Božidar Nagy D.I.

„Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!
“ I. Petrićević

PRVI HRVATSKI KATOLIČKI  KONGRES
Zagreb, 3. – 5. rujna 1900.

Premda nije izravno povezan sa Mahnićevim Katoličkim pokretom, Prvi hrvatski  katolički kongres, na kojem je sudjelovao i sam biskup Mahnić, bio je važan vjerski događaj na početku 20. stoljeća u Hrvatskoj i koji je prethodio Katoličkom pokretu. U ovom nastavku dajemo njegov kratak prikaz.

Prvi hrvatski katolički kongres ili sastanak održavao se u Zagrebu od 3. do 5. rujna 1900. godine. Cilj je Kongresa, organiziranog pod pokroviteljstvo hrvatskih biskupa, jasno izražen u službenom proglasu što ga je organizacijski odbor uputio hrvatskoj katoličkoj javnosti. Evo nekoliko misli iz toga proglasa:

„Hrvati katolici! Kroz više godina morao se boriti hrvatski narod i za svoj opstanak i za kršćansku prosvjetu. Obranio je jedno i drugo, jer je crpao neslomljivost volje i svoju snagu iz nepresahnjivoga vrela Kristove nauke i blagoslova te pomoći nasljednika sv. Petra. Ali u nejednakoj borbi sa mnogima i jačima neprijateljima zaostali su Hrvati kulturno i materijalno za drugim narodima…  Hrvati katolici! Uskladimo i mi sav naš napredak u suglasju s Božjom objavom, nastojmo i mi pod zastavom križa svojski oko toga, da nam narod ne nastrada…“ – Organizacijski Odbor Kongresa činilo je nekoliko biskupa, svećenika i uglednih katoličkih laika s visokih položaja u društvu.

Na Kongresu  je sudjelovalo oko 2000 sudionika i izaslanika iz svih hrvatskih biskupija uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Za tu je prigodu cijeli Zagreb bio okićen mnoštvom hrvatskih trobojnica.  U pozdravnom govoru na otvorenju Kongresa zagrebački nadbiskup Juraj Posilović pročitao je i zahvalno pismo Pape Leona XIII. kojim odaje priznanje hrvatskoj mladeži i zahvaljuje za obavljenu posvetu Srcu Isusovu (160.000 hrvatskih mladića i djevojaka odazvalo se Papinu pozivu za posvetu koju su obavili u lipnju iste godine). (Vidi Fokus, br.443, 7. XI. 2008.)

Sudionici Kongresa bili su podijeljeni u četiri velike sekcije gdje su se predavanja i rasprave vodile o određenim temama aktualnim za očuvanje vjere i kršćanskih moralnih načela u hrvatskom društvu. Na kraju je objavljeno osam rezolucija koje su bile smjernice za daljnjI rad i angažiranje katolika u društvu: 1. Rezolucija o katoličkom životu – laikatu; 2. Rezolucija o karitativnim društvima; 3. Rezolucija o odnosu države i crkve; 4. Rezolucija o katoličkoj štampi; 5. Rezolucija o socijalnom pitanju; 6. Rezolucija o odgoju; 7. Rezolucija o crkvenoj umjetnosti; 8. Rezolucija o lijepoj knjizi. Najveća je bila rezolucija o socijalnom pitanju iz koje se vidi koliko je socijalna problematika bila prisutna u razmišljanjima tadašnjih katolika i njihovih pastira.

   Osoba koja je najviše pozornosti izazvala na Kongresu bio je sarajevski nadbiskup Josip Stadler. Njegov govor kao i ostali interventi bili su primljeni s velikim oduševljenjem i bili su  često prekidan aplauzima. Govori su mu bili puni domoljubnog nadahnuća: ».. .treba da svaku grudu zemlje u našoj domovini, da sva domovin­ska prava, da jezik svoj štujemo, ljubimo, brani­mo upravo zato, sto je to volja Isusova, od kojega sve to imamo«. Nadbiskup je Stadler ostao još zapaženiji trećega dana sastanka na svečanome banketu, kad je među ostalim rekao: »Želim da se što prije Bosna i Hercego­vina sjedini s materom zemljom«. Austrougarski car mu je kasnije čak bio prigovorio zbog te izjave.

O cijelom ovom Kongresu objavljen je još iste godine 1900. Zbornik sa svim dokumentima, predavanjima, govorima, diskusijama i rezolucijama. Uredio ga je tajnik Kongresa, svećenik Stjepan Korenić, urednik zagrebačkog Katoličkog lista. Knjiga ima 450 stranica i dragocjeni je dokument za proučavanje cijeloga događaja ali i cijele društvene, vjerske i političke situacija koja je tada vladala među Hrvatima  koji su bili razdijeljeni među nekoliko  država i težili su za narodnim ujedinjenjem.  U Zborniku nalazimo važan izvor informacija o tome kakvo je stanje duha, razmišljanja, težnji i želja bilo tada  među hrvatskim katolicima.

Preuzimanje:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (3).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (3).pdf