S A D R Ž A J

Glasilo Postulature – 2001. godina (.PDF)

UVODNIK

PISMO HRVATSKIH BISKUPA SVETOM OCU IVANU PAVLU II. ZA PROGLAŠENJE BLAŽENIM SLUGE BOŽJEGA  IVANA MERZA 26. TRAVNJA 2001.

U SPOMEN BRATU IVANU: TRANSCENDENTNI POZEMLJAR – pjesma

KARDINAL  FRANJO  ŠEPER  I  SLUGA  BOŽJI  IVAN  MERZ

PROSLAVA   DANA  IVANA  MERZA

PROPOVIJED BISKUPA JOSIPA MRZLJAKA NA SV. MISI U POVODU PROSLAVE
DANA IVANA MERZA 10.V.2001 U BAZILICI SRCA ISUSOVA U ZAGREBU

VIJESTI IZ POSTULATURE

DUHOVNA BAŠTINA IVANA MERZA

AKTIVNOSTI MLADEŽI EUHARISTIJSKOG POKRETA

OPRAŠTAMO SE OD ŠTOVATELJA IVANA MERZA

NOVA KNJIGA: IVAN MERZ – MISLI

IVAN MERZ U OBAVJESNIM SREDSTVIMA

USLIŠANJA – ZAHVALE