala je i proglasila sv. Malu Tereziju zaštitnicom MEP-a u Hrvatskoj.

Iz života i djelovanja društava MEP-a

Društvo MEP-a u Zagrebu

Naše društvo “Ivan Pavao II” broji sada jedanaest članova. Sve su to već odrasli, studenti ili oni koji već rade. Osim redovnih funkcija tj. voditelja, tajnika imamo i odgovornog za izlete i rekreaciju, voditelja dramske sekcije, ekonoma i ekologa. Duhovnik nam je o.R.Karaman. Dvije naše članice Vinka i Andrea išle su u Trst na susret s MEG-om. Vratile su se pune utisaka i detaljno su nas informirale o tome lijepom susretu.– A.Ć.

 U Požegi s taburicama u crkvi

Naše društvo veoma je aktivno u našoj župi koja je s dolaskom biskupa postala katedralna župa. Sve što treba u župskom pastoralu tu smo na raspolaganju župniku. Tako smo za Božić pomogli kititi borove i uredili smo jaslice. Kod sv. mise redovito čitamo. Posebna služba našega društva jest pjevanje i sviranje kod sv. mise nedjeljom u 17,30 sati. Za Božić smo našoj župi pripremili veliko iznenađenje za tu sv. misu; svirali smo je na tamburicama obučeni u narodne nošnje.

Gostovanje Ivankovčana

Od raznih aktivnosti našega društva za ovaj puta željeli bismo izdvojiti naše gostovanje i sudjelovanje na dočeku Nove Godine 1998. u Osijeku zajedno s našom osječkom braćom i sestrama mepovcima. Tom prigodom sudjelovali smo svojim skečevima u novogodišnjem programu koji smo izveli odmah nakon ponoći. Na samu Novu Godinu imali smo radost i čast ministrirati u Svetištu Srca Isusova na podnevnoj svetoj misi, prvoj u novoj godini kao što možete vidjeti i iz priložene fotografije. – A.S. i H.J.

Nova Godina u Osijeku dočekana u molitvi na koljenima

Osječki članovi Euharistijskog pokreta mladih na poseban način dočekali Novu Godinu 1998. Okupili su se u Svetištu Srca Isusova svi na sv. misi zahvalnici u 21 sat kod koje je bila proglašena sv. Mala Terezija  zaštitnicom Euharistijskog pokreta u Hrvatskoj. Nakon sv. mise slijedilo je veselje. Zadnjih četvrt sata stare godine koja je polagano tonula u povijest, tj. pred ponoć okupili smo se svi u Svetištu gdje nam je bio izložen Presv. Sakrament. na klanjanje. Tako smo na koljenima ispratili staru i dočekali novu godinu, tj. u molitvi, meditaciji i pjesmi s molbom Isusu da nam novu godinu blagoslovi i da cijelu godinu budemo s njime.

Ljetovanje na moru

Članovi Mep-a iz Ivankova i Osijeka, njih dvadeset i ove su godine u mjesecu kolovozu proveli deset dana na taborovanju na moru i to u Luci na Dugom Otoku. To je sada već treći puta kako članovi MEP-a ondje provode zajednički ljetni odmor. Pod vodstvom starijih članova osim odmora, kupanja i sunčanja određeno vrijeme posvetilo se duhovnim sadržajima, obrađivanju i diskusiji o raznim temama te molitvi.

Prva obljetnica MEP-a proslavljena u Aljmašu

Hodočašćem u Gospino svetište Aljmaš u Slavoniji (blizu Vukovara) 22. kolovoza 1997. na blagdan Marije Kraljice završile su brojne ljetne aktivnosti hrvatskog ogranka međunarodne katoličke organizacije Mladeži Euharistijskog pokreta (MEP-a). Toga dana brojni članovi MEPa u ovom Gospinu svetištu proslavili su prvi rođendan hrvatskog ogranka. Bilo je predviđeno da onamo idu biciklima, ali je kiša spriječila hodočasničku biciklijadu pa se je išlo automobilima. Svetom misom u privremenoj kapeli pred Gospinim kipom, koju je predvodio o.Božidar Nagy, proslavljena je ova prva obljetnica i ujedno su završene brojen ljetne aktivnosti MEP-a.

Duhovne vježbe i obnove

Sastavni dio odgojnog rada i programa za članove MEP-a jesu i duhovne vježbe. Tijekom 1997. i  1998. g. održano je sedam tečajeva duhovnih vježbi na kojima je sudjelovalo 114 članova pokreta raspoređenih u manje skupine a dolazili su iz raznih mjesta: Osijeka, Đakova, Valpova, Ivankova, Požege, Otoka, Zagreba i dr. Sve su se duhovne vježbe održavale u Svetištu Srca Isusova u Osijeku, a vodio ih je duhovnik o.Božidar Nagy.  Mjesečno se u istom svetištu održavaju jednodnevne duhovne obnove. Za Blagdan Duhova i blagdan Srca Isusova upriličena su večernja molitvena bdijenja koja su na poseban način bila organizirana uz molitvu, pjesmu, meditaciju i adoraciju.

