Beato Ivan Merz

ANG PINAGPALANG LINGKOD NG DIYOS
IVAN MERZ Layko mula sa bansang Croatia

Si Ivan Merz ay ipinanganak sa Banja Luka, Bosnia, noong ika-16 ng Disyembre 1896.

Sinimulan ni Ivan Merz ang pag-aaral sa Banja Luka at Sarajevo. Siya’y nagsanay bilang isang militar (bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang magulang). Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng Pilosopiya sa Vienna, Austria. Nakipaglaban siya noong Unang Digmaang Pandaigdigan kasama ng mga Italiano. Pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Vienna at sa Paris (Sorbonne University at sa “Institute Catholique”). Habang nag-aaral sa Paris ay naging kabilang siya sa Society of Saint Vincent de Paul. Nagturo ng wikang Pranses at Panitikan sa Pamantasan ng Zagreb, Croatia, kung saan siya ay naging dalubhasa sa Pilosopiya (Ph.D.). Sa gitna ng pagiging layko, itinalaga niya ang kanyang sarili sa kabanalan at sa pamumuhay ng kalinisan (chastity), at inilaan ang kanyang oras sa paglilingkod sa Inang Simbahan. Nagturo, nangaral, at sumulat upang magpahayag ng pananampalataya sa kanyang mga kababayan sa Croatia. Naglingkod siya para sa pagpapanibago at pagpapayaman ng liturhiya sa kanyang bansa, nagtatag ng Croatian Eagles, at namuno sa Catholic Action sa Croatia. Namatay si Ivan Merz noong ika-10 ng Mayo 1928 sa Zagreb, Croatia sa edad na 32. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Basilica of the Sacred Heart ng Zagreb.

Ang buhay espiritwal ni Ivan Merz ay umikot sa tatlong mahahalagang elemento ng Pananampalatayang Katoliko: (1) Pagmamahal sa Eukaristiya, (2) Paglilingkod sa Simbahan, at (3) Katapatan sa Santo Papa. Kinikilala siya bilang isa sa mga “Haligi ng Simbahang Katoliko ng Croatia” dahil sa mga mahahalagang kontribusyon niya sa pagpapalaganap ng turo ni Hesukristo lalu na sa mga kabataan.

Idineklarang ‘Banal’ si Ivan Merz ni Papa Juan Pablo II noong ika-22 ng Hunyo 2003, at inihayag bilang ‘Apostol ng mga Kabataan.’ Kinilala ni Papa Benito XVI ang buhay at kabanalan ni Ivan Merz nang banggitin niya ito sa kanyang Post-Synodal Apostolic Exhortation ‘Sacramentum Caritatis.’ Inihandog ng mga nasabing Santo Papa si Ivan Merz bilang isang huwaran ng mga Katoliko lalong higit sa pagmamahal at pagdedebosyon sa Banal na Eukaristiya, pagtuturo at paghuhubog sa mga kabataan, at pagiging mabuti at banal na laykong Katoliko.

Si Ivan Merz ay huwaran ng bawat isa sa atin at isang banal na tagapatnubay lalong higit sa mga kabataan, mga mag-aaral at guro, mga militar, mga dentista, mga philosophers, mga philologists, mga liturgists, mga theologians, mga may debosyon sa Banal na Eukaristiya, at mga laykong nakikiisa sa gawain ng Inang Simbahan. Isa rin siyang malakas ng tagapamagitan para sa kagalingan ng may mga karamdaman sa ngipin, mata at baga, sa mga may HIV o Aids, at sa mga mag-asawa na hirap o hindi magkaanak.

PANALANGIN

Mapagmahal at maawaing Ama, pinili mo si Ivan Merz bilang iyong pinagpaglang lingkod na maging isa sa aming mga tagapamagitan sa langit. Ang kanyang buong buhay ay itinalaga sa iyo sa pamamagitan ng pamumuhay ng malinis, paglilingkod sa Inang Simbahan, pagpapangaral at paghuhubog sa mga kabataan, pagtataguyod ng pagbabago at pagyayaman sa liturhiya, at ang pagmamahal sa Santo Papa ay tunay na nakakabighani at nakakapagbigay inspirasyon sa amin. Nawa’y matulungan niya akong maging banal. Sa pamamagitan ni Ivan Merz, nawa’y aking matanggap ang mga biyayang aking hinihiling lalong higit ang mga ito (banggitin ang mga kahilingan), at sa iyong awa, siya nawa’y maihayag ng isang Santo ng Simbahang Katolika. Amen.

Manalangin ng tig-isang Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati. Pinagpalang Ivan Merz, ipanalangin mo kami (3x)

Kung sino man ang nakatanggap ng kasagutan sa kanyang panalangin sa pamamagitan ng tulong ni Pinagpalang Ivan Merz, hinihiling na ipaalam ito sa:

The Blessed Ivan Merz Reliquarium
Old 79 Narra Street, Marikina Heights, Marikina City, Philippines
Contact Nos.: 7-6212230, 0956-1253804, 0943-4492446
E-mail: blessedivanmerzinc@gmail.com