Božidar Nagy D.I.

„Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!
“ I. Petrićević

DRUGI SASTANAK HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
Zagreb, 1907.

Prvi sastanak hrvatske katoličke mladeži održan je u mjesecu kolovozu 1906. g. na Trsatu. Organiziralo ga je društvo „Hrvatska“ iz Beča koje je bilo prvo društvo Hrvatskog katoličkog pokreta osnovano još 1903. g.  Sastanak na Trsatu okupio je pedesetak hrvatskih katoličkih mladića iz raznih krajeva koji su nakon usvojenih rezolucija na sastanku krenuli putem duhovne obnove hrvatskog naroda suprotstavljajući se liberalizmu. Na tom prvom sastanku već je bila nazočna delegacija slovenske katoličke mladeži s kojima će hrvatska katolička mladež kroz svoja društva razvijati prijateljske veze ali i zajedničku suradnju u postizanju istih vjerskih ciljeva. Časopis „Luč“ već od početka 1907. g. započeo je pripremu Drugog sastanka katoličke mladeži objavljujući u tome smislu razne informacije i zagrijavajući duhove. Tako u br. 4, od siječnja 1907. na prvim stranicama „Luč“ objavljuje članak „Na sastanak u Zagreb“. Budući da su cijelu organizaciju prvog i djelomično drugoga sastanka vodili članovi Hrvatskog katoličkog akademskog društva  „Hrvatska“ iz Beča razumljivo je  njihovo inzistiranje da se njihovi kolege iz netom osnovanog društva „Domagoj“ u Zagrebu angažiraju u organizaciji ovoga drugog sastanka. Tako pri kraju članka čitamo: „Iz trsatskog sastanak odapesmo proti Zagrebu prvi top, a kasnije je svaki broj ‘Luči’ jurišao da Zagreb probudi, da ga osvoji za katolička načela. I uspjesmo. Zagreb se prenuo i tare već sanene oči. Ovaj sastanak bit će naš zadnji juriš na Zagreb da ga predobijemo, da ga osvojimo. Tlo je već pripravno i sada naprijed do potpune pobjede. Ponosno ćemo unići u Zagreb, al ne da se osvećujemo, ne da pobijeđenoga preziremo nego da mu se poklonimo, da mu izručimo vodstvo nad nama, da mu damo na raspolaganje sve sile naše koje on nek’ od sad neustrašivo i bez kolebanja neprestano vodi ‘za vjeru katoličku i hrvatski dom!’ “

Nastavljajući suradnji s mladim katolicima iz Slovenije ovaj je sastanak bio također i u znaku njihove prisutnosti o čemu će biti riječi kasnije. Tako su taj zagrebački sastanak zvali i  Hrvatsko-slovenski sveđački katolički  sastanak. Posljednji broj ‘Luči’ te školske godine donosi i detaljno razrađen Program sastanka pa ga ovdje donosimo. Zanimljivo je vidjeti koje su sve teme obrađivali u predavanjima i kako se ozbiljno pristupalo planiranju duhovne obnove naroda na katoličkim načelima. Iz programa se uočava da je na sastanku sudjelovalo nekoliko kategorija sudionika: u dvije narodne skupine Hrvata i Slovenaca bili su svjetovnjaci i studenti teologije bogoslovi. Daljnja razdioba bila je po dobi: srednjoškolci, maturanti (abiturijenti) i studenti (akademičari). I predavanja su bila prilagođena pojedinim skupinama kako je razvidno iz programa. Ovaj sastanak okupio je čak 400 sudionika. No o tome ćemo pisati u našim narednim nastavcima.

PROGRAM SASTANKA

3. kolovoza 1907. (subota): Poslije podne doček gostiju.   8 sati na večer: Pozdrav; izbor vodstva i izvješće Hrvata i Slovenaca o radu prošle godine.

4. kolovoza 1907. ( nedjelja):   8 sati: Sv misa (Veni sancte).

