Božidar Nagy D.I.

Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!
“ I. Petrićević

DALJNJI RAZVOJ HRVATSKOG KATOLIČKOG POKRETA

Iste godine 1906. kad je osnovano Hrvatsko katoličko akademsko društvo Domagoj, osniva se u mjesecu studenom  Hrvatska kršćansko – socijalna stranka prava koja nije bila izravno povezana s Hrvatskim katoličkim pokretom (dalje HKP) ali su je njegovi voditelji podržavali. Osnovala ju je skupina katoličkih djelatnika koja se okupljala u listu Hrvatstvo. Stranka je usvojila program Pravaša iz 1894, i izrijekom se stavila na branik kršćanskih načela i socijalnih prava radništva. Program stranke sadržavao je tri temeljna vida: 1. Politički: – stranka se zauzimala za jedinstvo svih hrvatskih zemalja u okviru Habsburške monarhije. 2. Društveno–gospodarski: – stranka je smjerala na obrtnike, radnike i poljodjelce. 3. Bogoštovno–prosvjetno: – stranka je u program uvrstila obranu načela i učenja Katoličke Crkve. Pojavu stranke pozdravili su listovi: Mahnićeva Hrvatska straža, Vrhbosna, zagrebački Katolički list.

U kakvoj situaciji su djelovali katolici toga vremena u okviru Habsburške monarhije pokazuje i ovaj podatak: 1907. g. u Pragu je održan kongres međunarodne organizacije „Slobodna misao“ , gdje su se sastali predstavnici marksističkih socijalista, slobodnih zidara, te mnogi drugi predstavnici liberalnih protucrkvenih stajališta. Temeljni zaključci ovoga skupa bili su da se treba izravno boriti protiv svake vjere, te iz državnih škola isključiti vjeru, zabraniti crkvene procesije, ukinuti samostane, te posebnu brigu posvetiti đacima i mladim radnicima, nadzirati javne vjerske manifestacije i rad svećenika.

U to vrijeme aktivni katolički laici unutar Hrvatskog katoličkog pokreta mnogo su surađivali sa katoličkim organizacijama u Sloveniji i željeli su s njima uspostavljati što bliže kontakte. Tako je  od 4. do 6. VIII. 1907.  u Zagrebu održan prvi sastanak Hrvatsko–slovenskoga zbora katoličkih srednjoškolaca, ili Hrvatsko–slovenski sveđački katolički sastanak.  Predsjedao je dr. Antun Bauer koji tada još nije bio zagrebački pomoćni biskupom. Sastanak je bio ostvaren na poticaj HKAD Hrvatske iz Beča, a organizaciju su preuzeli zagrebački domagojci i članovi bogoslovskoga Zbora duhovne mladeži. Sastanak je okupio 400 gostiju. Usvojen je prijedlog o osnivanju novoga katoličkoga lista. Zagrebačkim sastankom dominirali su Slovenci, posebice svećenik dr. J. Evangelist Krek i dr. E. Lampe s predavanjima o razvoju kršćansko–socijalne ideje kod Slovenaca. Od hrvatskih sudionika istaknuli su se: Lj. Maraković, D. Dujmušić i I. Poljak. Na skupu je zaključeno da se intenzivira organiziranje katoličke mladeži. U međuvremenu se katolička društva Domagoj osnivaju po cijeloj Hrvatskoj. Slovenski katolici su Hrvatima bili uzor, budući da su ranije počeli s organiziranjem na katoličkoj osnovi. Oduševljenje hrvatskih katolika slovenskim idejama i radom vodit će sve tješnjemu jedinstvu Hrvata i Slovenaca na katoličkim načelima. Osobito velik utjecaj na hrvatske katolike ima svećenik dr. J. Krek preko svojih „socijalnih tečajeva“ koji se organiziraju i po Hrvatskoj.

Kronološki navodimo važnija zbivanja unutar Hrvatsko katoličkog pokreta do 1908. g.:

1907/08. –Domagojci preuzimaju upravu u HKP-u a također preuzimaju upravu časopisa Luči. Društvo je ojačalo dolaskom iz provincije novih ljudi na sveučilišne studije: R. Eckert, P. Rogulja, M. Belić, M. Rebac.

1907. – Osniva se Hrvatsko – slovensko akademsko društvo Istra. U učiteljskome društvu Narodna prosvjeta, „klerikalci“ preuzimaju vodstvo i uredništvo lista, te počinju pisati u kršćansko – socijalnom duhu a protiv liberalizma.

1907. – U Rijeci, kapucini izdaju list Quarnero a  1908. također na Rijeci kapucini pokreći  list Naša Gospa Lurdska.

1908. – Mahnić osniva Pijevo društvo, instituciju kojoj je cilj i svrha bila promicanje katoličkih ideja putem tiska. 1911. g Pijevo društvo brojilo je čak 710 članova.

10. II. 1908. – Na inicijativu biskupa Mahnića u Zagrebu počinje izlaziti katolički tjednik Jutro. Glavnim urednikom postao je Oto Szlavik. Za njim iz Hrvatstva dolaze M. Kelović, V. Deželić ml. i drugi. Osvrćući se na pitanje politike uredništvo od početka napominje: “Ako je listu zadaća da okupi sve oko sebe, što je hrvatsko i katoličko, tad valja priznati, da takov list mora stajati izvan političkih stranaka, ukoliko to katolički i patriotski list može“. Pojavom novog katoličkog dnevnika u Zagrebu unesene su međutim podjele u katoličkim redovima. Uz Jutro je pristala većina domagojaca, ali je zagrebački Zbor duhovne mladeži ostao uz Hrvatstvo.

1908. – Domagojci zbog nezadovoljstva sa Szlavikom ipak se ponovno približavaju Hrvatstvu, koje je tada uređivao J. Lončarić

1908.– Pijevo društvo preuzima od Antuna Scholza izdavanje dvotjednika Prosvjeta.

Priredila: Ivana Podnar

Preuzimanje:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (10).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (10).pdf