Emisije o MEP-u na Katoličkom Radiju i na  Radio Mariji

Hrvatski katolički radio je u kolovozu i rujnu 1998.g. posvetio tri emisije Euharistijskom pokretu u kojima je bila predstavljena povijest, nastanak i razvoj pokreta, njegova duhovnost i njegovo sadašnje stanje i djelovanje.

Također je  koncem mjeseca kolovoza Radio Marija prenio opširnu emisiju o Euharistijskom pokretu u trajanju od jedan i po sat. Od početka  ove školske godine 1998./99. svakoga četvrtog utorka u mjesecu Radio Marija nastavlja prenositi emisije o MEP-u u trajanju od jednoga sata. U svakoj emisiji predstavljeno je po jedno društvo pokreta koje i sudjeluje u pripremanju i prijenosu emisije. Prva emisija bila je emitirana 22. rujna a u njoj je bilo predstavljeno društvo MEP-a iz Zagreba. Drugu emisiju 27. listopada pripremili su i vodili članovi društva iz Zaprešić.

Zajedno na susretu s Papom u Mariji Bistrici

Nakon brojnih zajedničkih aktivnosti tijekom ljeta pedeset članova MEP-a iz Osijeka i drugih mjesta sudjelovali su na povijesnom susretu sa Svetim Ocem na Mariji Bistrici i na proglašenju blaženim Kardinala Alojzija Stepinca 2. i 3. listopada 1998. Krenuli su iz Osijeka autobusom dan ranije tj. u petak, kao prvi hodočasnici iz osječkog kraja,  tako da su stigli u Zagreb neposredno pred Papin dolazak te su sudjelovali zajedno s drugim zagrepčanima na svečanosti njegova dolaska pred katedralom. Bio je to poseban doživljaj dočekati i pozdraviti Svetoga Oca pri njegovu drugom dolasku u našu domovinu. U sjemeništu na Fratrovcu imali su potom zajedničku svetu misu na kojoj su se svi pričestili. Kako je upravo bio i prvi petak, za mnoge je to bio početak ili nastavak obavljanja pobožnosti Devet prvih petaka u čast Srcu Isusovu. Prenoćili se u vrećama za spavanje u prostorijama sjemeništa i ujutro rano krenuli su autobusom na Mariju Bistricu. Sudjelovanje na ovom povijesnom događaju proglašenja blaženim Kardinala Stepinca i susreta s Papom ostat će svim članovima MEP-a u trajnoj uspomeni. Dva dana boravka zajedno, zajedničke molitve i pjesme  u autobusu, te izmjene duhovnih iskustava još više je produbilo  kršćansko zajedništvo i prijateljstvo među članovima koje se nastavlja kroz druge aktivnosti predviđene tijekom godine.

Osječka akcija MEP-a  za Misijsku nedjelju

“Crkva koja nije misionarska nije katolička”. Ovu misao Svetog Oca Ivana Pavla II.  uzeli su k srcu Mladi Euharistijskog Pokreta – MEP-a koji se okupljaju u Svetištu Srca Isusova u Osijeku te su se posebno angažirali za Misijsku nedjelju koja se slavila 18. listopada ove godine. Osim molitve za misionare i njihove potrebe u dogovoru i uz pomoć Misijske centrale iz Zagreba rasparčavali su po osječkim župama publikacije centrale: razglednice i kalendariće s misijskim motivima te video-kazetu o životu misionara vlč.Borisa Dabe u Zambiji. Prihod od prodanih materijala preko Misijske centrale iz Zagreba poslat će se kao  pomoć našim hrvatskim misionarima.

Ovo je već druga misijska akcija MEP-a u Osijeku. Prva je bila u proljeće kada su članovi MEP-a također po osječkim župama prodavali misijske razglednice i prikupili 2000 kn. što je bilo predano našim hrvatskim misionarima na njihovu godišnjem susretu koji se u srpnju ove godine održao u Šibeniku. Misijska angažiranost članova MEP-a nastavit će se u Adventu kad će sudjelovati u prodaji božićnih čestitaka s misijskim motivima čiji će prihod također ići za pomoć našim misionarima.

Ovim misijskim akcijama članovi MEP-a šire oko sebe misijsku svijest i posvješćuju potrebu rada za pomoć misijama. Na takav način također djelotvorno provode u život temeljna načela Euharistijskog pokreta – slaviti i živjeti Euharistiju;  kao što je Isus postao kruh za nas tako i mi trebamo po našim djelima postajati “kruh” za druge.

M O L I T V A

EUHARISTIJSKOG POKRETA   MLADIH

Nauči nas, Gospodine, da se za Te odlučujemo svakoga dana, da Ti kažemo svoj “da” u svakom našem djelu.

Daj da Te slijedimo bez straha i ljubimo iznad svega. Ti, koji si nas okupio, učini nas međusobno braćom i sestrama.

Daj da pred svima budemo svjedoci svega onoga što smo vidjeli i čuli, što vjerujemo i živimo, kako bi svaki čovjek kojega susrećemo po nama prepoznao u Tebi jedinog Gospodina.

Pomozi nam, Isuse, po zagovoru sv. Ivana Evanđeliste, sv. Male Terezije i Sluge Božjega Ivana Merza da postanemo Tvoji vjerni prijatelji, svjedoci i apostoli.  – Amen.