A) Svjetovnjaci:  9 s.: 1. Naše organizacije:  a) Prinicipi našega gibanja; (ref.iur. I. Česnik. član «Zarje»);  b) Kakšne so in kakšne naj bodo? ( ref. I. Dolenec, član «Danice»)  –  2. Dijaloško stanovsko vprašanje ( ref. phil. J. Puntar, član «Zarje»)  – 3. O pučkim predavanjima (ref. tech. Andrić, član «Hrvatske»)

B) Bogoslovi: 9 s.: 1. O bogoslovnim zborovima ( ref. I. Poljak, Sarajevo). – 2. O slovenskim bogoslov. Zborovima ( izvještaji predsjednika svih slov. Zborova). – 3. Bogoslovska mladež in mladeniško gibanje ( ref. M. Sagaj, Maribor)

Poslije podne:

Zajednička sjednica. – 15,30  s. 1. Skupni interesi Hrvatov in Slovencev ( ref. phil. Božič član «Danice») – 2. Razvoj katol. ideje na Slovenskem ( ref. slov. theol. Dagarin) – 3. Naše literarne prilike ( ref. phil. Lj. Maraković član «Hrvatske»)

5. kolovoza 1907. (ponedjeljak)

A) II. Hrv. – slov. katolički abiturijentski sastanak:

8 sati: S v. m i s a. –  9 s.: 1. Ideali hrv. in slov. Abiturijenta ( Slovenac Avsenek).

2. Crkva i škola ( ref. abit. Fogadić, Osijek). – 3. Prilike srednjošk. đaštva u Bosni (ref. abit. Ekert Sarajevo). – 4. Ideja – silnija od broja i oružja (ref. abit. realke Obrom, Osijek). – 5. Kuda ćemo i kako ćemo? ( ref. abit. Barić, Zemun)

B) Slovenci ( akademičari): – 9 s.: 1. Glasilo «Zora» ( ref. M. Božić, član «Danice») –

2. Slov. Liter. Razmere s posebnim ozirom na katol. Smer (theol, I. Cankar)

C) Sastanak srednjoškolskog đaštva: 9 s.: 1. Socijalna uloga i dužnost srednjošk. mladeži. – 2. Katolička vjera – narodna vjera Hrvata. – 3. Kako treba da se gimnazijalac sprema za život? – 4. Zlo lektira i njezino pogubno djelovanje u đaštvu. – 5. Važnost kongregacija na srednjim školama.

D) Bogoslovi:  – 9 s.: 1. Ferijalni rad hrv. bogoslova (refer. zadarski bogoslov). – 2. O socijalnom pitanju ( ref. M. Čunko, Zagreb). – 3. Bogoslovec in bogoslovske znanosti (ref. J. Fröhlich, Ljubljana).

Poslije podne. – Razgledavanje Zagreba.

8 sati na večer Zajednička sjednica.:  1. Organizacija hrv. kat. đaštva ( ref. phil. Š. Bašić, član «Domagoja»). – 2. Slov. i hrv. sveučil. vprašanje ( ref. B. Schaubach, član «Zarje»)

6. kolovoza 1907. (utorak)

A) Svjetovnjaci: – 9 s.: 1. Na obranu vjere! ( ref. phil. D. Vac, član «Domagoja»)

B) Bogoslovi: – 9 s.: 1. Zadaća klera u moderno doba ( ref. M. Belić, Đakovo). – 2. Bogoslov i profane znanosti ( ref. J. Müller, Senj). –  3. Ideja unije ( ref. I. Vančik, Lavov)

Poslije podne: – Svečana sjednica. ( Pristup ima katolička Javnost.)

17 s.: 1. razvoj slovenskog đaštva ( ref. iur. Kemperle, član «Danice»). – 2. Katolicizam i moderni vijek ( ref. cand. iur. S. Markulin, član «Domagoja»). –  3. Dužnost učitelja. ( ref. Pevalek, svrš. uč. pripr.). – 4. Zajednički rad bogoslova i laika ( ref.theol. Prstec, Zagreb).

20 s. Koncert s glazbom i pjevanjem.

7. kolovoza  1907.  (srijeda): – Izlet u Samobor.

Preuzimanje:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (15).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (15).pdf